ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΕΔΩ: ΕΙΔΗΣΕΙΣ > ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ On Line
"Η" Online 27/6/2011 9:15
Μεγαλύτερα ΓράμματαΜικρότερα Γράμματα Μέγεθος γραμμάτων
mail to Email Εκτυπώστε το Αρθρο Εκτύπωση


ΤΑΔΚΥ: Από 200 έως 550 ευρώ η επικουρική

Τρόπος υπολογισμού του ποσού
Τρόπος υπολογισμού του ποσού

Στον ενάμιση χρόνο έχει φτάσει ο χρόνος αναμονής για την έκδοση μίας απλής επικουρικής σύνταξης από το πρώην Ταμείο Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που πλέον αποτελεί τομέα του ΤΕΑΔΥ. Οπως τονίζουν στελέχη του τομέα, από την ημέρα που υποβάλλονται τα δικαιολογητικά, θα περάσει ένας ολόκληρος χρόνος μέχρι να αρχίσει να εξετάζεται ο σχετικός φάκελος, λόγω έλλειψης προσωπικού και αθρόας εξόδου των δημοτικών υπαλλήλων στη σύνταξη. Σημειώνεται πως αυτοί οι χρόνοι ισχύουν για τις περιπτώσεις στις οποίες δεν εφαρμόζεται η διαδοχική ασφάλιση, καθώς εκεί ο χρόνος επιμηκύνεται περαιτέρω.

Στο ΤΑΔΚΥ είναι ασφαλισμένοι οι μόνιμοι υπάλληλοι των δήμων, οι εργαζόμενοι του υπουργείου Εσωτερικών και οι αιρετοί (δήμαρχοι, περιφερειάρχες, πρώην νομάρχες), οι οποίοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με δύο 4ετίες. Οι δήμαρχοι θεμελιώνουν ακόμη κι αν έχουν μία 4ετία ως δήμαρχοι και ακόμη μία ως κοινοτάρχες. Ο τομέας έχει περί τους 56.000 ασφαλισμένους και 23.000 συνταξιούχους. Σε αυτούς δεν περιλαμβάνονται οι δημοτικοί υπάλληλοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου, οι οποίοι έχουν ασφάλιση ΙΚΑ και ΕΤΕΑΜ.

Το κατώτατο όριο της χορηγούμενης επικουρικής σύνταξης είναι 202 ευρώ, ενώ το μηνιαίο βοήθημα μπορεί να φτάσει μέχρι και το επίπεδο των 550 ευρώ για υπαλλήλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που υπηρετούν περισσότερα από 35 χρόνια. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της επικουρικής σύνταξης είναι η απόφαση του κύριου φορέα ασφάλισης.

Οι ασφαλισμένοι του ΤΑΔΚΥ έχουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία κύριο φορέα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Μια ομάδα εξ αυτών, όπως για παράδειγμα οι εργαζόμενοι στα ΚΑΠΗ και στους παιδικούς σταθμούς, έχουν κύρια ασφάλιση ΙΚΑ και επικουρικό στο ΤΑΔΚΥ.

Για τους παλαιούς ασφαλισμένους, όσους δηλαδή μπήκαν στην αγορά εργασίας πριν από την 1η/1/1993, ο τρόπος υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης έχει ως εξής:

Τα έτη ασφάλισης στο ΤΑΔΚΥ πολλαπλασιάζονται επί τον βασικό μισθό του τελευταίου μήνα εξόδου από την υπηρεσία (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται κανένα από τα επιδόματα). Το γινόμενο πολλαπλασιάζεται με το κλάσμα 9/1.000. Μετά την 35ετία και μέχρι τη 40ετία ο τρόπος υπολογισμού διαφοροποιείται Συγκεκριμένα, για κάθε πρόσθετο έτος υπηρεσίας μετά τα 35 χρόνια, ο ασφαλι­σμένος λαμβάνει μια μικρή προσαύξηση, η οποία ισούται με το 1/50 της επικουρικής σύνταξης που δικαιούται με την 35ετία.

Για παράδειγμα, ένας που βγαίνει με 37 χρόνια και μισθό τελευταίου μήνα 1.666 ευρώ θα πρέπει να υπολογίσει τη σύνταξή του ως εξής: 35Χ1.666Χ9/1.000 = 524 ευρώ. Εν συνεχεία, για τα υπόλοιπα δύο χρόνια θα λάβει την εξής προσαύξηση: 524/50 = 10,48 ευρώ. Αρα το 1/50 είναι 10,48 ευρώ. Ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος θα λάβει προσαύξηση 2/50, μια και βγαίνει με 37 χρόνια (θα έπαιρνε 3/50 αν έβγαινε με 38 κ.ο.κ.). Αυτό σημαίνει πως 10,48Χ2 = 21 ευρώ. Τελικό ποσό σύνταξης: 524+21 = 545 ευρώ.

Το ανώτατο πλαφόν για τον υπολογισμό της σύνταξης είναι η 40ετία. Οταν βγαίνει κάποιος με 40 χρόνια υπηρε­σίας, τότε παίρνει προσαύξηση 5/50. Μετά τα 40 χρόνια δεν υπάρχει περαιτέρω προσαύξηση.

Τα βήματα για όσους ανήκουν στο Γενικό Λογιστήριο

Οι υπάλληλοι με κύριο φορέα ασφάλισης το ΓΛΚ πρέπει να λύσουν τη σύμβαση εργασίας για να προχωρήσει η διαδικασία συνταξιοδότησης. Αντί να περιμένει ο υπάλληλος τη δημοσίευση της λύσης της σύμβασης σε ΦΕΚ, μπορεί να εμμείνει στέλνοντας δύο αιτήσεις παραίτησης μέσα σε 15 ημέρες, ώστε να λύσει αυτοδίκαια την υπαλληλική του σχέση και να προχωρήσει τη διαδικασία.

Η υπηρεσία του υπαλλήλου συμπληρώνει ειδικό ενιαίο έντυπο αίτησης -το ΔΑΥΚ- που απευθύνεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την κύρια σύνταξη και στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (τομέας ασφάλισης δημοτικών υπαλλήλων) για την επικουρική. Το ΔΑΥΚ αποστέλλεται υπηρεσιακά, αλλά μπορεί ο υπάλληλος να το προσκομίσει ο ίδιος στο ΤΑΔΚΥ για συντόμευση του χρόνου απονομής. Εφόσον είναι πλήρως συμπληρωμένο, χρειάζονται επιπλέον μόνο:

 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας με πρώτο δικαιούχο τον αιτούντα τη σύνταξη.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας για τις έγγαμες γυναίκες, ώστε να διαπιστωθεί αν φέρουν το επώνυμο του πατέρα ή του συζύγου

Στην αίτηση, που επισυνάπτεται με το ΔΑΥΚ, ο υπάλληλος διευκρινίζει αν επιθυμεί να εξαγοράσει χρόνο στρατιωτικής θητείας, προϋπηρεσία σε άλλο εργοδότη κατά τον οποίο δεν είχε επικουρική ασφάλιση κ.ά. Σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης με το ΕΤΕΑΜ ο χρόνος απονομής επιμηκύνεται για περίπου ένα εξάμηνο.

Ωστόσο, το ΤΑΔΚΥ εκδίδει ένα προσωρινό βοήθημα σε αυτές τις περιπτώσεις με βάση τον χρόνο που έχει ο υπάλληλος στον τομέα του ΤΕΑΔΥ, εφόσον βέβαια θεμελιώνει δικαίωμα με αυτόν τον χρόνο και συγχρόνως εφαρμόζεται η διαδοχική ασφάλιση. Οταν απαντήσει ο προηγούμενος επικουρικός φορέας, τότε εκδίδεται η οριστική απόφαση.

Η σύνταξη αρχίζει να υπολογίζεται την επόμενη ημέρα από την αποχώρησή του υπαλλήλου από την υπηρεσία και τη λήξη της σύμβασης, ανεξάρτητα από το πότε θα υποβάλει την αίτηση.

Στα 110 μηνιαία μερίσματα το εφάπαξ βοήθημα

Με έναν απλό πολλαπλασιασμό προκύπτει το εφάπαξ που δικαιούνται οι δημοτικοί υπάλληλοι, εφόσον θεμελιώνουν αντίστοιχο δικαίωμα. Το έκτακτο βοήθημα ισούται με 110 μηνιαίες επικουρικές συντάξεις. Για το εφάπαξ, ωστόσο, υπολογίζεται μόνο ο χρόνος ασφάλισης στο ΤΠΔΚΥ (Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων που ενσωματώθηκε στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων με πλήρη, όμως, λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια) και ο χρόνος που έχει εξομοιωθεί κατόπιν εξαγοράς (στρατιωτική θητεία ή χρόνος εργασίας κατά τον οποίο δεν υπήρχε επικουρική ασφάλιση).

Ο χρόνος στο ΕΤΕΑΜ μπορεί να ανεβάζει την επικουρική αλλά όχι και το εφάπαξ. Για όσους λαμβάνουν το κατώτατο όριο των 202 ευρώ (π.χ. χήρες/οι, ορφανά, ανάπηροι κ.λπ.), το εφάπαξ τους θα υπολογιστεί με βάσει τα 202 ευρώ, εκτός εάν οι δικαιούχοι ζητήσουν την εφαρμογή της διαδοχικής ασφάλισης, οπότε και το έκτακτο βοήθημα μπορεί να πέσει κάτω από το κατώτατο όριο. Ο χρόνος αναμονής για την πληρωμή του εφάπαξ κυμαίνεται ανάμεσα στους 2-3 μήνες μετά την έκδοση της απόφασης του ΤΑΔΚΥ για τη χορήγηση της επικουρικής σύνταξης (δηλαδή πάνω από ενάμιση χρόνο μετά τη διακοπή της εργασίας).

ΙΚΑ: Κλειδί η έκδοση σύνταξης

Οι υπάλληλοι με κύριο φορέα συνταξιοδότησης το ΙΚΑ πρέπει να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης από το Ιδρυμα Ασφάλισης των μισθωτών. Μόλις αυτή εκδοθεί θα πρέπει αμέσως να την προσκομίσουν οι ίδιοι στο ΤΑΔΚΥ, ώστε να κερδίσουν χρόνο στην απονομή της σύνταξης. Κι αυτό επειδή το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στέλνει με δισκέτα τις συνταξιοδοτικές του αποφάσεις στο ΤΕΑΔΥ, κάτι που δεν κάνει το ΙΚΑ. Νωρίτερα (αμέσως μόλις αποχωρήσουν από τη δουλειά τους) θα πρέπει να έχουν προσκομίσει στο ΤΑΔΚΥ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Πλήρως συμπληρωμένο ΔΑΥΚ μαζί με την αντίστοιχη αίτηση.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας.
 • ΑΦΜ.
 • Φωτοτυπία βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας.

Τι ισχύει για τη σύνταξη θανάτου
Για σύνταξη λόγω θανάτου απαιτούνται:

 • Αίτηση όλων των δικαιούχων και ΔΑΥΚ του θανόντα, όπου φαίνεται και η χρονολογία γέννησης του καθένα.
 • Βεβαίωση σπουδών για τα παιδιά έως 24 ετών (το ανώτατο) που φοιτούν σε πανεπιστήμια, η οποία πρέπει να ανανεώνεται ανά εξάμηνο.
 • Υπεύθυνη δήλωση της/του χήρας/ου αν εργάζεται και πού κι αν είναι δημόσιος υπάλληλος. Σημειώνεται πως αν η/ο χήρα/ος είναι δημόσιος υπάλληλος, για όσο χρονικό διάστημα εισπράττει τη σύνταξη θανάτου από το ΤΑΔΚΥ δεν υπολογίζεται ως συντάξιμος χρόνος ο χρόνος εργασίας της/του.
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν έχει λυθεί ο γάμος.

Αν οι δικαιοδόχοι είναι να λάβουν σύνταξη που συνολικά πέφτει κάτω από κατώτατο βοήθημα των 202 ευρώ, τότε θα λάβουν 202 ευρώ σύνταξη, η οποία θα διανεμηθεί ανάλογα με το ποσοστό που δικαιούται ο καθένας.

Σημειώνεται πως σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, όταν διαπιστώνεται πως η σύνταξη που τελικώς θα δικαιωθούν η/ο χήρα/ος και τα ορφανά είναι μικρότερη των 202 ευρώ, τότε οι υπάλληλοι του ΤΑΔΚΥ συμβουλεύουν τους ασφαλισμένους να μη ζητήσουν συνυπολογισμό του χρόνου σε άλλα επικουρικά ταμεία και να υπολογιστεί μόνο ο χρόνος στο ΤΑΔΚΥ, ώστε να γλιτώσουν χρόνο αλλά και χρήμα.

Σύνταξη αναπηρίας
Για να λάβει κάποιος σύνταξη ανικανότητας από το Δημόσιο πρέπει να παραπεμφθεί σε δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή, όπου εξετάζεται και κρίνεται αν είναι ανίκανος για εργασία. Στη συνέχεια η υπηρεσία προχωρεί σε διοικητική πράξη απόλυσης, η οποία δημοσιεύεται σε ΦΕΚ. Μέχρι τότε ο υπάλληλος οφείλει να παραμείνει στην υπηρεσία του. Αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόλυσής του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ο υπάλληλος οφείλει να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία που απαιτείται και για την απονομή σύνταξης γήρατος.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απόκτηση παλαιότερων τευχών, φύλλων & προσφορών chrisoulam@pegasus.gr Πληροφορίες για διαφήμιση στην έντυπη έκδοση pzante@pegasus.gr
Αποστολή βιογραφικών emavroudi@pegasus.gr Πληροφορίες για διαφήμιση στην ηλεκτρονική έκδοση advertising@pegasusinteractive.gr

SITEMAP

ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ HOMME

facebook twitter