"Η" 9/1
ΚΡΕΚΑ : Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007 
Η εταιρία ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς...
"Η" 9/1
ΤΕΝΕΡΓ : ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί...
"Η" 9/1
ΚΥΡΜ : Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 
H F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 20.12.2010 απόφασης της Έκτακτης...
"Η" 9/1
ΙΝΤΕΚ : ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των...
"Η" 9/1
ΛΑΜΔΑ : Αγορά Ιδίων Μετοχών 
Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρεία LAMDA Development S.A....
"Η" 9/1
ΛΑΜΔΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών 
Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης...
"Η" 9/1
ΕΥΠΡΟ : ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
Μαρούσι,09 Ιανουαρίου 2012 Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η...
"Η" 9/1
ΟΠΑΠ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών 
Η Εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και Ν. 3340/2005, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/12.7.2005 και 1/434/3.7.2007 της...
"Η" 9/1
ΣΑΡ : Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 
Αθήνα, 09/01/2012 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ.2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των...
"Η" 9/1
ΡΙΛΚΕ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Ν.3340/2005 
Γνωστοποίηση Συναλλαγών Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 και το άρθρο 6, παρ. 1 της υπό στοιχεία 3/347/2005 απόφασης της Επιτροπής...
"Η" 9/1
ΠΛΑΘ : ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Στο πλαίσιο της απόφασης 3/347/12.07.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και των σχετικών διατάξεων της κείμενης χρηματιστηριακής...
"Η" 9/1
ΚΟΥΕΣ : Αγορά ιδίων μετοχών 
Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους του...
"Η" 9/1
ΜΠΟΚΑ : ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
H Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις...
"Η" 9/1
ΤΙΤΚ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 6013/06/Β/86/90   --> Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   ΄Εναρξη...
"Η" 9/1
ΑΒΑΞ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών 
Η J&P-ABAΞ ΑΕ ανακοινώνει σε συμμόρφωση με το Ν.3556/2007, την απόφαση 1/434/03.07.2007 και την εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι...
"Η" 9/1
ΡΙΛΚΕ : ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ RILKEN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 24 Ν. 3461/2006 
Σύμφωνα με το Άρθρο 24, παράγραφος 2 (α) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία με την επωνυμία "HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε." γνωστοποιεί ότι, στις 05.01.2012,...
"Η" 9/1
ΕΛΑΙΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) 
Στη διάθεση του κοινού στα γραφεία της Υπό εκκαθάρισης Εταιρίας «EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.» (Λ.Συγγρού αρ. 24, 117 42 Αθήνα, Τηλ.: 210 6842320)...
"Η" 9/1
ΜΠΕΛΑ : Συνεχίστηκε η αύξηση του τζίρου για τον Όμιλο Jumbo κόντρα στην κρίση 
Παρά την ιδιαίτερα δύσκολη, οικονομική συγκυρία οι πωλήσεις του Ομίλου JUMBO του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας οικονομικής χρήσης (Ιούλιος 2011-...
"Η" 9/1
ΑΛΚΟ : ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
Η εταιρεία ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ,την 9η Ιανουαρίου 2012 ,αποφασίστηκε η ανάθεση των...
  ΑΓΟΡΕΣ


  ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ

  ΣΙΝΕΜΑ

  ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

  Αμεσης βοήθειας

  Αμεση Δράση Αστυνομίας: 100
  Αμεση Δράση Λιμενικού: 108
  Πυροσβεστική: 199
  Τροχαία Αττικής: 2105230101 & 110-155
  Τροχαία Aθηνών: 2105230111
  Τροχαία Πειραιώς: 2104113832
  Δασική Υπηρεία: 191
  Τουριστική Αστυνομία: 171
  Κέντρο Αμεσης Βοήθειας: 166
  Εφημερεύοντες Γιατροί: 1434
  Εφημ/ντα Νοσοκομεία: 1434
  Φαρμακεία: 1434
  Δηλητηριάσεως: 2107793777
  Σταθ. Α' Βοηθ. ΙΚΑ: 184, 2106467811
  Υπ. Υγείας: 2105223246
  Υπ. Πρόνοιας: 2105225079
  Αγορανομία: 2103217056
  Yπ. Δίωξης Ναρκωτικών: 109

  Bλάβες

  ΕΥΔΑΠ: 1022
  ΔΕΗ (Αθήνα): 1253
  ΔΕΗ (Πειραιά): 1254
  Βλάβες ΟΤΕ: 121

  Δημόσιες υπηρεσίες

  ΙΝΚΑ: 1721-2103633976
  ΤΕΒΕ: 2105285500
  ΟΑΕΔ: 2109989000
  ΟΓΑ: 2103322100
  ΚΕΠ: 1564
  Υπηρεσία «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» 1502
  Υπ. Ανάπτυξης: 1520
  Γενική Γραμματεία Καταναλωτή: 1520
  Προεδρία Δημοκρατίας: 2107283111
  Boυλή των Ελλήνων: 2103707000
  Δήμος Αθηναίων: 2105277000
  Δήμος Πειραιώς: 2104194000

  Συγκοινωνίες

  Λιμεναρχείο Πειραιά: 2104147800/4172675
  Λιμεναρχείο Ραφήνας: 22940/28888
  Λιμεναρχείο Λαυρίου: 22920/25249
  Λιμεναρχείο Αγ. Κων/νου: 22350/31759
  Πλοία Αργοσαρωνικού: 2104593162
  Πλοία εσωτερικού: 2104593000
  Πλοία εξωτερικού: 2104530974
  Ολυμπιακή κρατήσεις: 2109666666
  Αegean Αirlines: 8011120000 (από κινητό 210-6261000)
  Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: 3530000
  Τρένα ΟΣΕ: 2105297777
  Δρομολόγια τρένων εξωτερικού: 147
  Λεωφορεία στ. Κηφισού: 2105124910
  Λεωφορεία. στ. Λιοσίων: 2108317179-8317153
  Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: 185

  Κοινωνικές υπηρεσίες

  Τηλεφωνικό κέντρο για ραντεβού ΙΚΑ: 184
  Τηλεφωνική Γραμμή ΑΙDS: 2107222222
  Συμβουλευτικοί σταθμοί ΑΙDS: 2107239945
  SOS Γιατροί: 1016
  ΟΚΑΝΑ: 2108898200
  Γραμμή Απεξάρτησης: 2103617089
  Κέντρο Αιμοδοσίας: 2108257425
  Γιατροί χωρίς σύνορα: 2105200500, 8213704
  Γιατροί του Κόσμου: 2106440400, 8233653
  Κέντρο κακοποιημένων γυναικών: 2105244657
  Γραμματεία ισότητας: 2103315291
  Γραμμή ζωής SΟS: 175
  Χαμόγελο του Παιδιού: 1056
  Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 2103613848
  Κέντρο εξυπηρέτησης κωφών: 2108815555
  Κτηνιατρική κλινική: 2109813604, 3625644
  Τηλεφωνικό κέντρο για λακκούβες: 1521
  Η γραμμή του δημότη: 195

  Διάφορα

  Δελτίο καιρού: 1448
  ΟΠΑΠ: 2105798000
  Ο.Δ.Ι.Ε.: 2299081000

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Αμεση Δράση: 100
  Στρατονομία: 2310270845
  Πυροσβεστική: 199
  Λιμενικό: 2310531505
  Κέντρο Αμ. Βοήθειας: 166
  Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία: 1434
  Οδική βοήθεια: 104
  Βλάβες ΔΕΗ: 2310729752
  Βλάβες Υδρευσης: 2310207345
  ΟΣΕ Τρένα: 2310517517, 517518
  Υπεραστικά Λεωφορεία: 142
  Δελτίο Καιρού: 149
  Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης: 2310379000
  Νομαρχία: 2310428536
  Δημαρχείο: 238321
  Πανεπιστήμιο: 2310996000
  Εισαγγελία: 2310520235

  SITEMAP

  ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ HOMME