ΓΙΑ ΤΟ 2014

Καθαρά κέρδη 195 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ

Τα καθαρά κέρδη το τέταρτο τρίμηνο 2014 αυξήθηκαν κατά 158,5% σημειώνοντας επιπλέον βελτίωση έναντι της αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 0,20 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Αύξηση κερδών προ φόρων παρουσίασε η ΕΥΔΑΠ το 2014

Τα κέρδη μετά φόρων για την εταιρεία διαμορφώθηκαν στο ποσό των 42,0 εκατ. ευρώ, έναντι 77,7 εκατ. ευρώ του 2013 τα οποία όμως δεν είναι συγκρίσιμα λόγω της θετικής επίδρασης από αναβαλλόμενη φορολογία κατά τη προηγούμενη χρήση "Η" Online 30/3 11:02
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Σε 91,3 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ

Σε 91,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ το 2014, έναντι ζημιών 225,3 εκατ. ευρώ το 2013. "Η" Online 27/3 11:13

Αύξηση 6,9% κατέγραψαν οι πωλήσεις του ομίλου Quest Συμμετοχών

Αύξηση 6,9% κατέγραψαν οι πωλήσεις του ομίλου Quest Συμμετοχών AE, το 2014, οι οποίες ανήλθαν στα 315 εκατ. ευρώ έναντι 295 εκατ. ευρώ, το 2013. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 19.861 χιλ. ευρώ έναντι 12.143 χιλ.... "Η" Online 26/3 18:48
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2014

Ισχυρή κερδοφορία για την Aegean

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 80,2 εκατ. ευρώ, έναντι 52,5 εκατ. ευρώ το 2013. "Η" Online 26/3 17:40
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2014

Πλαστικά Θράκης: Αύξηση πωλήσεων και κερδών το 2014

Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα μεγέθη του Ομίλου Πλαστικά Θράκης για το σύνολο της χρήσης 2014, σε σχέση με το 2013. "Η" Online 20/3 11:23
ΤΟ 2014

Επάνοδος στην πλήρη κερδοφορία για την Attica Group

Αύξηση 56% παρουσιάζουν τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της... "Η" Online 5/3 19:29
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη 164 εκατ. ευρώ στο β΄τρίμηνο

Στα 164 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας Πειραιώς από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στο β' τρίμηνο, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, οπότε και είχε εμφανίσει ζημιές ύψους 247 εκατ. ευρώ... "Η" Online 29/8 17:57
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

Κορρές: Αύξηση 20% στις ενοποιημένες πωλήσεις - 71% πάνω στις αγορές του εξωτερικού

Πρωταγωνιστής στην ανάπτυξη των πωλήσεων ήταν οι αγορές του εξωτερικού με 71% αύξηση, με θετική πορεία στην αγορά της Αμερικής στην οποία η εταιρεία διανέμει πλέον απευθείας τα προϊόντα της μέσω της νεοϊδρυθείσας θυγατρικής της Korres ... "Η" Online 29/8 17:29
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ

Στα 1,146 δισ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 1,146 δισ. ευρώ, έναντι 343 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους. "Η" Online 28/8 17:51
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

Alpha Bank: Κέρδη μετά φόρων 267,4 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο

Στα 361,6 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το β΄ τρίμηνο 2014 "Η" Online 28/8 17:40
ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ

Κέρδη προ προβλέψεων 34,4 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Attica Bank

Το μετά φόρων αποτέλεσμα για το εξάμηνο διαμορφώθηκε σε κέρδος ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 59,7 εκατ. ευρώ στη συγκριτική περίοδο του 2013 "Η" Online 28/8 19:21
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

Κέρδη 65,9 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο όμιλος Folli-Follie

Καθαρά κέρδη ύψους 65,9 εκατ. ευρώ και πωλήσεις στα 479 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο όμιλος της Folli-Follie το πρώτο εξάμηνο του 2014. Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, λόγω της απόσχισης του κλάδου ταξιδιωτικού εμπορίου και της πώλησης... "Η" Online 28/8 18:04
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

Μείωση κερδών για την Τέρνα Ενεργειακή

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 2,5 εκατ. ευρώ την εξεταζόμενη περίοδο έναντι 5,1 εκατ. ευρώ το περσινό αντίστοιχο διάστημα, μειωμένα κατά 51,5% "Η" Online 28/8 18:27
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

Οριακή πτώση κύκλου εργασιών για τη Σιδενόρ

Συρρίκνωση ζημιών και οριακή πτώση του κύκλου εργασιών εμφάνισε η Σιδενόρ το α΄ εξάμηνο του έτους λόγω της μείωσης του λειτουργικού κόσοτυς, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία. "Η" Online 28/8 18:12
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

Επιστροφή στην κερδοφορία για την ΕΛΒΑΛ

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 4,4 εκ. ευρώ και τα κέρδη ανά μετοχή σε 0,036 ευρώ από ζημιά 0,024 ευρώ ανά μετοχή του περσινού πρώτου εξαμήνου "Η" Online 28/8 18:16
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

Χαλκόρ: Συρρικνώθηκαν οι ζημίες, υποχώρησε ο κύκλος εργασιών

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ζημιές του ομίλου υποχώρησαν σε 15,6 εκατ. ευρώ ή 0,1537 ευρώ ανά μετοχή έναντι ζημιών 33,1 εκατ. ευρώ ή 0,3270 ευρώ ανά μετοχή το πρώτο εξάμηνο του 2013 "Η" Online 28/8 18:08
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

Byte Computer: Αύξηση κερδών και κύκλου εργασιών

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο πρώτο εξάμηνο του 2014 σε 1,5 εκατ. ευρώ έναντι 1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013... "Η" Online 28/8 18:01
Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

ΕΛΠΕ: Βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων στο δεύτερο τρίμηνο

Βελτιώθηκαν τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων στο δεύτερο τρίμηνο του έτους σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό παρά την αυξημένη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές πετρελαιοειδών και τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια... "Η" Online 30/7 18:39

hellas online: Στα 13,4 εκατ. ευρώ τα EBITDA

Τα συνολικά έσοδα της hellas online για το α' τρίμηνο μειώθηκαν κατά 3,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και έφτασαν τα €54,7 εκατ. από €56,5 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 ... "Η" Online 30/5 12:05
  ΑΓΟΡΕΣ


  ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ

  ΣΙΝΕΜΑ

  ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

  Αμεσης βοήθειας

  Αμεση Δράση Αστυνομίας: 100
  Αμεση Δράση Λιμενικού: 108
  Πυροσβεστική: 199
  Τροχαία Αττικής: 2105230101 & 110-155
  Τροχαία Aθηνών: 2105230111
  Τροχαία Πειραιώς: 2104113832
  Δασική Υπηρεία: 191
  Τουριστική Αστυνομία: 171
  Κέντρο Αμεσης Βοήθειας: 166
  Εφημερεύοντες Γιατροί: 1434
  Εφημ/ντα Νοσοκομεία: 1434
  Φαρμακεία: 1434
  Δηλητηριάσεως: 2107793777
  Σταθ. Α' Βοηθ. ΙΚΑ: 184, 2106467811
  Υπ. Υγείας: 2105223246
  Υπ. Πρόνοιας: 2105225079
  Αγορανομία: 2103217056
  Yπ. Δίωξης Ναρκωτικών: 109

  Bλάβες

  ΕΥΔΑΠ: 1022
  ΔΕΗ (Αθήνα): 1253
  ΔΕΗ (Πειραιά): 1254
  Βλάβες ΟΤΕ: 121

  Δημόσιες υπηρεσίες

  ΙΝΚΑ: 1721-2103633976
  ΤΕΒΕ: 2105285500
  ΟΑΕΔ: 2109989000
  ΟΓΑ: 2103322100
  ΚΕΠ: 1564
  Υπηρεσία «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» 1502
  Υπ. Ανάπτυξης: 1520
  Γενική Γραμματεία Καταναλωτή: 1520
  Προεδρία Δημοκρατίας: 2107283111
  Boυλή των Ελλήνων: 2103707000
  Δήμος Αθηναίων: 2105277000
  Δήμος Πειραιώς: 2104194000

  Συγκοινωνίες

  Λιμεναρχείο Πειραιά: 2104147800/4172675
  Λιμεναρχείο Ραφήνας: 22940/28888
  Λιμεναρχείο Λαυρίου: 22920/25249
  Λιμεναρχείο Αγ. Κων/νου: 22350/31759
  Πλοία Αργοσαρωνικού: 2104593162
  Πλοία εσωτερικού: 2104593000
  Πλοία εξωτερικού: 2104530974
  Ολυμπιακή κρατήσεις: 2109666666
  Αegean Αirlines: 8011120000 (από κινητό 210-6261000)
  Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: 3530000
  Τρένα ΟΣΕ: 2105297777
  Δρομολόγια τρένων εξωτερικού: 147
  Λεωφορεία στ. Κηφισού: 2105124910
  Λεωφορεία. στ. Λιοσίων: 2108317179-8317153
  Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: 185

  Κοινωνικές υπηρεσίες

  Τηλεφωνικό κέντρο για ραντεβού ΙΚΑ: 184
  Τηλεφωνική Γραμμή ΑΙDS: 2107222222
  Συμβουλευτικοί σταθμοί ΑΙDS: 2107239945
  SOS Γιατροί: 1016
  ΟΚΑΝΑ: 2108898200
  Γραμμή Απεξάρτησης: 2103617089
  Κέντρο Αιμοδοσίας: 2108257425
  Γιατροί χωρίς σύνορα: 2105200500, 8213704
  Γιατροί του Κόσμου: 2106440400, 8233653
  Κέντρο κακοποιημένων γυναικών: 2105244657
  Γραμματεία ισότητας: 2103315291
  Γραμμή ζωής SΟS: 175
  Χαμόγελο του Παιδιού: 1056
  Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 2103613848
  Κέντρο εξυπηρέτησης κωφών: 2108815555
  Κτηνιατρική κλινική: 2109813604, 3625644
  Τηλεφωνικό κέντρο για λακκούβες: 1521
  Η γραμμή του δημότη: 195

  Διάφορα

  Δελτίο καιρού: 1448
  ΟΠΑΠ: 2105798000
  Ο.Δ.Ι.Ε.: 2299081000

  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Αμεση Δράση: 100
  Στρατονομία: 2310270845
  Πυροσβεστική: 199
  Λιμενικό: 2310531505
  Κέντρο Αμ. Βοήθειας: 166
  Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία: 1434
  Οδική βοήθεια: 104
  Βλάβες ΔΕΗ: 2310729752
  Βλάβες Υδρευσης: 2310207345
  ΟΣΕ Τρένα: 2310517517, 517518
  Υπεραστικά Λεωφορεία: 142
  Δελτίο Καιρού: 149
  Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης: 2310379000
  Νομαρχία: 2310428536
  Δημαρχείο: 238321
  Πανεπιστήμιο: 2310996000
  Εισαγγελία: 2310520235

  SITEMAP

  ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ HOMME