Νέα
  • ΓΔ: 1464.39 +0.45%
  • Τζίρος: 74,66 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Κατά 5,9% αυξήθηκαν οι τιμές των γραφείων το 2023 - Κατά 6,9% των καταστημάτων

Κλειστά καταστήματα / Πηγή: Intime
Κλειστά καταστήματα / Πηγή: Intime

Κατά 5,9% αυξήθηκαν οι τιμές των γραφείων υψηλών προδιαγραφών στο σύνολο της Ελλάδας το 2023 και κατά 6,9% οι τιμές των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών, ενώ αυξήσεις 6,2% και 5,7%, σημειώθηκαν στα μισθώματα όλων των γραφείων και καταστημάτων, αντίστοιχα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.  

  • Το 2023, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών γραφείων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε σε 5,9% και των μισθωμάτων γραφείων όλων των κατηγοριών σε 6,2%.
  • Το β΄ εξάμηνο του 2023, ο ρυθμός μεταβολής των τιμών γραφείων υψηλών προδιαγραφών σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2023, για το σύνολο της χώρας, διαμορφώθηκε σε 2,1% και των μισθωμάτων γραφείων όλων των κατηγοριών σε 1,5%.
  • Το 2023, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε σε 6,9% και των μισθωμάτων καταστημάτων όλων των κατηγοριών σε 5,7%.
  • Το β΄ εξάμηνο του 2023, ο ρυθμός μεταβολής των τιμών καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2023, για το σύνολο της χώρας, διαμορφώθηκε σε 2,4% και των μισθωμάτων καταστημάτων όλων των κατηγοριών σε 1,1%.

1.  Δείκτες γραφείων

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, το 2023 οι τιμές των γραφείων υψηλών προδιαγραφών (σε ονομαστικούς όρους) αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 5,9% σε σχέση με το 2022 για το σύνολο της Ελλάδος, έναντι αντίστοιχης αύξησης 3,6% το 2022. Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, το 2023 οι τιμές γραφείων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψαν μέση ετήσια αύξηση 5,7% στην Αθήνα, 2,2% στη Θεσσαλονίκη και 6,9% στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Κατά το β΄ εξάμηνο του 2023, οι τιμές των γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας παρουσίασαν αύξηση 2,1% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2023 (προσωρινά στοιχεία). Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το β΄ εξάμηνο του 2022, οι τιμές των γραφείων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψαν αύξηση 3,8% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, ενώ κατά το α΄ εξάμηνο του 2023 κατέγραψαν αντίστοιχη αύξηση 2,9%. Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, το β΄ εξάμηνο του 2023 οι τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 2,9% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, κατά 0,1% στη Θεσσαλονίκη και κατά 1,3% στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Για το σύνολο του 2023, τα μισθώματα γραφείων όλων των κατηγοριών σε ονομαστικούς όρους για το σύνολο της Ελλάδος αυξήθηκαν κατά 6,2% (προσωρινά στοιχεία). Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των μισθωμάτων για την Αθήνα ανήλθε σε 6,0%, για τη Θεσσαλονίκη σε 7,8% και για την υπόλοιπη Ελλάδα σε 6,1%.

Κατά το β΄ εξάμηνο του 2023, τα μισθώματα των γραφείων για το σύνολο της χώρας κατέγραψαν αύξηση 1,5% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2023 (προσωρινά στοιχεία). Οι αντίστοιχοι ρυθμοί μεταβολής των μισθωμάτων ήταν 2,0% κατά το β΄ εξάμηνο του 2022 και 4,4% κατά το α΄ εξάμηνο του 2023 (αναθεωρημένα στοιχεία).

 2. Δείκτες καταστημάτων

Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, το 2023 οι τιμές των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών (σε ονομαστικούς όρους) αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 6,9% σε σχέση με το 2022, για το σύνολο της Ελλάδος, έναντι αύξησης 6,2% το 2022. Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών ήταν 8,5% για την Αθήνα, 7,3% για τη Θεσσαλονίκη και 4,0% για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Το β΄ εξάμηνο του 2023, οι τιμές των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 2,4% σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο για το σύνολο της χώρας (προσωρινά στοιχεία). Οι αντίστοιχοι ρυθμοί μεταβολής ήταν 2,9% το β΄ εξάμηνο του 2022 και 4,1% το α΄ εξάμηνο του 2023 (αναθεωρημένα στοιχεία). Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, το β΄ εξάμηνο του 2023 οι τιμές των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών κατέγραψαν αύξηση 3,4% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, 0,5% στη Θεσσαλονίκη και 1,2% στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2023.

Για το σύνολο του 2023, τα μισθώματα των καταστημάτων όλων των κατηγοριών σε ονομαστικούς όρους, για το σύνολο της χώρας, κατέγραψαν μέση ετήσια αύξηση 5,7% (προσωρινά στοιχεία). Με διάκριση κατά γεωγραφική περιοχή, ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των μισθωμάτων ήταν 6,2% για την Αθήνα, 5,3% για τη Θεσσαλονίκη και 5,2% για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Κατά το β΄ εξάμηνο του 2023, τα μισθώματα των καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 1,1% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2023 για το σύνολο της χώρας (προσωρινά στοιχεία). Οι αντίστοιχοι ρυθμοί αύξησης των μισθωμάτων ήταν 1,6% κατά το β΄ εξάμηνο του 2022 και 4,3% κατά το α΄ εξάμηνο του 2023 (αναθεωρημένα στοιχεία).

Περισσότερες πληροφορίες:

1. Με σκοπό την κατασκευή των δεικτών για την παρακολούθηση και ανάλυση της αγοράς επαγγελματικών ακινήτων, το Τμήμα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της Τράπεζας της Ελλάδος συγκεντρώνει, σε εξαμηνιαία βάση, στοιχεία από τις Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΠΕΕ 9/10.01.2013) και τα πιστωτικά ιδρύματα (ΠΕΕ 23/26.07.2013) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και από άλλες πηγές, όπως ιδιωτικές εταιρίες συμβούλων ακινήτων, διαχείρισης χαρτοφυλακίων, ανάπτυξης ακινήτων, κτηματομεσιτικά γραφεία, φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα κ.ά. Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δεδομένα εκτιμήσεων εμπορικής αξίας, μισθώσεων, αγοραπωλησιών, επενδύσεων και αποδόσεων επαγγελματικών ακινήτων και αντίστοιχων χαρτοφυλακίων.

2. Οι δημοσιευόμενοι δείκτες είναι εξαμηνιαίοι, με έτος βάσης το 2010, και αφορούν τις χρήσεις γραφείων και καταστημάτων. Οι δείκτες τιμών γραφείων και καταστημάτων αφορούν επενδυτικά ακίνητα υψηλών προδιαγραφών και προκύπτουν από εκτιμώμενες αξίες και όχι από πραγματικές συναλλαγές. Επομένως εκτιμάται ότι οι συγκεκριμένοι δείκτες εμφανίζουν σχετική υστέρηση στην αποτύπωση ειδικά των αρνητικών μεταβολών. Επιπλέον, σε συνθήκες περιορισμένων συναλλαγών οι αξίες συμπεριλαμβάνουν και «προεξοφλούν» τις τρέχουσες προσδοκίες της αγοράς. Τέλος, σημειώνεται ότι οι δείκτες αποτυπώνουν τα επίπεδα τιμών και μισθωμάτων στο τέλος του εκάστοτε εξαμήνου αναφοράς.

3. Οι αποκλίσεις σε σχέση με τα προηγούμενα δημοσιευμένα στοιχεία (βλ. Δελτίο Τύπου: Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων - α΄ εξάμηνο 2023/19.12.2023) οφείλονται σε επιμέρους επικαιροποιήσεις στη μεθοδολογία εκτίμησης των δεικτών επαγγελματικών ακινήτων.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ