Νέα
  • ΓΔ: 913.36 -0.16%
  • Τζίρος: 71,28 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Alpha Bank: Εγκρίθηκε η διάθεση μετοχών στο προσωπικό της

Πηγή: Intime

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank, ενέκρινε το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό της τράπεζας, έπειτα από σχετική εισήγηση της Γ.Σ. των μετόχων.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα 5ετίας και συγκεκριμένα αφορά το διάστημα 2020 – 2024.

Συνολικά θα διατεθούν 23,15εκατ. νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με τιμή κάθε μετοχής 0,30 του ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της τράπεζας αναφέρει:

«Η Alpha Bank A.E. (η «Τράπεζα» ή η «Εκδότρια») ανακοινώνει, σε συνέχεια της από 31.7.2020 απόφασης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (εφεξής η «ΤΓΣ»), ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίαση της 30ης Δεκεμβρίου 2020, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών σε Μέλη του Προσωπικού της Τράπεζας και Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, που θεσπίστηκε με την ανωτέρω απόφαση της ΤΓΣ και παρέχει το δικαίωμα απόκτησης νεοεκδοθεισών μετοχών της Τράπεζας (Stock Options Plan) (εφεξής το «Πρόγραμμα») για την πενταετή περίοδο 2020-2024:

  1. ενέκρινε τον Κανονισμό του Προγράμματος και
  2. προέβη στη χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Παροχής Κινήτρου Απόδοσης (Performance Incentive Program – PIP) για τις χρήσεις 2018 και 2019 σε Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού της Τράπεζας και Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών.

Σκοπός του Προγράμματος είναι, στο πλαίσιο της Πολιτικής Αποδοχών της Τράπεζας, η καταβολή του τμήματος των μεταβλητών αποδοχών που καταβάλλεται σε μέσα (σε είδος), με ταυτόχρονη ευθυγράμμιση της παροχής κινήτρων στα Μέλη του Προσωπικού με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Τράπεζας.

Ο μέγιστος αριθμός Δικαιωμάτων Προαίρεσης που μπορεί να αποδοθεί για την πενταετή περίοδο 2020-2024 είναι 23.155.490 Δικαιώματα Προαίρεσης, καθένα εκ των οποίων θα αντιστοιχεί σε μία (1) Νέα Μετοχή, δηλαδή, σε περίπτωση που ασκηθούν όλα τα Δικαιώματα Προαίρεσης, θα διατεθούν συνολικά έως 23.155.490 νεοεκδοθείσες κοινές, ονομαστικές, άυλες Μετοχές της Εκδότριας (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,5% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου. Η τιμή διάθεσης (άσκησης) κάθε Νέας Μετοχής ισούται με την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι ευρώ 0,30 (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης»).

Μετά την εμπρόθεσμη καταβολή από τους Δικαιούχους της αξίας των μετοχών που αντιστοιχούν στα ασκούμενα από αυτούς Δικαιώματα Προαίρεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα προβεί σε αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Περισσότερα