Νέα
  • ΓΔ: 903.97 -2.04%
  • Τζίρος: 84,23 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΣΠΑ: Ο οριστικός κατάλογος για το πρόγραμμα των τουριστικών ΜΜΕ

τουρισμός
Πηγή: Unsplash

Δημοσιεύθηκε ο οριστικός κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη του συνόλου των  ​εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων και τα μη επιχορηγούμενα/απορριφθέντα επενδυτικά σχέδια της δράσης, «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία».

Συνολικά εγκρίθηκαν και εκδόθηκε βαθμολογική κατάταξη μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης 6.388 επενδυτικών σχεδίων. Στον κατάλογο περιλαμβάνεται ο οριστικός πίνακας με τις απορρίψεις (μη επιλέξιμων/απορριφθέντων) 950 επενδυτικών σχεδίων, τα οποία είτε απορρίφθηκαν στο πρώτο στάδιο αξιολόγησης, είτε δήλωσαν παραίτηση πριν την ένταξη ή δεν εντάχθηκαν λόγω σώρευσης. Ο κατάλογος περιέχει, επίσης 1.011 επενδυτικά σχέδια με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 148.562.900,62 ευρώ, που απορρίπτονται λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού. 

Οι υποψήφιοι των παραπάνω επενδυτικών σχεδίων, που απορρίφθηκαν λόγω σώρευσης, έχουν άπαξ, ανά βήμα της διαδικασίας αξιολόγησης, τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της κοινοποίησης σε αυτούς της απορριπτικής απόφασης. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 689 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας (500,6 εκατ. ευρώ από το ΕΠΑνΕΚ και 188,4  εκατ. ευρώ από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα).

Αναφορικά με το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως και 400.000 ευρώ. Χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%. Στις επιδοτούμενες δαπάνες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος και μεταφορικά μέσα. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 42 μήνες και 132 ημέρες συνολικά από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Δείτε τον σχετικό κατάλογο στο αρχείο που επισυνάπτεται

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ