Νέα
  • ΓΔ: 913.86 +0.39%
  • Τζίρος: 26,41 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Attica Group: Μείωση σχεδόν 50% στα EBITDA

Attica Group
Πηγή: Eurokinissi

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group (η «Εταιρία»), θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), ανακοινώνει τα αποτελέσματα χρήσεως 2020, τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες Πωλήσεις 290,40 εκατ. ευρώ έναντι 405,40 εκατ. ευρώ στη χρήση 2019 (ποσοστό μείωσης 28%). Ο αριθμός των δρομολογίων των πλοίων μειώθηκε, λόγω της πανδημίας, κατά 27% σε σχέση με το 2019.

Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 40,47 εκατ. Ευρώ έναντι 78,02 εκατ. Ευρώ στη χρήση 2019 (ποσοστό μείωσης 48%).

Η μείωση του κύκλου εργασιών και κατ΄ επέκταση του EBITDA, σε σχέση με τη χρήση 2019, σχετίζεται άμεσα με την πανδημία COVID-19. Επισημαίνεται ότι κατά το πρώτο δίμηνο του 2020 (προ της εκδήλωσης της πανδημίας), το μεταφορικό έργο του Ομίλου παρουσίαζε σημαντική αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, τάση η οποία αντιστράφηκε πλήρως με την εμφάνιση της πανδημίας και την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων στην ελεύθερη διακίνηση επιβατών και οχημάτων.

Η διοίκηση εκτίμησε έγκαιρα τα νέα δεδομένα που προέκυψαν και έλαβε αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα επιχειρησιακής λειτουργίας, με αποτέλεσμα να περιορίσει τα λειτουργικά έξοδα και να θωρακίσει τη ρευστότητά του Ομίλου αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό και μεταξύ άλλων, τα στοχευμένα μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων που ανακοίνωσε η Πολιτεία. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε και σε μείωση και επανασχεδιασμό σημαντικού αριθμού δρομολογίων των πλοίων, με βασικό κριτήριο την αδιάλειπτη μεταφορά αγαθών, την εξυπηρέτηση των κατοίκων των νησιών, και τη διαρκή σύνδεση Ελλάδας - Ιταλίας.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, στη χρήση 2020 προέκυψαν, σε ενοποιημένη βάση, ζημίες 49,37 εκατ. Ευρώ έναντι κερδών μετά από φόρους 20,85 εκατ. ευρώ στη χρήση 2019. Από τις ζημίες αυτές, ποσό 24,58 εκατ. ευρώ αφορά πράξεις αντιστάθμισης μέρους του κινδύνου μεταβολής της τιμής των καυσίμων, οι οποίες διενεργήθηκαν πριν τη μεγάλη διεθνή πτώση των τιμών των καυσίμων.

Την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ήταν 80,53 εκατ. ευρώ έναντι 105,33 εκατ. ευρώ στις 31.12.2019. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν σε 678,66 εκατ. ευρώ (688 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2019).

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου στις 31.12.2020 ανήλθε σε 430,54 εκατ. ευρώ (410,76 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2019), από τα οποία 405,49 εκατ. ευρώ αφορούν μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (391,70 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2019) και 25,05 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (19,06 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2019).

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2020 σε 378,35 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν σε 1,75 ευρώ ανά μετοχή της Εταιρίας. Την 31.12.2020 ο Όμιλος απασχολούσε 1.412 εργαζόμενους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ