Νέα
  • ΓΔ: 906.33 +0.09%
  • Τζίρος: 22,04 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΚΡΕΚΑ: Ελπίζει σε συμφωνία με DoValue για να αποφύγει το «λουκέτο»

Πηγή: kreka.gr
Πηγή: kreka.gr

Σε διαδικασία ρύθμισης των τραπεζικών της οφειλών, μέσω της DoValue Hellas, βρίσκεται η ΚΡΕΚΑ, η οποία επηρεάστηκε αρνητικά από την πανδημία του κορονοϊού εμφανίζοντας διψήφια πτώση του τζίρου της και ζημιές για ακόμη μία χρήση. Σύμφωνα με τη διοίκηση, τα χρηματοοικονομικά έξοδα της εταιρείας είναι υψηλά, λόγω του υψηλού επιτοκίου δανεισμού στα εγγυημένα από το ελληνικό Δημόσιο δάνεια και τους τόκους υπερημερίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το χρηματοοικονομικό κόστος ανήλθε πέρυσι στο 6,9% του κύκλου εργασιών. Το μεγαλύτερο μέρος των τραπεζικών δανείων της εταιρείας έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο.

Αβεβαιότητα για τη συνέχιση της δραστηριότητας

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε έκθεση του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή, «κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μεταφέρθηκαν στο βραχυπρόθεσμο μέρος των τραπεζικών υποχρεώσεων ενώ εις βάρος της εταιρείας έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ποσού 11,6 εκατ. ευρώ για μέρος των οφειλών αυτών. Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά ποσό € 26,7 εκατ. περίπου. Επιπλέον, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018».

Σημειώνεται, δε, πως «τα γεγονότα αυτά ή οι συνθήκες αυτές υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της».

Οι διαταγές πληρωμής της Εθνικής Τράπεζας

Αναφορικά με τις δύο διαταγές πληρωμής της Εθνικής Τράπεζας που είχαν κοινοποιηθεί στην εταιρεία από τις 8/1/2019, ποσών 2,593 εκατ. και 9,01 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, υπογραμμίζεται ότι η τράπεζα δεν προχώρησε σε εκτέλεση των ανωτέρω διαταγών μέχρι και σήμερα, καθώς η διαδικασία αναδιάρθρωσης των οφειλών της εταιρείας που ανατέθηκε από την Εθνική Τράπεζα και τις λοιπές τράπεζες στην DoBank S.p.A. είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Η εταιρεία κατέθεσε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καβάλας ανακοπές κατά των ανωτέρω διαταγών πληρωμής. Ενώ είχε προσδιορισθεί δικάσιμος στις 7/10/2020 (μετά από αρκετές αναβολές), η συζήτηση ματαιώθηκε μετά από συνεννόηση με την Εθνική Τράπεζα. Λόγω των συζητήσεων που διεξάγονται για τη ρύθμιση των δανειακών οφειλών της εταιρείας, η συζήτηση των ανωτέρω ανακοπών δεν έχει εκ νέου προσδιοριστεί από καμία των διαδίκων πλευρών, με αποτέλεσμα οι αντίστοιχες υποθέσεις να εκκρεμούν.

Η πώληση του σφαγείου

Πάντως, στο πλαίσιο περιορισμού του χρηματοοικονομικού κόστους η ΚΡΕΚΑ προχώρησε πέρυσι σε πώληση του σφαγείου της (ακίνητο και μηχανήματα) στα Ιωάννινα έναντι 1,1 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού δόθηκε στις τράπεζες και το υπόλοιπο μείωσε φορολογικές οφειλές.

Με το αριστερό και το α’ τετράμηνο – Προσδοκία για καλύτερη συνέχεια

Η περσινή χρονιά έκλεισε με πτώση του τζίρου κατά 12,3% (στα 23,77 εκατ. ευρώ) και ζημίες 3,56 εκατ. ευρώ από ζημίες 4,15 εκατ. το 2019. Η πανδημία έχει επηρεάσει σημαντικά την εταιρεία και στο πρώτο τετράμηνο του τρέχοντος έτους. Ωστόσο η διοίκηση της εισηγμένης εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα εμφανίσει σταδιακά σημάδια ανάκαμψης από τον Ιούνιο και έπειτα με το άνοιγμα της εστίασης και την έναρξη της τουριστικής περιόδου, κάτι που αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην πορεία των πωλήσεων και των αποτελεσμάτων της ΚΡΕΚΑ.

Οι μεγαλομέτοχοι

Αναφορικά με τους μεγαλομετόχους της εταιρείας, αυτούς δηλαδή που κατέχουν ποσοστό άνω του 5%, η συγκεκριμένη λίστα περιλαμβάνει τους:

  • Γρηγόρη Κιουτσούκωστα: 17,459%
  • Κυριάκο Κιουτσούκωστα:16,787%
  • Spomenka Ljamkovic: 5,702%
  • Mirjana Ljamkovic: 5,702%
  • ΚΡΕ.ΚΑ Διανομές Α.Ε. (η οποία ανήκει σε σύζυγο μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας κατά 50%): 5,033%

 

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ