Νέα
  • ΓΔ: 915.99 +0.06%
  • Τζίρος: 43,59 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

BriQ Properties: Αύξηση εσόδων κατά 46% το α' 6μηνο του 2021 - Στο 44% η EBITDA

Στα 2,574 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ από ενοίκια στο α’ εξάμηνο του 2021 έναντι 1,766 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 46%.

Η αύξηση αυτή επιτεύχθηκε παρά τη μείωση των εσόδων κατά 951 χιλ. ευρώ στο α ́ εξάμηνο του 2021 εξαιτίας των μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω Covid-19 για μείωση των μισθωμάτων, ενώ η αντίστοιχη μείωση του α’ εξαμήνου του 2020 ήταν σημαντικά χαμηλότερη (374 χιλ. ευρώ). H αύξηση των εσόδων κατά 46%, σύμφωνα με την εταιρεία, οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση των εσόδων από τις νέες επενδύσεις του ομίλου σε logistics την προηγούμενη δωδεκάμηνη περίοδο.

Η σημαντική στροφή του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας στον τομέα των logistics αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων στις 30.6.2021 ήταν κατανεμημένη σε 47% logistics, 30% γραφεία, 17% ξενοδοχεία και 6% λοιπές χρήσεις ενώ την 30.06.2020 ήταν 44% γραφεία, 27% ξενοδοχεία, 14% logistics και 15% λοιπές χρήσεις.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 44% και ανήλθαν σε 1,661 εκατ. ευρώ έναντι 1,152 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων (EBT) αυξήθηκαν κατά 62% και ανήλθαν σε 1,310 εκατ. ευρώ έναντι 809 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 64% και ανήλθαν σε 1,253 εκατ. ευρώ έναντι 763 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα ταμειακά διαθέσιμα την 30η Ιουνίου 2021 ανήλθαν σε 3,358 εκατ. ευρώ έναντι 2,067 εκατ. ευρώ την 31.12.2020.

Επίσης, την 30.6.2021 οι δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου ανέρχονταν σε 26,232 εκατ. ευρώ έναντι 18,313 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις του ομίλου την 30η Ιουνίου περιλάμβαναν 28 επενδυτικά ακίνητα συνολικής αξίας 114,244 εκατ. ευρώ έναντι ακίνητων αξίας 106,001 εκατ. ευρώ την 31.12.2020 και ακίνητων αξίας 71,665 εκατ. ευρώ την 30.6.2020.

Κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2021, η εταιρεία προχώρησε σε νέες επενδύσεις συνολικού ποσού 6,151 εκατ. ευρώ εκ των οποίων ποσό 2,146 εκατ. ευρώ αφορούσε την αγορά κτιρίου γραφείων στο Πειραιά, 1,054 εκατ. ευρώ αφορούσαν την απόκτηση οικοπέδων στην περιοχή του Ασπροπύργου και 2,95 εκατ. ευρώ αφορούσαν κεφαλαιουχικές δαπάνες κυρίως για το υπό ανέγερση Κτίριο Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ) στον Ασπρόπυργο.

Η εταιρεία την 30.6.2021 είχε στην κατοχή της συνολικά 358.618 ίδιες μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας 753 χιλ. ευρώ και αξίας κτήσης 625 χιλ. ευρώ. Οι κατεχόμενες ίδιες μετοχές την 30.6.2021 αντιστοιχούσαν στο 1,0% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ