Νέα

Ευρωπαϊκή Πίστη: Κερδοφορία 5,3% το Ά εξάμηνο του 2021

Αύξηση κατά 5,3% κατέγραψαν τα έσοδα της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, η οποία παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα Α' εξαμήνου 2021, «επιβεβαιώνοντας τη διαρκή αναπτυξιακή πορεία της» όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Πιο αναλυτικά ανακοινώθηκαν τα εξής:

  1. Τα συνολικά έσοδα του ομίλου σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 5,3% και ανήλθαν σε 116,9 εκατ. ευρώ έναντι  111 εκατ. ευρώ την 30/06/2020. Η συγκεκριμένη επίδοση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των Εγγεγραμμένων Μικτών Ασφαλίστρων και συναφών εσόδων του ομίλου κατά 6,2%. Οι ασφαλίσεις Κλάδου Ζωής, συμμετείχαν στο ως άνω ποσό κατά 12% και ακολούθησαν οι Λοιποί Γενικοί Κλάδοι με αύξηση 5,8% και ο Κλάδος Αυτοκινήτων με αύξηση 2,4%.
  2. Τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 6,6 εκατ. ευρώ, έναντι 13,8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η εν λόγω διαμόρφωση των κερδών οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κόστους ασφαλιστικών εργασιών κατά 17,5 εκατ. ευρώ (+33,5%), καθώς και στην αύξηση των προμηθειών που καταβλήθηκαν στο Δίκτυο Πωλήσεων.
  3. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του ομίλου ανήλθε στα 149,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση ύψους 2,7% σε σχέση με την 31/12/2020, η οποία οφείλεται κυρίως στη διανομή μερίσματος στους μετόχους ύψους 7,9 εκατ. ευρώ, στη ζημιά των Διαθεσίμων προς Πώληση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων που καταχωρείται απευθείας στην Καθαρή Θέση, ύψους 0,7 εκατ. ευρώ, καθώς και στη μείωση ύψους 0,8 εκατ. ευρώ για την αγορά Ιδίων Μετοχών.
  4. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του ομίλου, τοποθετημένο σε τίτλους υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, ανήλθε σε 414,8 εκατ. ευρώ, έναντι 408,4 εκατ. ευρώ την 31/12/2020, παρουσιάζοντας αύξηση 1,6%.

Επιπλέον σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του Α' Εξαμήνου 2021, ο όμιλος πραγματοποίησε 27 δράσεις Ε.Κ.Ε. πλήρως εναρμονισμένες με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI G4, τις αρχές του ISO 26000, τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε.
 

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ