Νέα
 • ΓΔ: 1019.12 -0.10%
 • Τζίρος: 62,99 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Vivartia: Ανάκαμψη μεγεθών και επιστροφή στα κέρδη το 2021 - Στρατηγικό πλάνο

Πηγή: Vivartia
Πηγή: Vivartia

Η διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων που εμφανίστηκαν από το δεύτερο εξάμηνο του 2021 και οι περαιτέρω εντεινόμενες αυξητικές τάσεις που δημιουργήθηκαν λόγω της πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία, δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις για το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας.

Μέσα σε αυτό το έντονα ευμετάβλητο περιβάλλον, όπως αναφέρεται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η Διοίκηση του Ομίλου Vivartia παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις και λαμβάνει μέτρα αντιμετώπισης, προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των εταιρειών και την απρόσκοπτη διάθεση των προϊόντων της στους καταναλωτές.

Βασικοί άξονες της στρατηγικής

Παράλληλα, υλοποιεί το μέσο-μακροπρόθεσμο στρατηγικό της πλάνο, βασικοί άξονες του οποίου είναι:

 • Διατήρηση και ενδυνάμωση της ηγετικής θέσης όλων των κλάδων στην Ελλάδα, μέσω της ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των δικτύων τους και μέσω νέων προϊοντικών πρωτοβουλιών και καινοτομιών, προσφέροντας στους καταναλωτές προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας
 • Συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας των καταναλωτών μέσω της ψηφιακής καινοτομίας και αύξηση των επιπέδων πιστότητάς τους, μέσω εργαλείων και μέσων που απαντούν στις σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες
 • Εξορθολογισμό και βελτιστοποίηση του λειτουργικού μοντέλου, μέσα από στοχευμένες επενδυτικές κινήσεις για μείωση της ενεργειακής εξάρτησης και αποτελεσματικότερη διαχείριση του λειτουργικού τους κόστους
 • Περαιτέρω επέκταση της παρουσίας των κλάδων του Ομίλου σε ευρύτερες γεωγραφικές ζώνες ενδιαφέροντος με τη σύναψη συνεργασιών με στρατηγικούς εταίρους
 • Περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση του Ομίλου μέσα από στοχευμένες στρατηγικές κινήσεις, που θα οδηγήσουν στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη

Aρση των περιοριστικών μέτρων

Αναφορικά με τη χρονιά που πέρασε, η σταδιακή άρση των μέτρων που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας βελτίωσαν τις πωλήσεις του Ομίλου κατά 7,9% έναντι της προηγούμενης χρήσης και διαμορφώθηκαν σε €591,9 εκατ., βελτίωση η οποία προέρχεται κυρίως από την αύξηση των πωλήσεων του Κλάδου Εστίασης (κατά €30,3 εκατ.).

Αντίθετα, οι έντονα αυξητικές τάσεις των τιμών ενέργειας και πρώτων υλών επιβάρυναν το λειτουργικό κόστος, με αποτέλεσμα τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων και Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων, να διατηρηθούν σε αντίστοιχα με το 2020 επίπεδα, στα €43,3 εκατ.

Τέλος, στην τελική γραμμή του ισολογισμού, η Vivartia γύρισε σε μικρά έστω κέρδη, της τάξης των €331 χιλ. από ζημίες €16,57 εκατ. το 2020.

Κλάδος Γαλακτοκομικών

Οι πωλήσεις του κλάδου αυξήθηκαν κατά 1,6% και διαμορφώθηκαν σε €279,6 εκατ. Ο κλάδος διατήρησε τα ηγετικά μερίδια αγοράς του σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων που δραστηριοποιείται, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι, στις κατηγορίες, όπως τα φυτικά ροφήματα, τα γιαούρτια με φρούτα και δημητριακά, το βρεφικό γιαούρτι και το τσάι, παρουσίασε σημαντική μεριδιακή ανάπτυξη, αποτέλεσμα των επιτυχημένων ενεργειών που υλοποιήθηκαν εντός του 2021.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων και Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων (ΚΠΦΤΑ), διαμορφώθηκαν σε €16,7 εκατ. το 2021, μειωμένα κατά €7,8 εκατ. έναντι του 2020, επηρεασμένα σημαντικά από τις αυξήσεις τιμών πρώτων υλών και ενέργειας.

Παράλληλα, έχουν επηρεαστεί από μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες που σχετίζονται με κινήσεις αναδιάρθρωσης του οργανισμού και των παραγωγικών του δομών ποσού €1,9 εκατ.

Στο +12% οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας

Οι πωλήσεις του κλάδου εκτός Ελλάδος ανήλθαν σε €71,2 εκατ., αυξημένες κατά 12,2% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση λόγω βελτιστοποίησης της απόδοσης σε βασικές χώρες δραστηριοποίησης με νέα προϊόντα, αλλά και λόγω δυναμικής εισόδου σε νέες υποσχόμενες αγορές.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές της μητρικής εταιρείας συνέχισαν την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών, παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 24,5% σε τζίρο σε σχέση με το 2020. Αντίστοιχα, η θυγατρική εταιρεία του κλάδου στην Βουλγαρία διατήρησε τη θετική πορεία της ανάπτυξης των πωλήσεων κατά 9,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €52,5 εκατ.

Σε προϊοντικό επίπεδο, υλοποιήθηκε το ολικό επαναλανσάρισμα των συσκευασιών του Delta Authentic Greek Yogurt, η παρουσίαση νέου σοκολατούχου γάλακτος με την επωνυμία "Του Τόπου Μας" και ο επανασχεδιασμός των συσκευασιών της σειράς Φυτικών Ροφημάτων.

Κλάδος Κατεψυγμένων

Το 2021, ο Κλάδος κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών 5,8% και διαμορφώθηκε σε €171,3 εκατ. Ο κλάδος κατεψυγμένων ενίσχυσε τα μερίδιά του σε αξία κατά 0,3%, τόσο στην κατηγορία των λαχανικών και κατά 1,5% στην κατηγορία των φρέσκων σαλατών, ενώ παρουσίασε οριακές απώλειες στην κατηγορία της κατεψυγμένης ζύμης (-0,5%).

Ειδικότερα, η αύξηση των πωλήσεων για τις δυο βασικές εταιρείες του Κλάδου Κατεψυγμένων ανήλθε σε 4,8% για την Μπάρμπα Στάθης και 6,9% για την Μ. Αραμπατζής. Τα ΚΠΦΤΑ διαμορφώθηκαν σε €26,6 εκατ. το 2021, οριακά αυξημένα κατά 0,8% έναντι του 2020, επηρεασμένα από τη σημαντική αύξηση του κόστους ενέργειας και πρώτων υλών.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,7% και πλέον, αντιπροσωπεύουν το 25,3% των πωλήσεων του Ομίλου. Αναλυτικά, η αύξηση στα καταψυγμένα λαχανικά ήταν 13,7%, προερχόμενη κυρίως από τις αγορές της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ για τις κατεψυγμένες ζύμες, η αύξηση ανήλθε σε 8,1%, προερχόμενη από τις αγορές της Ευρώπης.

Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στη συνέχιση της ανάπτυξης των υφιστάμενων πελατών, τη συνεργασία με νέους πελάτες και την είσοδο σε νέες αγορές, ενδυναμώνοντας την παρουσία του Ομίλου σε άνω των 46 χωρών.

Τριετές επενδυτικό πλάνο €17,5 εκατ.

Η εταιρεία, στο πλαίσιο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των παραγωγικών της υποδομών, συνέχισε την υλοποίηση τριετούς επενδυτικού πλάνου ύψους €17,5 εκατ., το οποίο αφορά, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα:

 • Νέες γραμμές παραγωγής κατεψυγμένων λαχανικών
 • Συσκευαστικές μηχανές
 • Πλήρως αυτοματοποιημένους ψυκτικούς θαλάμους
 • Ηλιακούς συλλέκτες
 • Συλλεκτικές μηχανές

Στόχος του συγκεκριμένου πλάνου είναι ο εξ’ ορθολογισμός του κόστους παραγωγής και η βελτιστοποίηση του παραγωγικού της μοντέλου, καθώς οι ανωτέρω επενδύσεις συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης και τελικά, στην αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας. Κλάδος Εστίασης Ο κλάδος, βαθιά επηρεασμένος από τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας COVID – 19 κατά τη χρήση 2020, παρουσίασε ανάκαμψη στον κύκλο εργασιών στη χρήση 2021 κατά 26,6% και διαμορφώθηκε σε €143,6 εκατ.

Ειδικότερα, οι συνολικές καθαρές πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση έναντι του 2020 και στα τέσσερα βασικά σήματα του κλάδου, η οποία ανήλθε σε:

 • 21,2% για την Goody’s
 • 32,3% για την Flocafe
 • 8,5% για την Everest
 • 45,4% για την La Pasteria

Τα ΚΠΦΤΑ διαμορφώθηκαν σε €14,5 εκατ. το 2021, σημαντικά αυξημένα κατά €11,7 εκατ. έναντι του 2020 (€2,8 εκατ.) Σε ποιους τομείς έδωσε έμφαση Η Διοίκηση του Κλάδου Εστίασης επικεντρώθηκε στην επίλυση των θεμάτων που ανέκυψαν λόγω της πανδημίας, με κυριότερο τη συνεχή προσπάθεια προσαρμογής του τρόπου λειτουργίας των σημάτων του στην πρωτόγνωρη αυτή συνθήκη. Οι κύριοι τομείς, στους οποίους δόθηκε έμφαση, ήταν οι εξής:

 • Λανσαρίστηκε το νέο site και app του Goody’s Burger House, με πρωταρχικό στόχο να γίνουν ευκολότερες οι παραγγελίες των πελατών και να αυξηθεί η αξία τους σε πιο συχνές και αποδοτικές αγορές. Παράλληλα, συνεχίστηκε η συνεργασία με τις πλατφόρμες Wolt και efood
 • Διευρύνθηκαν οι συνεργασίες με food aggregators και η αύξηση των συνέργειών με στρατηγικούς συνεργάτες, όπως η Cosmote, η Coca Cola 3E, η NESTLE και η ΕΖΑ, μέσω προωθητικών ενεργειών που ενισχύουν την επισκεψιμότητα των σημάτων του Ομίλου
 • Επισπεύσθηκε η διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της ανάπτυξης των σημάτων του Ομίλου μέσω καινοτομιών που βελτιώνουν την καταναλωτική εμπειρία, ενώ διασφαλίζουν την ταχύτερη και όσο το δυνατόν ανέπαφη συναλλαγή με τον πελάτη

Στο πλαίσιο του ανοίγματος του τουρισμού, υλοποίησε ένα σημαντικό πρόγραμμα επενδύσεων, με τη δημιουργία νέων σημείων σε τρία ανακαινισμένα αεροδρόμια της Fraport, στην Θεσσαλονίκη, την Σαντορίνη και την Μύκονο, καθώς και στους δύο ανανεωμένους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών της περιοχής του Σχηματαρίου

Συνεχίστηκε η ανάπτυξη του νέου concept, Goody's Burger House, με την έναρξη της λειτουργίας τριών νέων/ανακαινισμένων franchise σημείων σε Αττική και Λοιπή Ελλάδα και ένα νέο εταιρικό κατάστημα εντός του ΣΕΑ

Σχηματαρίου. Επίσης, ξεκίνησε η λειτουργία του νέου εταιρικού concept, Everest Exclusive, εντός του εμπορικού κέντρου Golden Hall.

Νέα λανσαρίσματα

Ακόμη, ο Όμιλος λανσάρισε νέα καινοτόμα προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία για τον καταναλωτή και χρήση επώνυμων πρώτων υλών, όπως:

 • Το νέο extreme loaded Μπιφτέκι γεμιστό με Philadelphia
 • Νέες νηστίσιμες επιλογές στα μενού και των τεσσάρων σημάτων του Ομίλου, όπως burger με καλαμαράκια και μπιφτέκι γαρίδας, δροσερή σαλάτα με κινόα και γαρίδες
 • Πέντε νέες μπάρες βρώμης κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου στην κατηγορία ζαχαροπλαστικής
 • Τρία πολύχρωμα pride burgers
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ