Νέα
  • ΓΔ: 916.07 +0.63%
  • Τζίρος: 36,34 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Forthnet: Ξεκινά η δημόσια πρόταση για έξοδο από το Χρηματιστήριο

Forthnet
forthnet.gr

Εκτός Χρηματιστηρίου οδηγείται η Forthnet, καθώς όπως ανακοίνωσε, εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ξεκινά η περίοδος της αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης «NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L.» προς τους μετόχους της Forthnet Α.Ε. για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, κατά ψήφου, μετοχών τους έναντι ανταλλάγματος 0,3 ευρώ ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι το προσφερόμενο αντάλλαγμα των 30 λεπτών ανά μετοχή σε μετρητά, ξεπερνά τη μέση χρηματιστηριακή τιμή της στο εξάμηνο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «το προσφερόμενο από τον Προτείνοντα αντάλλαγμα, σε μετρητά, για την απόκτηση κάθε Μετοχής της Δημόσιας Πρότασης, η οποία θα του προσφερθεί νομίμως και εγκύρως (στο εξής οι «Προσφερόμενες Μετοχές») κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (στο εξής η «Περίοδος Αποδοχής»), ανέρχεται σε €0,30 (στο εξής το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»)».

Και συνεχίζει η ανακοίνωση πως «σχετικά με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

  1. η μέση χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών (MXTM) κατά τους τελευταίους έξι μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης ανέρχεται σε 0,29941 ευρώ.
  2. η ανώτατη τιμή στην οποία ο Προτείνων απέκτησε Μετοχές κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης ισούται με την τιμή των 0,18, ενώ κανένα από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν απέκτησε Μετοχές κατά την προαναφερόμενη περίοδο.
  3. ο Προτείνων όρισε την εταιρεία με την επωνυμία «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ως ανεξάρτητο αποτιμητή (στο εξής ο «Αποτιμητής») για τη διενέργεια αποτίμησης και σύνταξης σχετικής έκθεσης αποτίμησης για τις κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης (στο εξής η «Έκθεση Αποτίμησης»), δεδομένου ότι, συνέτρεξε η προϋπόθεση του άρθρου 9 παράγραφος 6 περίπτωση (β) δεύτερο εδάφιο του Νόμου, καθώς κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές επί των Μετοχών στο Χ.Α. δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών, και συγκεκριμένα ανήλθαν σε 0,461% του συνόλου αυτών. Η τιμή που προέκυψε από 3 την παραπάνω αποτίμηση ανέρχεται σε €0,157 ανά Μετοχή και η σχετική Έκθεση Αποτίμησης δημοσιεύτηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 του Νόμου.

Επομένως το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος κατ’ άρθρο 9, παρ. 4 και 6 του Νόμου, καθώς υπερβαίνει το μέγιστο των περιπτώσεων 1-3 ανωτέρω.

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

  1. υπερβαίνει κατά 0,197% την ΜΧΤΜ κατά τους τελευταίους 6 μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης,
  2. υπερβαίνει κατά 66,67% την ανώτατη τιμή στην οποία ο Προτείνων απέκτησε Μετοχές κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ενώ κανένα από τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα δεν απέκτησε Μετοχές κατά την προαναφερόμενη περίοδο και
  3. υπερβαίνει κατά 91,08% την τιμή που προέκυψε από την αποτίμηση».

Διαβάστε την ανακοίνωση ΕΔΩ

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ