Νέα
  • ΓΔ: 903.97 -2.04%
  • Τζίρος: 84,23 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Lavipharm: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 58 εκατ. ευρώ

Σε αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου μέχρι και 58 εκατ. ευρώ, προχωρά η Lavipharm AΕ μετά από σχετική απόφαση που έλαβε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη, 30 Αυγούστου 2022, στην έδρα της εταιρείας στην Παιανία. Η ΑΜΚ θα γίνει με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου το 59,22% των μετόχων, του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας, εκπροσωπούντες συνολικά 10.082.680 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 4.240 ίδιες μετοχές, οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται.

Η πορεία της εταιρείας

Με κεντρικό θέμα την προτεινόμενη Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, οι μέτοχοι της Lavipharm ενημερώθηκαν από τη διοίκηση για τη χρήση των κεφαλαίων και το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας, όπως εκτενώς αναλύονται στις σχετικές εκθέσεις που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί. Καλωσορίζοντας τους μετόχους, ο Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Μηνάς Τάνες, ανέφερε σχετικά: «Έπειτα από τόσα χρόνια θητείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Lavipharm, είμαι περήφανος για την πορεία την οποία η Εταιρεία έχει διαγράψει. Όλοι μαζί έχουμε καταφέρει να ξεπεράσουμε πολλές και κρίσιμες προκλήσεις. Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα μας επιτρέψει να οδηγήσουμε τη Lavipharm σε μία νέα εποχή ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού».

Λαμβάνοντας το λόγο, ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., σημείωσε: «Η σημερινή απόφαση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη και άμεση υλοποίηση της πολύ προσεκτικά σχεδιασμένης στρατηγικής μας με στόχο την αναπτυξιακή τροχιά του Ομίλου. Δημιουργεί νέες βάσεις και προοπτικές για τη Lavipharm, διασφαλίζοντας τη διαχρονική ανάπτυξη του Ομίλου και την περαιτέρω εδραίωση της θέσης που έχουμε κατακτήσει στον τομέα μας. Συνεχίζουμε δυναμικά τη θετική πορεία που καταγράφουμε, πάντα με σεβασμό στις αξίες μας και προσήλωση στη νέα στρατηγική που έχουμε χαράξει».

Πλάνο επενδύσεων

Η προτεινόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου δίνει τη δυνατότητα στη Lavipharm με τα αντληθησόμενα κεφάλαια να χρηματοδοτήσει το πλάνο επενδύσεων με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Επιπλέον, οδηγεί στην άμεση ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει, κυρίως σε τεχνολογίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως αυτή της διαδερμικής χορήγησης φαρμάκων. Παράλληλα, η ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων οδηγεί στην έξοδο της μετοχής της Εταιρείας από την Κατηγορία της Επιτήρησης, στη δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία, και τη μελλοντική διανομή μερίσματος.

Τέλος, ο κ. Βασίλης Μπαλούμης, CFO του Ομίλου, αναφέρθηκε στην αποτίμηση του διαδερμικού προϊόντος κλονιδίνης για την υπέρταση, η οποία βασίστηκε τόσο σε πωλήσεις που πραγματοποιούνται στην Ιταλία όσο και σε μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Lavipharm. «Η απόκτηση του περιουσιακού αυτού στοιχείου αποτελεί βασικό πυλώνα του πενταετούς προγράμματος του Ομίλου 2022-2026, το οποίο σε συνδυασμό με τα νέα υπό ανάπτυξη προϊόντα και τη συνεργασία με τη Zentiva στην Ελλάδα, έχει ως στόχο το 2026, οι πωλήσεις προ clawback και rebate να ξεπεράσουν τα 94 εκατ. ευρώ και το EBITDA τα 18,5 εκατ. ευρώ», ανέφερε ο κ. Μπαλούμης.

Ολοκληρώνοντας, υπογράμμισε μεταξύ άλλων, «Το επενδυτικό πρόγραμμα, με βασικούς στόχους την αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων του εργοστασίου και του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης του Ομίλου, οδηγεί στην σταδιακή βελτίωση των χρηματοοικονομικών δεικτών, τη σημαντική αύξηση της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών και την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Ομίλου».

ΑΜΚ έως και 58 εκατ. ευρώ

Στο πλαίσιο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι της Lavipharm συζήτησαν και αποφάσισαν την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι και €58.000.000,00 με την καταβολή μετρητών, δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της και την έκδοση μέχρι και 193.333.333 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, παρέχοντας δικαίωμα προεγγραφής σε όσους θα έχουν πλήρως ασκήσει τα δικαιώματα προτίμησης. Στο σημείο αυτό και σε σχετική ερώτηση ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας δήλωσε ότι εάν, μετά τις κατανομές νέων μετοχών βάσει των ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής, εξακολουθούν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, ο ίδιος θα συμμετέχει τουλάχιστον με 1 εκατ. ευρώ.

Τέλος, αποφασίστηκαν η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, την εξειδίκευση των λοιπών όρων και της δομής της αύξησης, την υλοποίηση και ολοκλήρωση της, καθώς και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ