Νέα
  • ΓΔ: 910.89 +0.42%
  • Τζίρος: 17,39 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

MyBusinessSupport: Τα μυστικά της επιστρεπτέας

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5
Πηγή: Eurokinissi

Την Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου, ολοκληρώνεται η υποβολή αιτήσεων για την επιστρεπτέα 5 στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ MyBusinessSupport. Οι επαγγελματίες που εντάσσονται στο μέτρο των κρατικών δανείων, για να λάβουν τα χρήματα, θα πρέπει να μπουν ξανά στο MyBusinessSupport με τους κωδικούς του TAXISnet και να κάνουν αποδοχή του ποσού. Συνολικά, η διαθέσιμη χρηματοδότηση από τον 5ο κύκλο ανέρχεται στα 1,5 δισ. ευρώ.

Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται τυποποιημένα, ως ακολούθως:

α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ:

Ενίσχυση: (Κύκλος εργασιών αναφοράς - Άθροισμα κύκλου εργασιών μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020) x ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών) - (αριθμός εργαζομένων σε αναστολή x 534) - ποσό που έλαβε η επιχείρηση δυνάμει της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 281/14.11.2020 (Β' 5047) απόφασης, όπως ισχύει, όπου:

αα) Ο κύκλος εργασιών μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 και ο κύκλος εργασιών αναφοράς, όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών Σεπτεμβρίου,Οκτωβρίου, Νοεμβρίου ή Δεκεμβρίου 2020, όπως έχει δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport» είναι αρνητικός, ο κύκλος εργασιών του μηνός που είναι αρνητικός, θεωρείται για τους σκοπούς υπολογισμού της ενίσχυσης ίσος με μηδέν.

ββ) Η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών ισούται με το συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του έτους 2019 αφαιρουμένου του συνόλου φορολογητέων εισροών (κωδικός 367 δήλωση ΦΠΑ) του έτους 2019, διαιρεμένου με το συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ του έτους 2019.

Σε περίπτωση που η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών είναι μικρότερη του 10% ή ο συνολικός κύκλος εργασιών ΦΠΑ του έτους 2019 είναι μηδενικός, θεωρείται ίση με 10%. Σε περίπτωση που η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών είναι μεγαλύτερη του 70%, θεωρείται ίση με 70%.

γγ) Ο αριθμός εργαζομένων σε αναστολή ορίζεται ως το άθροισμα του αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης που βρίσκονταν σε προσωρινή αναστολή της σύμβασης εργασίας τους την 1η Σεπτεμβρίου 2020, την 1η Οκτωβρίου 2020, την 1η Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με τις δηλώσεις εργοδοτών, όπως τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ