Νέα
  • ΓΔ: 1209.34 +1.32%
  • Τζίρος: 71,73 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Attica Group: Αύξηση τζίρου κατά 65% το πρώτο εξάμηνο του 2022

Αυξηση κατά 65% σε σχέση με πέρυσι, παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της Attica Group το πρώτο εξάμηνο του 2022, μετά την άρση του μειωμένου πρωτοκόλλου μεταφοράς επιβατών στα πλοία από τα μέσα Μαρτίου 2022, σηματοδοτώντας την σταδιακή επαναφορά των εργασιών του ομίλου στα προ Covid επίπεδα.

Η αύξηση του μεταφορικού έργου, και κατ' επέκταση του κύκλου εργασιών του ομίλου, αντισταθμίστηκε από την παρατεταμένη πολύ υψηλή τιμή των καυσίμων (αύξηση κατά 99% στη μέση τιμή των ναυτιλιακών καυσίμων που καταναλώθηκαν το α΄ εξάμηνο του 2022 σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2021), με αποτέλεσμα τη σημαντική επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους.

Οι πράξεις αντιστάθμισης της τιμής των καυσίμων για μέρος της καταναλωθείσας ποσότητας από τα πλοία του ομίλου, που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης πολιτικής της εταιρείας, συνεισέφεραν κατά 12,8 εκατ. ευρώ στη μείωση των ενοποιημένων ζημιών του ομίλου σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2021.

Σύμφωνα με την Attica Group τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2022, παρουσιάζουν ενοποιημένες πωλήσεις 201,45 εκατ. ευρώ έναντι 122,19 εκατ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο 2021, ενοποιημένες Ζημίες προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) 9,61 εκατ. ευρώ έναντι 4,38 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο 2021 και ενοποιημένες ζημιές μετά από φόρους 30,54 εκατ. ευρώ έναντι 34,05 εκατ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο 2021.

  • Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανήλθαν σε 67,88 εκατ.ευρώ από 97,36 εκατ. στις 31.12.2021.
  • Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου ανήλθε σε 467,42 εκατ.ευρώ έναντι 481,59 εκατ.ευρώ την 31.12.2021.
  • Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου ανήλθαν σε 684,91 εκατ.ευρώ έναντι 673,84 εκατ.ευρώ στις 31.12.2021.
  • Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν στις 30.06.2022 σε 344,44 εκατ. και αντιστοιχούν σε ευρώ 1,6 ανά μετοχή της εταιρίας.
  • Την 30.06.2022 ο όμιλος απασχολούσε 2.089 εργαζόμενους

Μεταφορικό έργο

Το μεταφορικό έργο του ομίλου, σε σχέση με α΄ εξάμηνο 2021, αυξήθηκε κατά 108% στους επιβάτες, κατά 56% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 16% στα φορτηγά οχήματα. Ο αριθμός των δρομολογίων σε σχέση με τo α΄ εξάμηνο 2021 αυξήθηκε κατά 54%.

Στις γραμμές της Αδριατικής και της Κρήτης τα πλοία του ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με πλοία της ΑΝΕΚ LINES.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ