Νέα
  • ΓΔ: 1424.04 +0.16%
  • Τζίρος: 184,77 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Aύξηση 4% στα ενεργά ατομικά συμβόλαια Υγείας το 2021 σύμφωνα με την ΕΑΕΕ

Πηγή: eaee.gr

Τα ενεργά ατομικά συμβόλαια Υγείας το 2021 ξεπέρασαν τις 862.000, σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Το δε πλήθος των ακυρωθέντων συμβολαίων σημείωσε σημαντική μείωση της τάξης του 9%. Συνδυαστικό αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων στοιχείων αποτέλεσε, αντίστοιχα, η μείωση της ακυρωσιμότητας των εν λόγω συμβολαίων κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες  το 2021 σε σχέση με το 2020, φθάνοντας, δηλαδή, στο 13%

Αυτό προκύπτει από τη νέα έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας για τα στατιστικά στοιχεία Ασφαλίσεων Υγείας 2021.

Σε ό,τι αφορά στα ομαδικά συμβόλαια, ανάλογη με των ατομικών υπήρξε και η τάση των ομαδικών συμβολαίων Υγείας, των οποίων ο αριθμός το 2021 έφθασε τα 5.706, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση με το 2020. Ταυτόχρονα το πλήθος των ακυρωθέντων ανήλθε σε 505, μειωμένο δηλαδή κατά 6% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αντίστοιχο αποτέλεσμα από το συνδυασμό των δύο αυτών στοιχείων αποτέλεσε η περαιτέρω μείωση της ακυρωσιμότητας των εν λόγω συμβολαίων κατά 1 ποσοστιαία μονάδα το 2021 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, φθάνοντας, δηλαδή, στο 9%.

Πλήθος ασφαλισμένων: Ενεργών και ακυρωθέντων συμβολαίων

Κατ' αναλογία προς τα ενεργά συμβόλαια, αύξηση σημειώθηκε και στο πλήθος των συνολικά (ατομικών και ομαδικών ασφαλίσεων, κυρίως ασφαλισμένων και καλυπτόμενων / εξαρτώμενων μελών) δηλωθέντων ενεργών ασφαλισμένων το 2021.

Ειδικότερα, οι δηλωθέντες ενεργοί την 31/12/2021 ασφαλισμένοι των ατομικών ασφαλίσεων Υγείας προσέγγισαν το 1,1 εκατομμύριο, σημειώνοντας αύξηση 6% και οι ασφαλισμένοι των ομαδικών ασφαλίσεων πλησίασαν το 1,3 εκατομμύριο, που ισούται με αύξηση 7% σε σχέση με το 2020.

Από τον ποσοστιαίο επιμερισμό του αθροίσματος των ενεργών ασφαλισμένων αμφοτέρων των γραμμών εργασιών (ατομικών και ομαδικών), προκύπτει ότι οι ομαδικές ασφαλίσεις σημειώνουν μεγαλύτερη διείσδυση στην ελληνική κοινωνία (54% του αθροίσματος των ενεργών ασφαλισμένων) σε σχέση με τις ατομικές (46% του συνόλου).

Ακυρωθέντες Ασφαλισμένοι ατομικών και ομαδικών ασφαλίσεων

Το 2021, το πλήθος των ασφαλισμένων των ‘ακυρωθέντων' συμβολαίων ανήλθε στις 125,5 χιλιάδες στις ατομικές ασφαλίσεις, σημειώνοντας μείωση, δηλαδή, της τάξης του 9% σε σχέση με το 2020. Αντίθετα, οι ασφαλισμένοι των ‘ακυρωθέντων' ομαδικών ασφαλίσεων προσέγγισαν τις 86 χιλιάδες, εμφανίζοντας αύξηση 27% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι, από τον ποσοστιαίο επιμερισμό του αθροίσματος των ασφαλισμένων των ‘ακυρωθέντων' συμβολαίων αμφοτέρων των γραμμών εργασιών (ατομικών και ομαδικών), διαχρονικά, οι ατομικές ασφαλίσεις διεκδικούν το μεγαλύτερο μερίδιο επί του συνόλου των ‘ακυρωθέντων' ασφαλισμένων, το οποίο ειδικά το 2021 αντιστοιχεί σε 59%, με το υπόλοιπο 41% να προέρχεται από τις ομαδικές ασφαλίσεις.

Πληρωθείσες Αποζημιώσεις

Οι συνολικές αποζημιώσεις Υγείας (ατομικών και ομαδικών ασφαλίσεων, εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής κάλυψης), που κατεβλήθησαν το 2021 από τις εταιρίες που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, προσέγγισαν τα 589 εκατομμύρια ευρώ σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Η αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στις ομαδικές ασφαλίσεις, οι οποίες, γράφοντας αύξηση 10%, έφθασαν τα 180 εκατ ευρώ, αντιστοιχώντας στο 31% των συνολικών πληρωθεισών αποζημιώσεων Υγείας το 2021. Αντιθέτως, οι αποζημιώσεις των ατομικών ασφαλίσεων Υγείας, αντιστοιχώντας στο 69% των συνολικών, εμφάνισαν οριακή μείωση της τάξης του 1%, προσεγγίζοντας τα 409 εκατ. ευρώ το 2021.

Συμπεράσματα

Τα βασικότερα συμπεράσματα που εξάγονται από τα συλλεγέντα στοιχεία σχετικά με τη ‘μέση αποζημίωση' και τη συχνότητα ζημιών, θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής:

  • Στα «συμμετοχικά/απαλλαγής» προγράμματα, η «μέση αποζημίωση», τουλάχιστον κατά το 2021, φαίνεται να διαφοροποιείται σε ικανό βαθμό με βάση το ανώτατο κεφάλαιο κάλυψης, όχι όμως και η συχνότητα, η οποία ήταν της τάξης 8%-9% καθ' όλη την ερευνηθείσα τριετία 2019-2021.
  • Στα «100% κάλυψης/κάλυψης από το πρώτο ευρώ» προγράμματα, σε όλη την ερευνώμενη περίοδο 2019-2021 προκύπτει ότι η «μέση αποζημίωση» σαφώς διαφοροποιείται αναλόγως του ανώτατου κεφαλαίου κάλυψης. Αντίθετα, η συχνότητα εμφανίζει διαφοροποίηση, κυρίως, συγκρινόμενη με εκείνη των «συμμετοχικών/απαλλαγής» προγραμμάτων (συχνότητα της τάξης 12%-16% καθ' όλα τα ερευνηθέντα έτη και για τις δύο κατηγορίες των «100% κάλυψης/ κάλυψης από το πρώτο ευρώ» προγραμμάτων).
  • Από την ανάλυση των στοιχείων που αφορούν το 2021 σε σύγκριση με το 2020 διακρίνεται σημαντική αύξηση της «μέσης αποζημίωσης» σε όλους τους ερευνώμενους στην προκείμενη ενότητα τύπους και κατηγορίες προγραμμάτων, πλην των «συμμετοχικών/απαλλαγής» με ανώτατο κεφάλαιο κάλυψης 150.000 ευρώ.
  • Η κατά το ίδιο έτος αύξηση της «μέσης αποζημίωσης», σε συνδυασμό με τη μείωση της συχνότητας στους ίδιους τύπους και κατηγορίες προγραμμάτων ερμηνεύεται, μάλλον, ως αύξηση της σφοδρότητας των περιστατικών νοσηλείας, παρά ως πληθωριστικό αποτύπωμα στο κόστος των υπηρεσιών υγείας.
Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ