Νέα
  • ΓΔ: 1406.91 -2.24%
  • Τζίρος: 135,49 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γιατί η Χήτος (Ζαγόρι) απορρόφησε την Green Cola – Τι προβλέπει η συγχώνευση

Η συγχώνευση της Χήτος Α.Β.Ε.Ε..(γνωστή με το brand Ζαγόρι) με την Green Cola με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη αναρτήθηκε από την περασμένη εβδομάδα στο ΓΕΜΗ, συνέχεια σχετικών αποφάσεων που πήραν τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών τον Δεκέμβριο του 2022.

Σύμφωνα με τις εμπλεκόμενες στη συμφωνία εταιρείας, η συγχώνευση θα συντελέσει στη δημιουργία ενός ενισχυμένου εταιρικού σχήματος σε οικονομικό, επιχειρηματικό και διοικητικό επίπεδο, επιτυγχάνοντας την αρτιότερη οργάνωση, την επίτευξη συνεργιών και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της δραστηριότητας της Green Cola με τη διεύρυνση του πεδίου ανάπτυξής της.

Επίσης, η συγχώνευση αναμένεται να οδηγήσει στην καλύτερη διαχείριση των λειτουργιών της Green Cola δεδομένου ότι θα μπορούν να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενοι πόροι προς μία κοινή κατεύθυνση. Θα δημιουργηθεί ένα ισχυρό σχήμα, ενισχυμένο τόσο σε επίπεδο στοιχείων, όσο και σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων. Επιπλέον, η συγχώνευση θα συνδράμει στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στην αποφυγή φορολογικών κινδύνων που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Η συγχώνευση θα βοηθήσει στην απλοποίηση των απαιτούμενων διαδικασιών που απαιτούνται για την εμπορική και οικονομική οργάνωση (ενοποίηση λογιστηρίου, εμπορικών διευθύνσεων κλπ.).

Τέλος, με το νέο επιχειρηματικό μοντέλο θα μεγιστοποιηθεί η αξία των μετόχων, μέσω από την ενίσχυση των εσόδων και του EBITDA, τη δημιουργία σταθερών ταμειακών ροών και την επίτευξη στρατηγικών συνεργειών και θα επέλθει μεγαλύτερη ευελιξία στον χειρισμό και στην υλοποίηση του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού.

Η σχέση ανταλλαγής

Το μετοχικό κεφάλαιο της Χήτος ανέρχεται σήμερα σε €7.031.913 και διαιρείται σε 2.343.971 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ποσού €3 η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Green Cola Hellas ανέρχεται σε €3.107.464,80 και διαιρείται σε 2.824.968 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,10 η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Green Cola Operations ανέρχεται σε € 1.571.000 και διαιρείται σε 157.100 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 10 ευρώ η κάθε μία.

Οι μετοχές της Χήτος θα ακυρωθούν και οι παλαιοί μέτοχοι θα λάβουν 1 νέα μετοχή για κάθε 0,66869764 παλαιές μετοχές. Δηλαδή οι μέτοχοι της Χήτος θα λάβουν συνολικά 3.505.277 νέες μετοχές σε αναλογία των 2.343.971 παλαιών μετοχών τους, ήτοι ποσοστό 89,80% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της.

Κάθε μέτοχος της Green Cola Hellas θα ανταλλάξει 11,706703 παλαιές μετοχές του προς 1 νέα μετοχή της Χήτος που θα εκδοθούν συνεπεία της Συγχώνευσης. Δηλαδή οι μέτοχοι της Green Cola Hellas θα λάβουν συνολικά 241.312 νέες μετοχές της Χήτος με την ανταλλαγή των 2.824.968 παλαιών μετοχών, ήτοι ποσοστό 6,18% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Χήτος.

Κάθε μέτοχος της Green Cola Operations θα ανταλλάξει 1,001459 παλαιές μετοχές του προς 1 νέα μετοχή της Χήτος που θα εκδοθούν συνεπεία της συγχώνευσης. Δηλαδή οι μέτοχοι της Green Cola Operations θα λάβουν συνολικά 156.871 νέες μετοχές της Χήτος με την ανταλλαγή των 157.100 παλαιών μετοχών, ήτοι ποσοστό 4,02% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Χήτος.

Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν όλες οι μετοχές των συγχωνευμένων εταιρειών και για το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου θα εκδοθούν νέες μετοχές, που θα ανταλλάσσονται με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι των συγχωνευμένων εταιρειών που δικαιούνται μετοχές, σύμφωνα με τις παρακάτω αριθμητικές σχέσεις.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ