Νέα
  • ΓΔ: 1275.09 +0.14%
  • Τζίρος: 320,56 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Intralot: Στα 122,9 εκατ. αυξήθηκαν τα EBITDA το 2022

Η INTRALOT A. E. (RIC: INLr.AT, Bloomberg: INLOT GA), ηγέτιδα εταιρεία στην παροχή λύσεων και στη διοργάνωση τυχερών παιχνιδιών διεθνώς, ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα δωδεκαμήνου για την περίοδο με λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Κατά το δωδεκάμηνο του 2022, τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €392,8 εκατ. (-5,1% σε ετήσια βάση), ενώ τα κέρδη EBITDA στα €122,9 εκατ. (+11,3% σε ετήσια βάση).

Σε τριμηνιαία βάση, το Δ’ τρίμηνο του 2022 συγκριτικά με το Δ’ τρίμηνο του 2021, τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 25,1%.

Τα κέρδη EBT ανήλθαν σε €29,8 εκατ.

Το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) διαμορφώθηκε στα €11,9 εκατ. κέρδη.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές για το δωδεκάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν στα €96,3 εκατ.

Οι Καθαρές Επενδύσεις του Ομίλου κατά το δωδεκάμηνο του 2022 ανήλθαν στα €26,5 εκατ.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του 2022 ανήλθαν στα €102,4 εκατ.

Ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε στα €490,5 εκατ. στο τέλος του 2022, μειωμένος κατά €6,7 εκατ. σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2021.

δείκτης καθαρής μόχλευσης (Net Debt / EBITDA) διαμορφώθηκε στο 4,0x στο τέλος του 2022 έναντι 4,5x το 2021.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης δήλωσε: «Τα αποτελέσματα της INTRALOT για το Οικονομικό Έτος 2022 αντικατοπτρίζουν την ισχυρή επίδοση και τις συνεχείς βελτιώσεις σε όλους τους βασικούς οικονομικούς δείκτες, καθώς η Εταιρεα πέτυχε τους κύριους επιχειρηματικούς της στόχους, ως αποτέλεσμα των έντονων προσπαθειών για βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και διοικητική αναδιοργάνωση, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και της αποτελεσματικότητας.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 2022, ολοκληρώσαμε επιτυχώς μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους €129 εκατ., σε επίπεδο μητρικής, που προσέλκυσε την Standard General με έδρα στις ΗΠΑ ως στρατηγικό επενδυτή, ενώ τα έσοδα χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για την ανάκτηση του ελέγχου σε ποσοστό 100% της θυγατρικής μας στις ΗΠΑ, Ιntralot, Inc. Παράλληλα, αποπληρώσαμε τις Ομολογίες λήξης 2025 (PIK Toggle Notes) που εκδόθηκαν στις ΗΠΑ χρησιμοποιώντας ένα μείγμα νέου Δανείου (Term Loan), ύψους 230 εκατ. δολαρίων, από μια Κοινοπραξία Τραπεζών στις ΗΠΑ και υφιστάμενων ταμειακών διαθεσίμων, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίσαμε μια νέα Ανακυκλούμενη Πιστωτική Γραμμή, ύψους 50 εκατ. δολαρίων.

Υπό το πρίσμα της σημαντικά βελτιωμένης θέσης μας, προσδοκούμε να αξιοποιήσουμε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στις ΗΠΑ και στον υπόλοιπο κόσμο, ως ένας από τους κορυφαίους παρόχους τεχνολογίας τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως, καθώς και να εργαστούμε για την αναχρηματοδότηση των Ομολογιών λήξης 2024».

Προοπτικές

Οι οικονομίες σε όλο τον κόσμο έρχονται αντιμέτωπες με μια σειρά προκλήσεων τόσο λόγω των πληθωριστικών πιέσεων, όσο και λόγω των αυξανόμενων επιτοκίων που δυσχεραίνουν την οικονομική ανάπτυξη και ενέχουν σημαντικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις. Η αύξηση των επιτοκίων έχει άμεσο αντίκτυπο στο κόστος χρηματοδότησης του Ομίλου Intralοt, ενώ η προοπτική είναι ότι οι κεντρικές τράπεζες δεν θα χαλαρώσουν τη νομισματική τους πολιτική πριν το τέλος του 2023.

Παράλληλα, οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στις περισσότερες περιοχές του κόσμου και επηρεάζουν τους περισσότερους κλάδους οφείλονται στα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού. Ως εκ τούτου, δεν  μπορούμε να παραβλέψουμε τις έμμεσες επιπτώσεις στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου από τη φθίνουσα οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση των λειτουργικών εξόδων λόγω των πληθωριστικών πιέσεων στους μισθούς.

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις και είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ