Νέα
  • ΓΔ: 1400.61 -1.14%
  • Τζίρος: 122,79 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2024

MIG: Προχωρά το swap με Strix για τις μετοχές της Attica Συμμετοχών

H «MIG Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών» (εφεξής «η Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνεδρίαση της 21.4.2023 το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής αποφάσισε ομόφωνα, επί τη βάσει έκθεσης ανεξάρτητου τρίτου μέρους, την παροχή αδείας για την κατάρτιση συναλλαγής μεταξύ της Εταιρίας και της «STRIX Holdings L.P.», η οποία μετά την από 13.4.2023 έγκριση της γνωστοποιηθείσας από την «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» απόκτησης ελέγχου επί της Εταιρίας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού κατέστη συνδεδεμένο μέρος της Εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 99- 101 του Ν. 4548/2018.

Η συναλλαγή συνίσταται αφενός στην ανταλλαγή 22.241.173 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,306% του μετοχικού κεφαλαίου της «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («ATTICA»), τις οποίες κατέχει άμεσα η Εταιρία, και του συνόλου των μετοχών της κατά 100% θυγατρικής «MIG SHIPPING S.A.», η οποία κατέχει 149.072.510 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,077% του μετοχικού κεφαλαίου της ATTICA, με το σύνολο των ομολογιών

α) του από 14.5.2021 κοινού ομολογιακού δανείου («ΚΟΔ») έκδοσης της Εταιρίας και

β) του από 31.7.2017 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου («ΜΟΔ) έκδοσης της Εταιρίας συνολικού τρέχοντος ανεξόφλητου κεφαλαίου ονομαστικής αξίας €443,8 εκ., και αφετέρου στην τροποποίηση των Προγραμμάτων των ως άνω ομολογιακών δανείων της Εταιρίας προκειμένου να προβλεφθεί ρητώς ότι το σύνολο των ως άνω ομολογιών του ΚΟΔ και του ΜΟΔ της Εταιρίας δεν θα αποφέρουν τόκο για τις τρέχουσες εκτοκιστικές περιόδους, οι οποίες εκκίνησαν την 16.5.2022 και την 28.4.2022, αντίστοιχα, και παρατείνονται έως την 30.6.2023.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ