Νέα
 • ΓΔ: 1392.62 +0.83%
 • Τζίρος: 120,44 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Intralot: Αίτημα ΔΣ για νέα ΑΜΚ ύψους 111,4 εκατ. ευρώ

Εξουσιοδότηση από τη Γενική Συνέλευση για να πραγματοποιήσει νέα ΑΜΚ ζητά το διοικητικό συμβούλιο της Intralot.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση καλείται στις 30 Αυγούστου να εξουσιοδοτήσει το ΔΣ για ΑΜΚ, ύψους 111,4 εκατ.

Αναλυτικά, το ΔΣ της Intralot αναφέρει:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.), έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2022-31.12.2022).
 3. Παρουσίαση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2022-31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει.
 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023 και για την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.
 5. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2022.
 6. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
 7. Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1.1.2023 έως 31.12.2023), σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
 8. Υποβολή αναφοράς-έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
 9. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
 10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.
 11. Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της σύνθεσής της (αριθμός μελών και ιδιοτήτων τους) και της θητείας της.
 12. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.
 13. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.
 14. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τo άρθρο 24 παρ.1(β) του Ν. 4548/2018.
 15. Ανακοινώσεις.
Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ