Νέα
  • ΓΔ: 1411.98 -0.18%
  • Τζίρος: 80,76 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Crown Hellas Can: Γιατί κατεβάζει ρολά σε Κόρινθο και Πάτρα – Εθελούσια για 160 εργαζόμενους

Η μεγάλη πτώση της ζήτησης τα τελευταία χρόνια για το Άκρο «Β64» που παρήγαγε το εργοστάσιο της Κορίνθου, είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο η διοίκηση της Crown Hellas Can αποφάσισε τη διακοπή της λειτουργίας του συγκεκριμένου τμήματος από τις 30 Ιουνίου του 2023 με αποτέλεσμα οι 39 εργαζόμενοι που εργάζονται σε αυτό να μην έχουν πλέον αντικείμενο εργασίας. Για τον σκοπό αυτόν, η εταιρεία, μετά από διαβουλεύσεις και με το Επιχειρησιακό Σωματείο, εκπόνησε «Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου», στο οποίο είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν όσοι εργαζόμενοι εργάζονταν στο Τμήμα Άκρων και στο σχετιζόμενο με αυτό μέρος του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου. Το πρόγραμμα αυτό έγινε αποδεκτό από τη συντριπτική πλειοψηφία των επηρεαζόμενων αυτών εργαζομένων.

Επισημαίνεται από την εταιρεία ότι η ζήτηση έχει πλέον μετατοπιστεί στο νέο άκρο «ISE», το οποίο είναι ελαφρύτερο και αυτό έχει αντίκτυπο στο κόστος παραγωγής του προϊόντος και κατά συνέπεια και στην τιμή πώλησης. Ωστόσο σημειώνει ότι το εργοστάσιο της Κορίνθου δεν έχει την τεχνολογία και τα μηχανήματα για να παράξει τα άκρα ISE.

Διακοπή λειτουργίας στην Πάτρα

Αντίστοιχη απόφαση πήρε η Crown για διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου της στην Πάτρα. Σύμφωνα με τη διοίκηση, το εργοστάσιο αυτό έχει δύο γραμμές παραγωγής μεταλλικών δοχείων χαμηλής ταχύτητας, με δυνατότητα παραγωγής μόνο καθιερωμένων μεταλλικών δοχείων «standard» χωρητικότητας 33cl, με ετήσια δυνατότητα παραγωγής περίπου 900 εκατ. δοχεία.

Υπογραμμίζει ωστόσο ότι, παράγοντες όπως η χαμηλή αξιοποίηση της παραγωγής, τα υψηλά πάγια έξοδα, το υψηλό κόστος αγοράς μετάλλου και το υψηλό κόστος κατανάλωσης ενέργειας καθώς και η χαμηλή εγχώρια ζήτηση για το μοναδικό μέγεθος δοχείων που μπορεί να παραχθεί, τα δοχεία που παρασκευάζονται από το εργοστάσιο της Πάτρας, έχουν υψηλό και μη ανταγωνιστικό κόστος. Επομένως, η συνέχιση της παραγωγής δοχείων στο εργοστάσιο της Πάτρας έχει καταστεί ασύμφορη.

Η απόφαση της εταιρείας έχει ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα την διακοπή από της ημερομηνίας αυτής της λειτουργίας του εργοστασίου και την έλλειψη αντικειμένου εργασίας, για τους 121 εργαζόμενους που εργάζονται σε αυτό.

Για τον σκοπό αυτόν, η εταιρεία, μετά από διαβουλεύσεις και με το Επιχειρησιακό Σωματείο, εκπόνησε ένα «Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου», το οποίο επίσης έγινε αποδεκτό από τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων.

Όπως αναφέρεται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, «η εταιρεία προέβη στις επίπονες αλλά αναπόφευκτες αυτές αποφάσεις με σκοπό να μετριάσει τις ζημιές που θα είχαν διαφορετικά προκύψει ως αποτέλεσμα της μειωμένης ζήτησης στα μεταλλικά δοχεία και άκρα που παράγουν τα 2 εργοστάσια. Το κόστος αναδιοργάνωσης που θα προκύψει από αυτές τις ενέργειες θα έχει σημαντική επίπτωση στα κέρδη της εταιρείας αλλά το κριτήριο είναι η διατήρηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της εταιρείας και η ισχυροποίησή της για το μέλλον»

Οι πωλήσεις δοχείων μπύρας & αναψυκτικών

Αναφορικά με την πορεία της εταιρείας, σημειώνεται πως οι συνολικές πωλήσεις δοχείων μπύρας & αναψυκτικών σε μονάδες προϊόντων παρουσίασαν το 2022 αύξηση της τάξης του 4,1% σε σχέση με το 2021, η οποία προήλθε περισσότερο από την αύξηση των εξαγωγών σε τρίτους πελάτες και δευτερευόντως από την αύξηση του όγκου πωλήσεων στην εγχώρια αγορά. Οι αυξήσεις αυτές υπερκάλυψαν τη μείωση που παρατηρήθηκε σε εξαγωγές προς εταιρείες του Group.

Οι ποσότητες πωλήσεων στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν κατά περίπου 1,3 % ως προς το 2021, γεγονός που οφείλεται στη συνεχιζόμενη αύξηση της κατανάλωσης αναψυκτικών την οποία όμως δε ακολούθησε η κατανάλωση μπύρας που παρουσίασε μια μικρή μείωση.

Με βάση την πολιτική της Crown οι διακυμάνσεις των χρηματιστηριακών τιμών του αλουμινίου, μετακυλίονται στους πελάτες επηρεάζοντας ανάλογα (θετικά ή αρνητικά) τις τιμές πώλησης των δοχείων μπύρας & αναψυκτικών.

Επίσης, οι χρηματιστηριακές τιμές του αλουμινίου το 2022 ως προς το 2021 επηρέασαν τις τιμές πώλησης των προϊόντων αλλά και τις τιμές αγορών του μετάλλου με αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων σε αξία αλλά και του κόστους πωληθέντων.

Τα μεγέθη της εταιρείας

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2022 αυξήθηκε κατά 4,8% και διαμορφώθηκε σε €185,27 εκατ., χάρη στην αύξηση των πωλήσεων δοχείων μπύρας & αναψυκτικών κατά €29,9 εκατ. συνδυαστικά με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πλέον πωλήσεις δοχείων τροφίμων που το 2021 ήταν €21,47 εκατ.

Αξίζει να επαναλάβουμε ότι οι αυξήσεις ή οι μειώσεις των τιμών πώλησης των δοχείων μπύρας & αναψυκτικών, που οφείλονται στην σύνδεσή τους με τις διακυμάνσεις των χρηματιστηριακών τιμών του αλουμινίου, δεν επιδρούν στην κερδοφορία της εταιρείας γιατί αντίστοιχα αυξομειώνονται και οι τιμές αγορών της Α’ ύλης (κόστος αλουμινίου).

Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν στα €6,43 εκατ. σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 55,7%. Τα οφέλη από τον συνολικά βελτιωμένο όγκο πωλήσεων δοχείων μπύρας & αναψυκτικών αναστράφηκαν λόγω των πολύ μεγάλων αυξήσεων στο κόστος ενέργειας. Χαρακτηριστικά, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά €4.76 εκατ. το 2022. Η αναστροφή αυτή ενισχύθηκε κάπως από το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των αγορών αλουμίνιου το 2022 είχε αυξημένο μεταφορικό κόστος.

Στο 2021, τα λειτουργικά κέρδη που αντιστοιχούν στο μεταβιβασθέν εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης είναι €2,83 εκατ.

Τα ανωτέρω είχαν σαν επακόλουθο τη χειροτέρευση του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους της Εταιρείας το οποίο το 2022 ανήλθε σε 3,5% επί των πωλήσεων, έναντι 8,2% το 2021.

Τα Έξοδα Διοίκησης το 2022 παρουσίασαν σημαντική μείωση (28,1%) κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης της δύναμης του διοικητικού προσωπικού αλλά και αλλαγών στη διάρθρωσή του. Επίσης, το 2021 ήταν επιβαρυμένο με κάποιες έκτακτες δαπάνες που προέβη η εταιρεία για την πώληση της Ισπανικής Θυγατρικής αλλά και διοικητικά τα έξοδα του πωληθέντος εργοστασίου της Θεσσαλονίκης.

Ακόμη, τα Έξοδα Διάθεσης μειώθηκαν κατά 5,6%, κάτι που προέρχεται κυρίως από την επίδραση της πώλησης του εργοστασίου της Θεσσαλονίκης το οποίο το 2021 είχε έξοδα διάθεσης €1,4 εκατ.

Τα Λειτουργικά Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 70,9% και διαμορφώθηκαν σε €2,15 εκατ. έναντι των €7,37 το 2021.

Τέλος τα προ φόρων κέρδη μειώθηκαν σε ποσοστό 97,7%, στα €0,12 εκατ. έναντι κερδών €5,23 εκατ. το 2021.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ