Νέα
  • ΓΔ: 1415.28 -0.28%
  • Τζίρος: 69,07 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΛΤΑ: Ζημιές μετά φόρων 27,92 εκατ. ευρώ το 2022 - Επάνοδος σε λειτουργική κερδοφορία

ΕΛΤΑ / Πηγή: Intime
ΕΛΤΑ / Πηγή: Intime

Ζημιές μετά φόρων ύψους 27,92 εκατ. ευρώ σημείωσε ο όμιλος των ΕΛΤΑ το 2022 έναντι ζημιών 131,54 εκατ. ευρώ το 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα για την περσινή χρήση που ανακοίνωσε η εταιρεία.

Τα αποτελέσματα μετά φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε ζημίες ύψους 24,89 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 129,22 εκατ. ευρώ το 2021.

Ο όμιλος είχε λειτουργικά κέρδη - προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων - 475 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 114,95 εκατ. ευρώ το 2021.

Αρνητικά ίδια κεφάλαια

Ο ορκωτός λογιστής κάνει λόγο για ουσιώδη αβεβαιότητα, η οποία θα μπορούσε να εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα του Ομίλου και της Εταιρείας να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, καθώς ο όμιλος έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια 102,28 εκατ. ευρώ. 

Οπως σημειώνεται στις Οικονομικές Καταστάσεις, το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο υψηλό εφάπαξ κόστος υλοποίησης του προγράμματος της Εθελούσιας Εξόδου του προσωπικού, ύψους 112,23 εκατ. ευρώ, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2021.

Παράλληλα, σημειώνεται πως η δραστική μείωση του αριθμού των εργαζομένων κατέστη υποχρεωτική λόγω της θεσμικής αλλαγής του χρόνου εξυπηρέτησης της Καθολικής Υπηρεσίας από 1 σε 3 ημέρες.

Η εφάπαξ ανάληψη του κόστους κατά το 2021 είχε αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα της εταιρίας και κατ' επέκταση στις Ζημιές εις Νέον και τα ίδια Κεφάλαια της.

Η εταιρεία υλοποιεί σχέδιο μετασχηματισμού

Η« εταιρία ανταποκρινόμενη, προέβη στο σχεδιασμό συνολικού πλάνου μετασχηματισμού, που υλοποιείται ήδη από τον Ιούλιο του 2021», σημειώνεται, ενώ αναφέρεται ότι η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία επικαιροποίησης συνολικά του Επιχειρηματικού της μοντέλου, η εφαρμογή της οποίας ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2023.

Το πλάνο αναδιάρθρωσης και το βελτιωμένο επιχειρηματικό μοντέλο που υιοθετείται, αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην επιστροφή της Εταιρείας σε θετικά Ίδια Κεφάλαια και στην ενίσχυση της βιωσιμότητάς της.

Σύμφωνα με την οικονομική κατάσταση των ΕΛΤΑ:

- Ο κύκλος εργασιών το 2022 ανήλθε σε ενοποιημένο επίπεδο στο ποσό των 299,10 εκατ. ευρώ, έναντι 299,51 εκατ. ευρώ το 2021, παρουσιάζοντας οριακή μείωση 0,1%.

- Ο Κύκλος Εργασιών της μητρικής ανήλθε σε 247,29 εκατ. ευρώ έναντι 244,36 εκατ. το 2021, αυξημένος κατά 1,2%. Οπως σημειώνεται, η αύξηση του κύκλου εργασιών σε σχέση με την προηγούμενη χρήση αποτελεί  συνδυαστικό αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων της επιχείρησης από τη δραστηριότητα της Ηλεκτρικής Ενέργειας και από την πώληση Χρηματοοικονομικών Προϊόντων. Σε αντίθετη κατεύθυνση κινούνται τα έσοδα από τη διακυβέρνηση.

- Το ενοποιημένο μικτό αποτέλεσμα ανήλθε σε κέρδη 36,361 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 8,07 εκατ. ευρώ 2021. Τo Μικτό Αποτέλεσμα της μητρικής διαμορφώθηκε σε κέρδη 28,42 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 510 χιλ. το 2021. Το περιθώριο μικτού κέρδους του Ομίλου ανήλθε σε 12,2% το 2022 έναντι 2,7% την προηγούμενη χρονιά. Το περιθώριο μικτού κέρδους της Εταιρείας ανήλθε σε 11,5% το 2022 έναντι -0,2% την προηγούμενη χρονιά.

- Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη ύψους € 475 χιλ. έναντι ζημιών 114,95 εκατ. ευρώ το 2021. Επιπλέον, για τη μητρική Εταιρεία διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,35 εκατ. ευρώ, από ζημίες 115,03 εκατ. ευρώ το 2021.

- Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους  19,716 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 134,75 εκατ. ευρώ το 2021. Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε ζημίες ύψους 16,65 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 132,6 εκατ. ευρώ το 2021. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων στο 2022 αποδίδεται κατά κύριο λόγο στη βελτίωση του μικτού περιθωρίου  κέρδους, καθώς και στο γεγονός ότι τα αποτελέσματα του 2021 επιβαρύνθηκαν από τις δαπάνες για την εθελουσία έξοδο του προσωπικού στο συγκεκριμένο έτος.

- Τα αποτελέσματα μετά φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 27,92 εκατ. έναντι ζημιών 131,54 εκατ. το 2021. Τα αποτελέσματα μετά φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε ζημίες ύψους 24,89 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών  129,22 εκατ. ευρώ το 2021.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ