Νέα
  • ΓΔ: 1477.69 -0.27%
  • Τζίρος: 84,08 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Fourlis: Στα 521,3 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το 2023 - Αύξηση 42,4% στα κέρδη

Βασίλης Φουρλής, πρόεδρος ΔΣ του Ομίλου Fourlis

Αύξηση πωλήσεων κατά 10% στα 521,3 εκατ. ευρώ το 2023 παρουσίασε ο Όμιλος Fourlis από τη λιανική του Ομίλου, εξαιρουμένων των πωλήσεων από τις εταιρείες «The Athlete's Foot» και «Intersport Turkey».

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA OPR) του Ομίλου αυξήθηκαν σημαντικά κατά 21,8% φτάνοντας τα 48,2 εκατ. ευρώ κατά το 2023 από 39,6 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ το περιθώριο EBITDA (OPR) αυξήθηκε σε 9,0% το 2023 από 7,9% το 2022.

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) του Ομίλου ανήλθαν σε 55,5 εκατ. ευρώ το 2023 από 33,7 εκατ. ευρώ το 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 64,5%, ενώ το περιθώριο EBIT έφτασε στο 10,4% από 6,7% το 2022. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων (PBT) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 54.6% φτάνοντας τα 30,9 εκατ. ευρώ το 2023 έναντι 20 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Το EBIT του Ομίλου κατά το 2023 περιλαμβάνει 22,4 εκατ. ευρώ κερδών από αναπροσαρμογή εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την Trade Estates ΑΕΕΑΠ, σε σύγκριση με 8,5 εκατ. ευρώ που ήταν το ποσό αναπροσαρμογής πέρυσι, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αποδίδεται στην πρόσφατη εξαγορά του Smart Park, του μεγαλύτερου εμπορικού πάρκου λιανικής στην Ελλάδα.

Τα κέρδη μετά φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 28,1 εκατ. ευρώ το 2023 έναντι 19,8 εκατ. ευρώ το 2022, αυξημένα κατά 42,4%.

Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου, ανήλθαν σε 19,2 εκατ. ευρώ το 2023, όπως και πέρυσι, λόγω υψηλότερων δικαιωμάτων μειοψηφίας σε σύγκριση με πέρυσι μετά την πώληση από πλευράς Ομίλου στις 11 Σεπτεμβρίου 2023 του 4,2% των μετοχών της Trade Estates στη Latsco Hellenic Holdings, την επίδραση λόγω εισφοράς ακινήτου εντός του 2023 από την Autohellas, και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Trade Estates μετά την δημόσια εγγραφή της.

Κατά το 2023, η χρηματοοικονομική δομή του Ομίλου παρουσίασε αξιοσημείωτες αλλαγές σε ευθυγράμμιση με την στρατηγική του Ομίλου για βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής του δομής και ενίσχυση της οικονομικής του θέσης για μελλοντικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Κατά το 2023 ο καθαρός δανεισμός της λιανικής του Ομίλου διαμορφώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο της δεκαετίας, φθάνοντας τα 84,8 εκατ. ευρώ από 102,5 εκατ. ευρώ το 2022.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) της λιανικής του Ομίλου κατά το 2023 διαμορφώθηκαν σε 17,6 εκατ., ευρώ ενώ 120,8 εκατ ευρώ . διατέθηκαν σε επενδύσεις της Trade Estates, με την πλειοψηφία να αποδίδεται στην εξαγορά του Smart Park.

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (καταστήματα IKEA)του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης της Trade Estates που ενοποιείται πλήρως στο συγκεκριμένο κλάδο επί του παρόντος, παρουσίασε αύξηση πωλήσεων κατά 11,6% το 2023, φτάνοντας τα 346 εκατ. ευρώ από 310.1 εκατ. ευρώ.

Οι πωλήσεις της λιανικής αθλητικών ειδών (Καταστήματα INTERSPORT), εξαιρουμένων των πωλήσεων από τις εταιρείες «The Athlete's Foot» και «Intersport Turkey», αυξήθηκαν κατά 6,3% κατά 2023 παρά το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον φτάνοντας τα 174 εκατ. ευρώ από 163,7 εκατ. ευρώ το 2022.

Οι πωλήσεις από τη λιανική υγείας & ευεξίας (Καταστήματα HOLLAND & BARRETT) του Ομίλου για το 2023 ανήλθαν σε 0,8 εκατ., ευρώ ενώ σημειώθηκαν λειτουργικές ζημίες ύψους 2 εκατ. ευρώ λόγω της δημιουργίας υποδομής και δικτύου καταστημάτων HOLLAND & BARRETT. Εντός του 2023, η Holland & Barrett άνοιξε τα πρώτα 6 καταστήματά της στην Αθήνα και ξεκίνησε την πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου της, έχοντας πολύ ισχυρά σημάδια για τις μελλοντικές της δυνατότητες.

Αφοσιωμένη στην επέκταση του χαρτοφυλακίου υψηλής απόδοσης και υψηλής ποιότητας ακινήτων, η θυγατρική του Ομίλου Trade Estates, στα τέλη του 2023, αύξησε σημαντικά την μικτή εκτιμώμενη αξία (GAV) της κατά 65% στα 477 εκατ. ευρώ και την Καθαρή Αξία Ενεργητικού της κατά 41% στα 298,4 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα ισχυρές μερισματικές αποδόσεις.

Η δημιουργία λειτουργικών ταμειακών ροών, που προκύπτει από την αυξημένη κερδοφορία του Ομίλου και την βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης, δίνει τη δυνατότητα στον Όμιλο να ακολουθήσει το αναπτυξιακό του σχέδιο και να αποδώσει αξία στους μετόχους του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση την καταβολή μερίσματος για τη χρήση 2023 ύψους 0,12 ευρώ ανά μετοχή σε σύγκριση με 0,11 ευρώ ανά μετοχή που διανεμήθηκε για την χρήση του 2022.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ