Νέα
 • ΓΔ: 1422.32 +1.28%
 • Τζίρος: 103,05 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ElvalHalcor: Στα 12,9 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το Q1

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, μια από τις κορυφαίες βιομηχανίες παραγωγής και επεξεργασίας αλουμινίου και χαλκού, παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α' τρίμηνο του 2024.

Αναφορικά με τις επιδόσεις του Ομίλου ElvalHalcor για το A’ τρίμηνο του 2024, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. 

Αν εξαιρέσουμε και το αποτέλεσμα της από-ενοποίησης της ΕΤΕΜ κατά το Α’ τρίμηνο του 2023 η αύξηση αυτή ήταν 2%.
 

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 816,6 εκ. ευρώ το A’ τρίμηνο του 2024, μειωμένος κατά 12,2%, συγκριτικά με 930,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023, επηρεασμένος και από τις μειωμένες μέσες τιμές των μετάλλων.

Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές των μετάλλων στο LME διατηρήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από το Α’ τρίμηνο του 2023.

Η μέση τιμή του αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.025 ευρώ ανά τόνο το Α’ τρίμηνο του 2024 έναντι 2.232 ευρώ ανά τόνο το Α’ τρίμηνο του 2023, ήτοι μείωση 9,2%.

Η μέση τιμή του χαλκού διαμορφώθηκε στα 8.122 ευρώ ανά τόνο έναντι 8.322 ευρώ ανά τόνο την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μειωμένη κατά 2,4%, και η μέση τιμή του ψευδάργυρου διαμορφώθηκε στα 2.547 ευρώ ανά τόνο το Α’ τρίμηνο του 2024 έναντι 2.915 ευρώ ανά τόνο το Α’ τρίμηνο του 2023, ήτοι μείωση 12,6%.

Οι επιδόσεις της εταιρείας επηρεάστηκαν από διάφορους παράγοντες, οδηγώντας σε μειωμένα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 53,2 εκ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2024, έναντι 64,6 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 44,8 εκ. ευρώ έναντι 56,0 εκ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2023 ως αποτέλεσμα των μειωμένων τιμών κατεργασίας, λόγω της χαμηλής ζήτησης και του προϊοντικού μίγματος.
Αρνητική επίδραση στα παραπάνω μεγέθη είχαν και τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημίες 4,2 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2024 έναντι ζημίων 14,2 εκ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2023.

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία του Ομίλου, μειώθηκαν κατά 30,7% και διαμορφώθηκαν στα 48,7 εκ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2024 έναντι 70,3 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.
Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (κόστος) διαμορφώθηκε στα 12,5 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2024, μειωμένο κατά 7,3% συγκρινόμενο με τα 13,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η μεταβολή αυτή οφείλεται στη μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 190,0 εκ. ευρώ από το Α΄ τρίμηνο του 2023 ως επακόλουθο των ενισχυμένων ελεύθερων ταμειακών ροών της εταιρείας που προήλθαν την επιτυχή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και την επιβράδυνση των επενδύσεων, μετά και την ολοκλήρωση των μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων του Κλάδου Αλουμινίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 59% του συνολικού δανεισμού ήταν σε σταθερό επιτόκιο στο τέλος της περιόδου.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 14,6 εκ. ευρώ για το Α’ τρίμηνο του 2024, έναντι 19,6 εκ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2023, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 12,9 εκ. ευρώ για την περίοδο (ή 0,0345 ευρώ ανά μετοχή) από 18,0 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2023 (ή 0,0481 ευρώ ανά μετοχή).

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής του Κλάδου Αλουμινίου, Νικόλαος Καραμπατέας, δήλωσε: «Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του στρατηγικού επενδυτικού προγράμματος του Τομέα Έλασης Αλουμινίου, η ElvalHalcor πέτυχε να αυξήσει τον όγκο πωλήσεων, έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2023. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση, με σημαντική επιτυχία, στην βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης που, σε συνδυασμό με τον περιορισμό του επενδυτικού προγράμματος, οδήγησε στην μείωση του καθαρού δανεισμού του Κλάδου Αλουμινίου. Οι αρνητικές συνθήκες που επικράτησαν στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα κατά το πρώτο τρίμηνο, όπως η γεωπολιτική κατάσταση και το μακροοικονομικό περιβάλλον, είχαν αρνητικό αντίκτυπο σε συγκεκριμένους κλάδους και ειδικότερα τον κλάδο foil που επηρεάστηκε καθυστερημένα αλλά εντονότερα από την οικονομική κατάσταση, και ακολούθως στην κερδοφορία του Κλάδου. Συνεχίζουμε με συνέπεια την εξυπηρέτηση αγορών που αντανακλούν τις μέγα-τάσεις και την κυκλική οικονομία».

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γενικός Διευθυντής του Κλάδου Χαλκού, Πάνος Λώλος, ανάφερε: «Η οργανική κερδοφορία του κλάδου Χαλκού παρουσιάστηκε ανθεκτική σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023 παρά τις συνεχόμενες πιέσεις από τον κλάδο κατασκευών και την υποτονική βιομηχανική δραστηριότητα στην Ευρώπη.

Αξιοσημείωτη ήταν η απόδοση της θυγατρικής μας Sofia Med, η οποία εκμεταλλεύτηκε πλήρως τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και συνεχίζει να αυξάνει τα μερίδια αγοράς στα προϊόντα έλασης, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και βιομηχανικών εφαρμογών σύμφωνα με τις παγκόσμιες μέγα-τάσεις.

Ο Κλάδος κατάφερε να παρουσιάση μείωση του Καθαρού Δανεισμού, ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, των χαμηλών τιμών των μετάλλων».

Ας δούμε αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα, τους παράγοντες που συνέβαλαν στις μεταβολές και τις στρατηγικές κινήσεις της εταιρείας.

Κύριοι Παράγοντες Μείωσης των Κερδών

 1. Μείωση στις Τιμές των Μετάλλων Οι τιμές των βασικών μετάλλων, όπως το αλουμίνιο και ο χαλκός, σημείωσαν σημαντική πτώση κατά τη διάρκεια του Α' τριμήνου του 2024. Η μέση τιμή του αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.232 ευρώ ανά τόνο, σημειώνοντας πτώση 23,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, όπου η τιμή ήταν 2.927 ευρώ ανά τόνο. Παρόμοια τάση παρατηρήθηκε και για τον χαλκό, με τη μέση τιμή του να μειώνεται κατά 6,7%, από 8.924 ευρώ ανά τόνο σε 8.322 ευρώ ανά τόνο. Αυτή η σημαντική πτώση στις τιμές επηρέασε άμεσα τα έσοδα της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, καθώς τα προϊόντα της βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα μέταλλα αυτά.

 2. Αύξηση του Κόστους Παραγωγής Οι ενεργειακές προκλήσεις και οι πληθωριστικές πιέσεις στην αγορά ενέργειας αύξησαν σημαντικά το κόστος παραγωγής. Οι υψηλές τιμές της ενέργειας και οι μεταβολές στις τιμές του φυσικού αερίου προκάλεσαν αύξηση του κόστους παραγωγής, παρόλο που η εταιρεία προσπάθησε να μειώσει την έκθεσή της στο ενεργειακό κόστος μέσω συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και στρατηγικών αντιστάθμισης​. Αυτές οι στρατηγικές κινήσεις ήταν μεν αποτελεσματικές σε κάποιο βαθμό, αλλά δεν κατάφεραν να αντισταθμίσουν πλήρως την επίδραση των αυξημένων τιμών ενέργειας στο κόστος παραγωγής.

 3. Μείωση Όγκων Πωλήσεων Παρά τη συνολική αύξηση του κύκλου εργασιών, υπήρξε ελαφρά μείωση στους όγκους πωλήσεων σε ορισμένους τομείς, γεγονός που επηρέασε την κερδοφορία της εταιρείας. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 0,8%, διαμορφούμενος στα 930,5 εκατ. ευρώ, όμως η μείωση των όγκων πωλήσεων μείωσε την κερδοφορία της εταιρείας​.

Οικονομικά Μεγέθη

Τα οικονομικά μεγέθη της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ για το Α' τρίμηνο του 2024 καταδεικνύουν τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η εταιρεία. Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, αποτελέσματος μετάλλου και λοιπών έκτακτων εξόδων (a-EBITDA) μειώθηκαν κατά 5,9%, ανερχόμενα στα 70,3 εκατ. ευρώ από 74,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023​. Παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 0,8%, οι μειώσεις στις τιμές των μετάλλων και οι αυξημένες δαπάνες παραγωγής περιόρισαν την κερδοφορία της εταιρείας.

Στρατηγικές Κινήσεις

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ έχει υιοθετήσει διάφορες στρατηγικές κινήσεις για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της αγοράς και να βελτιώσει την αποδοτικότητά της. Κάποιες από αυτές περιλαμβάνουν:

 1. Συμβάσεις Προμήθειας Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Η εταιρεία σύναψε συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με παραγωγούς που υποστηρίζονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτές οι συμβάσεις στοχεύουν στη μείωση της έκθεσης της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στο κίνδυνο μεταβολής των τιμών της ενέργειας, προσπαθώντας να περιορίσουν το κόστος παραγωγής​.

 2. Πράξεις Αντιστάθμισης για Διακύμανση Τιμών Φυσικού Αερίου Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε πράξεις αντιστάθμισης για τον περιορισμό του κινδύνου διακύμανσης των τιμών του φυσικού αερίου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη διατήρηση της σταθερότητας του κόστους παραγωγής και την αποφυγή αιφνίδιων αυξήσεων δαπανών​.

 3. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κόστων Το καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα της εταιρείας βελτιώθηκε μέσω της μείωσης του κόστους δανεισμού. Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ αξιοποίησε τη χρήση τεχνικών αντιστάθμισης ταμειακών ροών επιτοκίου για δανειακές υποχρεώσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο, επιδιώκοντας να μειώσει τις χρηματοοικονομικές δαπάνες,

 4. Επενδυτικό Πρόγραμμα Παρά τις δυσκολίες, η εταιρεία συνέχισε να επενδύει σε τεχνολογίες και υποδομές για τη βελτίωση της παραγωγικής της δυνατότητας και της αποδοτικότητάς της. Το υψηλό επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ οδήγησε σε αύξηση του καθαρού δανεισμού κατά 228 εκατ. ευρώ​.

Προοπτικές και Στρατηγικές Ανάπτυξης

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ παραμένει προσηλωμένη στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της και στην προσαρμογή στις νέες συνθήκες της αγοράς. Η εταιρεία αναγνωρίζει ότι οι προκλήσεις της αγοράς, όπως οι μεταβαλλόμενες τιμές των μετάλλων και οι αυξήσεις στο κόστος παραγωγής, απαιτούν συνεχείς προσαρμογές και στρατηγικές κινήσεις. Ορισμένες από τις βασικές προτεραιότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν:

 1. Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας στις Τιμές της Ενέργειας Η στρατηγική της εταιρείας για τη σύναψη συμβάσεων με παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και η χρήση πράξεων αντιστάθμισης θα συνεχίσουν να παίζουν κεντρικό ρόλο στη μείωση της έκθεσης της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στις μεταβολές των τιμών της ενέργειας. Αυτό είναι κρίσιμο για τη διασφάλιση της σταθερότητας του κόστους παραγωγής και της κερδοφορίας.

 2. Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Αγορών Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στοχεύει στη διαφοροποίηση της παραγωγικής της βάσης και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς. Η είσοδος σε νέες αγορές και η επέκταση των υφιστάμενων αγορών θα ενισχύσουν τη θέση της εταιρείας και θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

 3. Αύξηση της Αποδοτικότητας της Παραγωγής Μέσω επενδύσεων σε τεχνολογίες και υποδομές, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ επιδιώκει να βελτιώσει την αποδο

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ