Νέα
  • ΓΔ: 1446.92 -0.17%
  • Τζίρος: 83,48 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΔΜΗΕ: Αύξηση 25,1% στα κέρδη α' τριμήνου - 58,96 εκατ. ευρώ για μέρισμα

Σημαντική αύξηση μεγεθών κατέγραψε ο όμιλος ΑΔΜΗΕ για το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα 109,8 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 16,8% σε σύγκριση με το α' τρίμηνο 2023, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 82,2 εκατ. ευρώ (από 70,0 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο 2023).

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 36,9 εκατ. ευρώ έναντι 29,5 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο 2023, σημειώνοντας αύξηση κατά 25,1%.

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. πρότεινε στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (Shareholders’ Agreement) τη διανομή μερίσματος στους Μετόχους ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών του οικονομικού έτους 2023, που αντιστοιχεί στο ποσό των 58,96 εκατ. Ευρώ. Το μέρισμα εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Ομίλου

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα στο α’ τρίμηνο 2024 ανήλθαν στα 109,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 16,8% έναντι 94,0 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023.

Τα έσοδα ενοικίου συστήματος μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από την αγορά εξισορρόπησης ανήλθαν σε 108,1 εκατ. ευρώ έναντι 92,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 17,2%, ενώ τα έσοδα από λοιπές δραστηριότητες δεν παρουσίασαν σημαντική μεταβολή (μείωση 0,1 εκατ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 18% σε 82,2 εκατ. ευρώ έναντι 70,0 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023.

Το συγκρίσιμο ενοποιημένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 82,4 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 17,6% σε σχέση με το αντίστοιχο του α’ τριμήνου 2023 ποσού 70,1 εκατ. ευρώ, εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:

• Πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους του Ομίλου και πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 138 χιλ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 123 χιλ. ευρώ για το α’ τρίμηνο του 2023.

• Πρόβλεψη για κινδύνους και έξοδα ποσού 38 χιλ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 44 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023.

Το ενοποιημένο EBIT αυξήθηκε κατά 22,1% και ανήλθε στα 52,2 εκατ. ευρώ, έναντι 42,7 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023.

Το συγκρίσιμο ενοποιημένο EBIT διαμορφώθηκε στα 52,4 εκατ. ευρώ, υψηλότερο κατά 22,3% έναντι 42,8 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023, μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα - μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων περιόδου διαμορφώθηκαν στα 48,0 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 24,0% έναντι 38,7 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2023.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 36,9 εκατ. ευρώ έναντι 29,5 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023.

Τα συγκρίσιμα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 37,0 εκατ. ευρώ έναντι 29,5 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2023.

Ο Όμιλος για το α’ τρίμηνο του 2024 κατέγραψε επενδύσεις σε έργα ύψους 97,2 εκατ. ευρώ έναντι 148,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023, ενώ ο καθαρός δανεισμός του, λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων από μισθώσεις, διαμορφώθηκε στα 904,4 εκατ. ευρώ έναντι 950,5 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ