Νέα
  • ΓΔ: 1424.04 +0.16%
  • Τζίρος: 184,77 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΕ: Νομοσχέδιο-σκούπα για την αλλαγή του ενεργειακού μείγματος - Ολες οι ρυθμίσεις

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μια σειρά αλλαγών στον ενεργειακό τομέα προκειμένου να λυθούν προβλήματα και να ξεπεραστούν αδιέξοδα εισάγει το νομοσχέδιο για τα απόβλητα που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Με ειδικές διατάξεις το νέο νομοσχέδιο ορίζει εγγυητική 35.000 ευρώ με την αίτηση για βεβαίωση παραγωγού, προωθώντας τη διασύνδεση των φωτοβολταϊκών, ενώ με τροπολογία που θα έρθει, θα επιτρέπεται η εγκατάστασή τους από πολίτες σε όλη τη χώρα.

Επίσης, αναστέλλεται μέχρι τέλος του χρόνου η αδειοδότηση έργων που συνδυάζουν ΑΠΕ με αποθήκευση, ενόψει του νέου θεσμικού πλαισίου που ετοιμάζεται και ρυθμίζονται διάφορες εκκρεμότητες που μέχρι σήμερα δημιουργούν εμπόδια στην ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Σε γενικές γραμμές το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εισάγει διατάξεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της παραγωγής ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας και στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα για το έτος 2030.

Προωθεί τη διασύνδεση φωτοβολταϊκών

Ειδικότερα, σχετικά με τα φωτοβολταϊκά δίνει τη δυνατότητα σε υποψήφιους επενδυτές να εγκαταστήσουν νέα μικρά φωτοβολταϊκά, έως 400 KW, στις κορεσμένες περιοχές της Πελοποννήσου, της Κρήτης, της Εύβοιας και των Κυκλάδων. Το περιθώριο ισχύος για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών είναι 86 MW στην Πελοπόννησο, 45 MW στις Κυκλάδες, 40 MW στην Εύβοια και 140 MW στην Κρήτη. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση.

Για τις ΑΠΕ γενικότερα, ορίζεται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 35.000€/MW για την αίτηση βεβαίωσης παραγωγού, ενώ ορίζεται η υποχρέωση προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής μέχρι την 31.01.2022 και για τους κατόχους υφιστάμενων αδειών παραγωγής και βεβαιώσεων οι οποίοι μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν θα έχουν υποβάλει αίτημα για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΝ, θα έρθει και τροπολογία, με τη οποία θα δίνεται η δυνατότητα σε πολίτες σε όλη τη χώρα που δεν έχουν μέχρι σήμερα εγκαταστήσει κάποιο φωτοβολταϊκό, να το κάνουν τώρα (ένα έργο για τον καθένα) χωρίς να χρειάζεται να κατέλθουν σε διαγωνισμό. Θα παίρνουν διοικητικά "ταρίφα" με απόφαση του Υπουργείου.

Τι αναφέρει για ΔΕΗ, άδειες αποθήκευσης και ενίσχυση ΑΠΕ

Επίσης το νέο νομοσχέδιο δίνει κίνητρα για να προχωρούν οι Διαχειριστές σε επενδύσεις που διευκολύνουν την ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Ορίζεται η δυνατότητα απόσχισης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ από τη ΔΕΗ ενόψει πώλησης του 49% του Διαχειριστή, με τη ΔΕΗ να κρατά στην ιδιοκτησία της την οπτική ίνα.

Αναστέλλονται, ενόψει δημιουργίας θεσμικού πλαισίου, η υποβολή αιτήσεων, η αδειοδότηση και η χορήγηση προσφορών σύνδεσης για την ανάπτυξη έργων που συνδυάζουν ΑΠΕ με αποθήκευση.

Επίσης επιχειρεί να λύσει το πρόβλημα συνωστισμού αιτήσεων σύνδεσης στον ΑΔΜΗΕ. Εξουσιοδοτεί το ΥΠΕΝ για έκδοση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τον καθορισμό προτεραιοτήτων στη χορήγηση οριστικών προσφορών σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ (ενόψει παρέμβασης του Υπουργείου για τα ομαδοποιημένα έργα με κοινό υποσταθμό).

Επίσης, με στόχο την ενίσχυση των ΑΠΕ, άλλες διατάξεις προβλέπουν ότι η ΡΑΕ, κατά τον υπολογισμό των επιτρεπόμενων εσόδων των Διαχειριστών, δύναται να θεσπίζει βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κίνητρα για τους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής και Μεταφοράς, προκειμένου τα δίκτυα να σχεδιάζονται με γνώμονα την αξιοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ.

Παράλληλα, ορίζεται ότι στο Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου το οποίο καταρτίζεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και εγκρίνεται με απόφαση της ΡΑΕ δύναται πλέον να περιλαμβάνονται και τα αναγκαία έργα ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ για τη διασφάλιση της δυνατότητας μελλοντικής διείσδυσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ, τα οποία τεκμηριώνονται ειδικώς από τον Διαχειριστή του Δικτύου.

Επίσης εισάγεται η υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής για την έκδοση Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται στα 35.000€/MW, ενώ παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να τροποποιεί το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής. Η Εγγυητική Επιστολή θα αποτελεί προαπαιτούμενο για την έκδοση της Βεβαίωσης και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο με την υποβολή στον αρμόδιο Διαχειριστή πλήρους αιτήματος χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης.

Ταυτόχρονα, ορίζεται η υποχρέωση προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής μέχρι την 31.01.2022 για τους κατόχους υφιστάμενων αδειών παραγωγής και βεβαιώσεων οι οποίοι μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν θα έχουν υποβάλει αίτημα για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, προκειμένου να διατηρήσουν σε ισχύ τις άδειες παραγωγής ή τις βεβαιώσεις τους. Η εγγυητική επιστολή σε κάθε περίπτωση θα επιστρέφεται με την υποβολή αίτησης για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης.

Μηχανισμός Παρακολούθησης και Εποπτείας Αγορών

Με ειδική διάταξη το νομοσχέδιο δίνει στη ΡΑΕ τη δυνατότητα υλοποίησης ενός Μηχανισμού Παρακολούθησης και Εποπτείας των Ενεργειακών Αγορών ενισχύοντας έτσι τον εποπτικό της ρόλο στις αγορές ενέργειας, την προστασία του ανταγωνισμού και τον διαφανή έλεγχο της δραστηριοποίησης των Συμμετεχόντων στις αγορές.

Έσοδα από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων

Σχετικά με την κατανομή εσόδων από δικαιώματα ρύπων, ειδική διάταξη διασφαλίζει τη διαφανή, χρηστή, ορθολογική και ανταποδοτική διαχείριση και κατανομή τμήματος των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Ειδικότερα, ρυθμίζεται ότι με απόφαση του ΥΠΕΝ θα κατανέμονται ετησίως για την περίοδο 2021 έως 2030 τα έσοδα από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, εκ των οποίων τουλάχιστον το 60% των εσόδων θα αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ενώ μέρος των εσόδων θα καλύπτει τις ανάγκες της ενίσχυσης για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, θα διατίθεται για την πραγματοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας, δράσεις για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, σε αντιπυρικά έργα καθαρισμού και διαχείρισης με σκοπό τη διατήρηση και αύξηση του αποθέματος των δημόσιων και ιδιωτικών δασών κ.ά.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ