Νέα
 • ΓΔ: 908.13 +1.01%
 • Τζίρος: 93,81 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «e-Astypalea»: Το νησί μπαίνει και επίσημα στην... «πρίζα»

Η προκήρυξη του προγράμματος «e-Astypalea» δημιουργεί νέα δεδομένα στις οδικές μεταφορές της νησιωτικής χώρας στοχεύοντας να καταστήσει την Αστυπάλαια ένα εξ’ ολοκλήρου ενεργειακά αυτόνομο νησί, στο οποίο θα κυκλοφορούν σχεδόν αποκλειστικά οχήματα μηδενικών ρύπων.

Το πρόγραμμα για της προώθηση της ηλεκτροκίνησης και τη διείσδυση ηλεκτρικών οχημάτων στον στόλο των οχημάτων, που κυκλοφορούν εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Αστυπάλαιας, έχει συνολικό προϋπολογισμό 9 εκατ. ευρώ με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων να ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2023. Η ολοκλήρωση του και η καταβολή της δημόσιας δαπάνης στους ωφελούμενους/τελικούς αποδέκτες, δεν μπορεί να υπερβαίνει την 30η Ιουνίου 2024.

Στόχος του «e-Astypalea»

Η προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Αστυπάλαιας θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των εκπομπών ρύπων, σε συνδυασμό και με τη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην παραγωγή ενέργειας του νησιού, ενώ συλλειτουργώντας με τις υπόλοιπες τεχνικές λύσεις, που περιλαμβάνονται στο συνολικό έργο, θα συντελέσουν στην μετάβαση του νησιού σε ένα μέλλον με μηδενικές εκπομπές αερίων ρύπων.

Η χορήγηση «οικολογικού bonus» θα αποδίδεται με την μορφή επιδότησης αγοράς ή χρηματοδοτικής μίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων εξωτερικής φόρτισης, με ταυτόχρονη προαιρετική (ή υποχρεωτική μόνον για τους ωφελούμενους ιδιοκτήτες οχημάτων Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ) επιδοτούμενη απόσυρση παλαιών οχημάτων.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 1. Η ανανέωση του στόλου οχημάτων ιδιωτικής χρήσης.
 2. Η ανανέωση του στόλου επαγγελματικών οχημάτων.
 3. Η ανανέωση επιβατηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ) με ταυτόχρονη υποχρεωτική απόσυρση παλαιού οχήματος και
 4. Η ανάπτυξη «έξυπνων» υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων θα συντελέσει στη:

 • μείωση των εκπομπών CO2 και την προστασία της ατμόσφαιρας και του κλίματος, ως απόρροια της μείωσης της χρήσης ορυκτών καυσίμων.
 • μείωση εκπομπών επιβλαβών αερίων ρύπων (ΝΟx) για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, και
 • στην ανάδειξη της Αστυπάλαιας ως ένα «πρότυπο» νησί στο οποίο θα κυκλοφορούν σχεδόν αποκλειστικά οχήματα μηδενικών ρύπων

Προϋπολογισμός του προγράμματος

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 9 εκατ. ευρώ. Η ενδεικτική ποσοστιαία κατανομή του προϋπολογισμού ανά τύπο οχήματος έχει ως εξής:

 1. Οχήματα τύπου Μ1, Ν1 (αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους): ποσοστό έως εβδομήντα τοις εκατό (70%) της συνολικής δημόσιας δαπάνης.
 2. Οχήματα τύπου L (δίκυκλα/τρίκυκλα): ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής δημόσιας δαπάνης.
 3. Ηλεκτρικά ποδήλατα: ποσοστό έως δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής δημόσιας δαπάνης.

H δράση θα χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η κατανομή της δημόσιας δαπάνης κατ’ έτος ορίζεται ως εξής: 2021: 1 εκατ. ευρώ- 2022: 3 εκατ. ευρώ- 2023: 3 εκατ. ευρώ- 2024: 2 εκατ. ευρώ

Ύψος ενισχύσεων και έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών

Το ύψος των ενισχύσεων (οικολογικό bonus για την αγορά νέου οχήματος, επιδότησης μέσω της απόσυρσης και επιδότησης αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης) ανά κατηγορία ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη και ανά όχημα, καθορίζεται ως ακολούθως:

Κατηγορία Α (Φυσικά πρόσωπα):

Για ηλεκτρικά οχήματα με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 ευρώ) το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000 ευρώ).

Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., με μέγιστο ποσό τις τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000 ευρώ).

Για ηλεκτρικά ποδήλατα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., με μέγιστο ποσό τα οκτακόσια ευρώ (800 ευρώ).

Η απόσυρση οχήματος ή δικύκλου/τρικύκλου (εξαιρουμένων των ποδηλάτων) επιβραβεύεται με ποσό ίσο με τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) και οκτακόσια ευρώ (800 ευρώ) αντίστοιχα και είναι προαιρετική.

Η αγορά «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης Η/Ο επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 ευρώ) και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των πεντακοσίων ευρώ (500 ευρώ) προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ ΦΠΑ.

Κατηγορία Β (ΕΔΧ ΤΑΞΙ):

Για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως πενήντα χιλιάδες ευρώ(50.000 ευρώ), το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ(18.000 ευρώ), και τις είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (22.500 ευρώ), αθροίζοντας το ποσό της υποχρεωτικής απόσυρσης παλαιού οχήματος ύψους τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500 ευρώ).

Κατηγορία Γ (Επιχειρήσεις):

Ισχύουν τα ίδια ποσοστά επιδότησης, που ισχύουν για την κατηγορία των φυσικών προσώπων ενώ η αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο για εγκατάσταση και χρήση σε χώρους στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση, επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους τετρακοσίων ευρώ (400ευρώ).

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ