Νέα
  • ΓΔ: 1033.44 +0.36%
  • Τζίρος: 102,37 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Κλιματικός Νόμος και REPowerEU: Κίνητρα και μέτρα για ενεργειακό ΑΠΕγκλωβισμό

Πλωτά αιολικά πάρκα
Πηγή: Pixabay

Την ενίσχυση των επενδύσεων σε ΑΠΕ με την αύξηση των κινήτρων και τη μείωση των εμποδίων προβλέπουν τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η Κομισιόν, ενώ ο Κλιματικός Νόμος, που κατατέθηκε χθες, δημιουργεί ένα πλαίσιο αντικινήτρων στη χρήση συμβατικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα.

Οι στόχοι του Κλιματικού Νόμου

Ο πρώτος Εθνικός Κλιματικός Νόμος ορίζει το θεσμικό πλαίσιο και θέτει συγκεκριμένους στόχους για τη σταδιακή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προκειμένου να επιτευχθούν οι εθνικοί κλιματικοί στόχοι για το 2030 και η μετάβαση σε καθεστώς κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο μακροπρόθεσμος στόχος κλιματικής ουδετερότητας ορίζονται ως ενδιάμεσοι κλιματικοί στόχοι για τα έτη 2030 και 2040 η μείωση των καθαρών ανθρωπογενών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) και ογδόντα τοις εκατό (80%), αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα επίπεδα του έτους 1990, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Περιλαμβάνει μέτρα και πολιτικές για:

  • τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς της οικονομίας,
  • τη μεγαλύτερη δυνατή διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών και πρακτικών αποφυγής επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και το τοπίο,
  • τη σταδιακή εξάλειψη όλων των ορυκτών καυσίμων και την υποκατάστασή τους από ΑΠΕ, με γνώμονα την ασφάλεια εφοδιασμού, σε συνάρτηση με την τεχνολογική εξέλιξη. Ειδικότερα, επιδιώκονται, κατά προτεραιότητα, η εξάλειψη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά ορυκτά καύσιμα και η μείωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υγρά ορυκτά καύσιμα, μέσω της διασύνδεσης των μη διασυνδεδεμένων νησιών με το ηλεκτρικό δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας και της εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ, καθώς και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας,
  • τη σταδιακή υποκατάσταση του φυσικού αερίου από ανανεώσιμα αέρια, όπως βιομεθάνιο και πράσινο υδρογόνο, ιδίως στις μεταφορές και τη βιομηχανία.

Σημαντικά αντικίνητρα

Η στροφή στην πράσινη ενέργεια γίνεται μονόδρομος αφού μπαίνουν σημαντικά αντικίνητρα στη χρήση συμβατικών καυσίμων. Απαγορεύεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά ορυκτά καύσιμα (δηλαδή από λιγνίτη) από την 31η Δεκεμβρίου 2028, ενώ η προθεσμία μπορεί να επισπευστεί περαιτέρω με απόφαση που μπορεί να εκδοθεί μέχρι το 2025, αφού ληφθούν υπόψη η επάρκεια ισχύος και η ασφάλεια εφοδιασμού.

Από την 1η Ιανουαρίου 2025 απαγορεύεται η πώληση και εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης. Από την 1η Ιανουαρίου 2030 επιτρέπεται αποκλειστικά η πώληση πετρελαίου θέρμανσης το οποίο είναι αναμεμειγμένο σε ποσοστό τουλάχιστον 30% κατ' όγκο με ανανεώσιμα υγρά καύσιμα.

Τι προβλέπει το REPowerEU

Από την άλλη το REPowerEU προβλέπει τη μαζική επιτάχυνση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, τη βιομηχανία, τα κτίρια και τις μεταφορές για ενισχυμένη ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης. Η Κομισιόν προτείνει αύξηση του στόχου ΑΠΕ από το 40% στο 45% με βάση το πακέτο Fit for 55 και δίνει σημαντικά κίνητρα και διευκολύνσεις για να ενισχύσει τη διείσδυση των ΑΠΕ.

Η αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ είναι προτεραιότητα στο πλαίσιο των μέτρων της πρωτοβουλίας REPowerEU, που επεξεργάζονται οι Βρυξέλλες σε μια προσπάθεια να μειωθεί η μεγάλη εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και από τη Ρωσία.

Στο πλαίσιο αυτό συστήνεται η επιτάχυνση της αδειοδότησης των μεγάλων έργων ΑΠΕ και στοχευμένη αναθεώρηση της οδηγίας ΑΠΕ ώστε τα έργα να αποτελούν προτεραιότητα δημοσίου συμφέροντος. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εντοπίσουν περιοχές με σύντομες αδειοδοτικές διαδικασίες και χαμηλό περιβαλλοντικό κίνδυνο στα πλαίσια εργαλείου χαρτογράφησης για γεωγραφικά δεδομένα που σχετίζονται με την ενέργεια, τη βιομηχανία και τις υποδομές.

Στις προτάσεις περιλαμβάνονται μέτρα για να πολλαπλασιαστούν οι εγκατεστημένες ΑΠΕ, όπως η θέσπιση των Go-to areas σε όλη την Ευρώπη. Στις περιοχές αυτές, που θα οριστούν για ανάπτυξη ΑΠΕ, δεν θα χρειάζεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση που χρειάζεται σε άλλες περιοχές.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν μια Ευρωπαϊκή Ηλιακή Στρατηγική για διπλασιασμό των φωτοβολταϊκών ως το 2025 και την εγκατάσταση 600 γιγαβάτ ως το 2030. Επίσης, πρωτοβουλία φωτοβολταϊκών στέγης με υποχρέωση εγκατάστασής τους σε νέα δημόσια και εμπορικά κτήρια, όπως και νέες κατοικίες.

Στοχεύει σε διπλάσιο ρυθμό εγκατάστασης αντλιών θερμότητας και μέτρα ενσωμάτωσης γεωθερμίας και ηλιοθερμικών για τις ανάγκες τηλεθέρμανσης.

Επίσης προβλέπει την παραγωγή 10 εκατ. τόνων πράσινου υδρογόνου και 10 εκατ. τόνους εισαγωγών ως το 2030 για αντικατάσταση του φυσικού αερίου, του άνθρακα και του πετρελαίου σε τομείς της βιομηχανίας και των μεταφορών. Θα χρειαστεί να συμφωνηθούν ενισχυμένοι υπο-στόχοι για τα συγκεκριμένα θέματα. Επίσης, η Κομισιόν δημοσίευσε δύο αποφάσεις για τον ορισμό και την παραγωγή του πράσινου υδρογόνου ώστε να εξασφαλίσει ότι η παραγωγή του οδηγεί σε απανθρακοποίηση. Για την επιτάχυνση των έργων υδρογόνου, προβλέπονται πόροι 200 εκατ. ευρώ για έρευνα. Η αξιολόγηση των πρώτων σημαντικών έργων κοινού ενδιαφέροντος θα ολοκληρωθεί εντός του καλοκαιριού.

Για το βιομεθάνιο προβλέπει οικονομικά κίνητρα ενίσχυσης της παραγωγής του σε 35 δισ. κ.μ. ως το 2030.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ