Νέα
  • ΓΔ: 1448.7 +0.06%
  • Τζίρος: 165,66 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αποθήκευση ενέργειας: Προ των πυλών ο δεύτερος διαγωνισμός για 300 MW

Προ των πυλών είναι ο νέος διαγωνισμός για τις μονάδες αποθήκευσης ενέργειας που θα επιλεγούν προς επιδότηση. Ο δεύτερος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες και αφορά 300MW.

O τρίτος διαγωνισμός σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε θα πραγματοποιηθεί στις 31/3/2024 και επίσης αφορά 300 MW.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος διαγωνισμός ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο και είχαν συμμετάσχει 89 προτάσεις, που αντιστοιχούν σε ισχύ 3,2 GW, υπερκαλύπτοντας έτσι τη δημοπρατούμενη των 400 MW, σε πρώτη φάση.

Οι σταθμοί αποθήκευσης που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς πρέπει να ολοκληρωθούν και να τεθούν σε λειτουργία έως την 31η Δεκεμβρίου 2025.

►Διαβάστε επίσης: Ρεύμα: Αλλάζουν όλα στους λογαριασμούς από το 2024 - Τα ψιλά γράμματα για το νέο «πράσινο τιμολόγιο»

Τι προβλέπει ο β’ διαγωνισμός

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στο δεύτερο διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ύψους 150.000 ευρώ ανά μεγαβάτ μέγιστης ισχύος έγχυσης (€/MW) από 200.000  €/MW που ίσχυε στον πρώτο διαγωνισμό. Με τη συμπλήρωση πέντε ετών από την έκδοση της άδειας λειτουργίας κάθε μονάδας αποθήκευσης το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας θα απομειώνεται κατά  50%. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται   εντός έξι  μηνών από τη λήξη της Περιόδου Ενίσχυσης.

Οι κάτοχοι των σταθμών αποθήκευσης που θα επιλεγούν  από την δεύτερη ανταγωνιστική διαδικασία θα λάβουν επενδυτική ενίσχυση στα 100.000 ευρώ ανά μεγαβάτ (€/MW), δηλαδή  το 50% της ενίσχυσης που θα λάβουν οι κάτοχοι των σταθμών που συμμετείχαν στην πρώτη ανταγωνιστική διαδικασία.

Διαβάστε επίσης: Τι γυρεύει η ΔΕΗ στον Κωτσόβολο και στην Enel της Ρουμανίας - Η επόμενη μέρα για τον ενεργειακό όμιλο

Η αναθεωρημένη ΚΥΑ και οι αλλαγές

Μάλιστα, η αναθεωρημένη ΚΥΑ περιλαμβάνει αλλαγές και ως προς την Εγγυητική Επιστολή Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης. Ειδικότερα, στον δεύτερο διαγωνισμό θα απαιτείται υπερκάλυψη του ποσού της επενδυτικής ενίσχυσης κατά ποσοστό που δεν υπολείπεται του 50%,  ενώ στον πρώτο διαγωνισμό το ποσοστό είχε προσδιοριστεί στο 25%.  Επίσης, αφαιρέθηκε το εδάφιο που ανέφερε ότι «με την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Έντεχνης και Έγκαιρης Εκτέλεσης επιστρέφεται στον Κάτοχο του Ενισχυόμενου Σ.Α.Η.Ε. η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που έχει υποβάλει».

Η νέα ΚΥΑ προβλέπει ότι η ενίσχυση που θα χορηγείται δεν θα σωρεύεται με οποιαδήποτε άλλη κρατική ενίσχυση που αφορά ίδιες επιλέξιμες δαπάνες. Τα έργα αποθήκευσης που θα ενισχύονται στο πλαίσιο των διαγωνισμών θα μπορούν να συμμετέχουν σε μηχανισμό αποζημίωσης επάρκειας ισχύος. Ωστόσο, εφόσον εισαχθεί μηχανισμός αποζημίωσης επάρκειας ισχύος ο οποίος περιλαμβάνει και έργα που ενισχύονται στο πλαίσιο του παρόντος καθεστώτος, τυχόν έσοδα που προκύψουν από τον μηχανισμό αυτόν θα απομειώνουν ισόποσα το ετήσιο Έσοδο Αναφοράς των έργων αυτών.

Μάλιστα, σε περίπτωση που απαιτηθεί ανάκτηση της ενίσχυσης, οι επιλέξιμες επιχειρήσεις οφείλουν να επιστρέψουν την καταβληθείσα ενίσχυση προσαυξημένη με το επιτόκιο ανάκτησης των παράνομων ενισχύσεων  και δε θα μπορούν να εισπράξουν νέα ενίσχυση, έως ότου συμμορφωθούν πλήρως.

Επίσης και για τον δεύτερο διαγωνισμό, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς παραμένει   (όπως και για την πρώτη) στις 115.000 ευρώ ανά μεγαβάτ ανά έτος (€/MW/έτος) ενώ οι σταθμοί που θα συμμετέχουν οφείλουν να διαθέτουν εν ισχύ Άδεια Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Μια άλλη σημαντική αλλαγή που θα οδηγήσει και σε αύξηση της ισχύος των έργων που θα προκριθούν είναι ότι τυχόν υπερβάλλουσα ισχύ που θα κατακυρωθεί στον δεύτερο διαγωνισμό για έργα αποθήκευσης, σε σχέση με δημοπρατηθείσα ισχύ,  δεν θα οδηγεί σε ισόποση μείωση της δημοπρατούμενης ισχύος στην Γ’ ανταγωνιστική διαδικασία, η οποία σύμφωνα με την ΚΥΑ θα διεξαχθεί έως τις 31 Μαρτίου 2024. 

Μάλιστα ο τρίτος  διαγωνισμός αποθήκευσης εκτός από τις υπό απολιγνιτοποίηση περιοχές θα μπορούν να συμμετέχουν και  άλλες περιοχές που θα καθοριστούν μετά από σχετική μελέτη που διεξάγει ο Διαχειριστής του Συστήματος και εγκρίνει η ΡΑΑΕΥ.

►Διαβάστε επίσης: Τι γυρεύει η ΔΕΗ στον Κωτσόβολο και στην Enel της Ρουμανίας - Η επόμενη μέρα για τον ενεργειακό όμιλο

Η μεγάλη αλλαγή

Τέλος, στη νέα ΚΥΑ αλλάζει η διαδικασία σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες οικονομικές προσφορές συμμετεχόντων είναι ίσες και η επιλογή τους οδηγεί σε υπέρβαση της δημοπρατούμενης ισχύος. Τότε οι Κάτοχοι των συγκεκριμένων έργων θα κληθούν από τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. καταρχάς να υποβάλουν επικαιροποιημένες οικονομικές προσφορές, βάσει των οποίων επαναξιολογούνται. Έπειτα σε περίπτωση που και οι επικαιροποιημένες προσφορές είναι και πάλι ίσες, επιλέγονται τα έργα με μεγαλύτερη αδειοδοτική ωριμότητα, για την οποία λαμβάνονται υπόψη η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, η υποβολή αιτήματος για έκδοση όρων σύνδεσης από τον Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και η χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης από τον τελευταίο. Στην πρώτη δημοπρασία η διαδικασία ήταν αντίστροφή, δηλαδή πρώτα προβλέπονταν η εξέταση της αδειοδοτικής  ωριμότητας και έπειτα ζητούνταν νέες οικονομικές προσφορές.

Σημειώνεται ότι στον πρώτο διαγωνισμό είχαν προκριθεί οι συμμετοχές  Mytilineos, Helleniq Energy, INTRAKAT και  ΔΕH Ανανεώσιμες.

Οι θυγατρικές της Helleniq Energy έδωσαν τις χαμηλότερες προσφορές και εξασφάλισαν 100 MW, η ΙΝΤΡΑΚΑΤ πέρασε και τις τρεις προτάσεις της και εξασφάλισε επίσης τα 100 MW που ήταν και το maximum ανά εταιρεία, δύο έργα η ΔΕH Ανανεώσιμες των 98 MW και ένα η Mytilineos των 48 MW.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ