Νέα
 • ΓΔ: 1426.2 +0.27%
 • Τζίρος: 82,66 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ρεύμα: «Χάδι» της ΡΑΑΕΥ στον ενεργειακό τουρισμό βλέπουν οι προμηθευτές

Σε... κυνήγι μαγισσών για τον εντοπισμό των πιθανών κακοπληρωτών θα πρέπει να μπουν οι εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος προκειμένου να αποφύγουν το ενδεχόμενο ο νέος πελάτης τους να έρχεται για να αφήσει χρέη. Η τροποποίηση στο άρθρο 42 του Κώδικα Προμήθειας, που μπήκε χθες σε διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ, αν και έχει στόχο τον περιορισμό του ενεργειακού τουρισμού, ακτιμάται από την αγορά ότι είναι αρκετά επιεικής για να το καταφέρει.

Ειδικότερα, το νέο πλαίσιο, δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αφήσουν χρέη σε τρεις προμηθευτές και στους κύκλους των προμηθευτών κυριαρχεί ο φόβος ότι οι νέες δυνατότητες θα αξιοποιηθούν δημιουργώντας ένα νέο κύκλο ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

Στην αιτιολογική έκθεση του κειμένου τονίζεται ότι σκοπός των αλλαγών είναι αφενός η διαφύλαξη του θεμελιώδους δικαιώματος του καταναλωτή για αλλαγή Προμηθευτή χωρίς περιορισμούς, αλλά και η αποτροπή της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος αλλαγής από στρατηγικούς κακοπληρωτές με επακόλουθο τη συσσώρευση ανεξόφλητων οφειλών προς τους Προμηθευτές.  

Η τροποποίηση του άρθρου 42 του Κώδικα Προμήθειας Ενέργειας αναμένεται να φέρει - λένε πηγές από την αγορά - σημαντικές αλλαγές στις εμπορικές πολιτικές των εταιρειών προμήθειας ενέργειας, καθώς το νέο πλαίσιο γίνεται - σύμφωνα με τους προμηθευτές - ιδιαίτερα επιεικές με όσους δεν πληρώνουν.

Τι προβλέπει η τροποποίηση

Το τροποποιημένο άρθρο 42 αναφέρει ότι για να μπορεί να αλλάξει προμηθευτή ένας καταναλωτής δεν πρέπει να έχει δοθεί ήδη εντολή αποκοπής ή να έχει οφειλές σε 3 προμηθευτές αν είναι ιδιώτης και 2 αν είναι εταιρεία.

Ειδικότερα σημειώνει:

 • Η αλλαγή Προμηθευτή λαμβάνει χώρα μετά από έγγραφη καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας από τον αντισυμβαλλόμενο Πελάτη. Κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης του Πελάτη στον νέο Προμηθευτή, η καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας δύναται να γίνει από τον νέο Προμηθευτή.
 • Για τους σκοπούς του παρόντος, ως εξουσιοδότηση καταγγελίας Σύμβασης Προμήθειας νοείται η υπογεγραμμένη Σύμβαση Προμήθειας με νέο Προμηθευτή και ως καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας νοείται η ηλεκτρονική υποβολή από τον νέο Προμηθευτή Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Πελάτη στον αρμόδιο Διαχειριστή.
 • Ο νέος Προμηθευτής υποβάλλει Δήλωση Εκπροσώπησης του Μετρητή του Πελάτη στον αρμόδιο Διαχειριστή, κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, εντός 5 ημερών από τη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας. Ειδικότερα, στην περίπτωση σύναψης Σύμβασης Προμήθειας από απόσταση, ο Προμηθευτής προβαίνει στην παραπάνω ενέργεια το αργότερο εντός 3 ημερών από την ημερομηνία παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας υπαναχώρησης του Πελάτη.
 • Τα έννομα αποτελέσματα της καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας επέρχονται την προηγουμένη της ημέρας έναρξης ισχύος της Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή, όπως η ημέρα αυτή καθορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή και γνωστοποιείται στον παλαιό και το νέο Προμηθευτή, κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Ο χρόνος έναρξης ισχύος της νέας Σύμβασης Προμήθειας συμπίπτει με την ανωτέρω ημέρα έναρξης ισχύος της Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή.
 • Η αλλαγή Προμηθευτή επιτρέπεται σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από τις ακόλουθες δύο:
 1. Στην περίπτωση κατά την οποία έχει υποβληθεί από τον Προμηθευτή στον Αρμόδιο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης μετρητή.
 2. Στην περίπτωση κατά την οποία έχει υποβληθεί και είναι ενεργή Εντολή Επισήμανσης του Πελάτη ως υπερήμερου στο σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή από 3 διαφορετικούς Προμηθευτές για την Βασική Κατηγορία των Οικιακών Πελατών / Στην περίπτωση κατά την οποία έχει υποβληθεί και είναι ενεργή Εντολή Επισήμανσης του Πελάτη ως υπερήμερου στο σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή από 2 διαφορετικούς Προμηθευτές για τη Βασική Κατηγορία των Μη Οικιακών Πελατών».

Η Εντολή Επισήμανσης

Ένα εργαλείο που δίνεται στον προμηθευτή είναι η εντολή επισήμανσης, ώστε να χαρακτηρίζεται ο πελάτης που αφήνει οφειλές. Ο προμηθευτής μπορεί να δώσει Εντολή Επισήμανσης του Πελάτη ως υπερήμερου στο πληροφοριακό σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή αν μετά την αλλαγή Προμηθευτή έχει παρέλθει άπρακτη η ημερομηνία εξόφλησης του τελικού λογαριασμού, κι αν ενώ του έχει προσφέρει πρόταση διακανονισμού οφειλής σε δόσεις δεν τη δεχτεί.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο πρώην Πελάτης δεχτεί τον διακανονισμό, ο παλαιός Προμηθευτής δεν υποβάλει Εντολή Επισήμανσης.

Παράλληλα, ενημερώνει γραπτώς τον πρώην Πελάτη σχετικά με την υποβολή της Εντολής Επισήμανσης. Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή της Εντολής Επισήμανσης μπορεί να γίνει εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή όπως αυτή έχει καθοριστεί από τον Αρμόδιο Διαχειριστή.

Η Εντολή Επισήμανσης Πελάτη ως υπερήμερου δύναται να υποβληθεί στο σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή και να είναι παράλληλα ενεργή από 3 Προμηθευτές το μέγιστο για την κατηγορία των Οικιακών Πελατών και από 2 Προμηθευτές το μέγιστο για την κατηγορία των Μη Οικιακών Πελατών.

Επίσης, τονίζεται ότι ο Προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει Εντολή απενεργοποίησης μετρητή λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, στην περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης έχει υποβάλει προς τον Προμηθευτή Έντυπο αμφισβήτησης λογαριασμού κατανάλωσης και έχει προσφύγει ενώπιον αρμόδιας αρχής ή δικαστηρίου και έχει λάβει προσωρινή διαταγή ή αναστολή εκτέλεσης της απενεργοποίησης του μετρητή του ή παύσης εκπροσώπησης, αντίστοιχα.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ