Νέα
 • ΓΔ: 1445.42 -0.28%
 • Τζίρος: 27,70 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καθολική Υπηρεσία: Με ανάθεση σε 5 προμηθευτές έως το 2026- Άγονος ο διαγωνισμός της ΡΑΑΕΥ

Οι πέντε Προμηθευτές που διαθέτουν το μεγαλύτερο συνολικό μερίδιο αγοράς στο διασυνδεδεμένο σύστημα θα παρέχουν την υπηρεσία Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για το χρονικό διάστημα από 23.6.2024 έως 22.6.2026.

Πρόκειται για τους:

 1. ΔΕΗ Α.Ε.,
 2. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - OΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
 3. ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.,
 4. ELPEDISON A.E. και
 5. NRG TRADING HOUSE S.A.

Ο επιμερισμός των πελατών της Καθολικής Υπηρεσίας γίνεται κατ’ αναλογία του ποσοστού των μετρητών στο σύνολο των πέντε Προμηθευτών.

Αυτό προβλέπει ο νόμος αφού κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός της ΡΑΑΕΥ, όπως ανακοίνωσε χθες η Ρυθμιστική Αρχή. 

Ειδικότερα η ΡΑΑΕΥ ανακοίνωσε την κήρυξη ως άγονου του Διαγωνισμού «Διαδικασία, όροι και κριτήρια επιλογής µε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων Προμηθευτών Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας για περίοδο δύο ετών από τις 23.06.2024» που προκηρύχθηκε με την υπ΄ αριθμ. Ε-46/2024 (ΦΕΚ Β’ 1554/08.03.2024). Η απόφαση ατή θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα αναρτηθεί στο  «Πρόγραμμα Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ, καθώς και θα κοινοποιηθεί στην  Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/57469/2612/2020 (ΦΕΚ 2400/Β/17-6-2020), καθήκοντα ΠΚΥ για περίοδο δύο (2) ετών εκτελούν από την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οι πέντε Προμηθευτές με το μεγαλύτερο συνολικό μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, βάσει των δηλώσεων φορτίου τις οποίες υπέβαλαν στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας κατά τον προηγούμενο μήνα έκδοσης της σχετικής Απόφασης.

Οι όροι παροχής της εν λόγω υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος (ήτοι οι  εφαρμοζόμενες χρεώσεις-τιμολόγια), οι προϋποθέσεις (ήτοι, μεταξύ άλλων, διαδικασία και πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας), τα κριτήρια και ο τρόπος επιμερισμού των καταναλωτών, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού  Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

►Διαβάστε επίσης: ΥΠΕΝ: Ερχεται προκήρυξη για έργα αποθήκευσης ενέργειας 2GW, αλλά χωρίς ταρίφες - Τέλος ο διαγωνισμός για τη λειτουργική ενίσχυση

Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας (ΠΚΥ)

Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας (ΠΚΥ), κατά τα άρθρα 56 και 58  του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011), όπως τροποποιήθηκαν με τις  διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4643/2019, υποχρεούται να προμηθεύει Μικρούς Πελάτες (οικιακούς και μικρές επιχειρήσεις με ισχύ παροχής μέχρι και 25 kVA) σε όλη την ελληνική επικράτεια, εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Οι ως άνω καταναλωτές έχουν αδρανήσει και δεν έχουν επιλέξει Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
 2. Οι ως άνω καταναλωτές αδυνατούν να βρουν Προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά με βάση τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους.

►Διαβάστε επίσης: ⁠Great Sea Interconnector: Πρόσω ολοταχώς από ΑΔΜΗΕ - Το σκέφτεται ακόμη η Κύπρος

Η υπαγωγή του καταναλωτή σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας επέρχεται αυτόματα μετά την παύση εκπροσώπησής του από τον τελευταίο Προμηθευτή της επιλογής του ή τη λήξη της περιόδου προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου (ΠΤΚ), εφόσον:

 • Δεν υφίσταται εντολή νέας εκπροσώπησης, και
 • Δεν έχει υποβληθεί από τον καταναλωτή αίτημα διακοπής της σύνδεσής του.

Ο Διαχειριστής του Δικτύου υποχρεούται να αποστείλει στον ΠΚΥ άμεσα και το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την πλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων τα στοιχεία των Πελατών που μεταπίπτουν σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας. Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη λήψη των ως άνω στοιχείων, ο ΠΚΥ ενημερώνει με ατομική ειδοποίηση, έγγραφη ή ηλεκτρονική, τους ενδιαφερόμενους καταναλωτές:

 1. για την υπαγωγή τους σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας,
 2. για τους όρους και τις χρεώσεις της εν λόγω υπηρεσίας,
 3. για το δικαίωμα του καταναλωτή να αλλάξει Προμηθευτή σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Ο καταναλωτής δικαιούται οποτεδήποτε να καταρτίσει Σύμβαση Προμήθειας με Προμηθευτή της επιλογής του.

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι οι εφαρμοζόμενες χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των Πελατών που υπάγονται σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας υπολογίζονται με βάση το Τιμολόγιο Αναφοράς κάθε Προμηθευτή ανά κατηγορία Πελατών (το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας για καταναλώσεις ημέρας, ανά κατηγορία Πελατών), προσαυξημένο κατά 12%, ως αντιστάθμισμα του κόστους παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας.

Η ένταξη ενός καταναλωτή στο καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας κατόπιν απόρριψής του από τους λοιπούς Προμηθευτές εξαιτίας συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών ηλεκτρικής ενέργειας δε σημαίνει ότι ο καταναλωτής απαλλάσσεται ή ελαφρύνεται από την υποχρέωση της έγκαιρης εξόφλησης των οφειλών αυτών.

Απεναντίας, εάν ο καταναλωτής δεν εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, θα εφαρμοστούν οι νόμιμες ενέργειες για τη διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ