Νέα
  • ΓΔ: 1280.11 +0.39%
  • Τζίρος: 64,49 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Prodea Investments: Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 13,2% το α' εξάμηνο του 2022

Σε 73,5 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της PRODEA Investments, έναντι 64,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2021 (αύξηση 13,2%).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της ωρίμανσης των έργων ανάπτυξης, των νέων επενδύσεων σε ακίνητα εισοδήματος και των νέων εκμισθώσεων στο πλαίσιο της επενδυτικής στρατηγικής που υλοποιεί η εταιρεία με στόχο τη βελτιστοποίηση τόσο της σύνθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου όσο και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ακινήτων με βασικό πυλώνα ανάπτυξης τις αρχές της αειφορίας.

Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 102,5 εκατ. ευρώ έναντι 99,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2021 (αύξηση 2,7%). Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 45 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2022 έναντι 47,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

H εύλογη αξία των ακινήτων υπό διαχείριση ανήλθε σε 2.617,6 εκατ. ευρώ έναντι 2.455,4 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2021 (αύξηση 6,6%). Η Εσωτερική Αξία (NAV) του oμίλου την 30η Ιουνίου 2022 ανήλθε σε 1.441,5 εκατ. ευρώ ή 5,64 ευρώ ανά μετοχή έναντι 1.396,3 εκατ. ευρώ και 5,47 ευρώ ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Αναφορικά με τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις, η διοίκηση παρακολουθεί στενά και αξιολογεί την κατάσταση προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να αναπροσαρμόσει τα επιχειρηματικά της σχέδια (αν αυτό απαιτηθεί) με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και τον περιορισμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ