Νέα
 • ΓΔ: 905.55 -1.02%
 • Τζίρος: 86,31 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΑΣΕΠ: Εντάσσεται το μητρώο μελών του ΤΕΕ

ασεπ
Πηγή:Eurokinissi

Η διαδικτυακή υπηρεσία, «Μητρώο μελών ΤΕΕ», του πληροφοριακού συστήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας διατίθεται στο πληροφοριακό σύστημα του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), ύστερα από σχετικό αίτημα, με απόφαση του υπουργού Επικρατείας Κυριάκου Πιερρακάκη

Η συγκεκριμένη διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται στο πλαίσιο παροχής στοιχείων, πληροφοριών ή εγγράφων, τα οποία ζητούνται από το ΑΣΕΠ για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Ειδικότερα, για τον έλεγχο από τους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος του ΑΣΕΠ της ιδιότητας των συμμετεχόντων ως μηχανικών, μέσω της επιβεβαίωσης (μεμονωμένης ή μαζικής) των στοιχείων άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από το μητρώο του ΤΕΕ. Για τον ίδιο σκοπό, η διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης ανάκτησης των στοιχείων των συμμετεχόντων.

Η αναζήτηση των στοιχείων διενεργείται βάσει του ΑΜΚΑ του συμμετέχοντος και της ημερομηνίας για την οποία ελέγχεται η συνδρομή ή μη ιδιότητα μέλους ΤΕΕ. Η διαδικτυακή υπηρεσία στο πληροφοριακό σύστημα του Α.Σ.Ε.Π. περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία του συμμετέχοντος:

 • ΑΜΚΑ
 • Αριθμός μητρώου ΤΕΕ
 • Επώνυμο
 • Όνομα
 • Πατρώνυμο
 • Μητρώνυμο
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Κατηγορία (τακτικό ή ομότιμο μέλος)
 • Ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας μέλους
 • Ημερομηνία λήξης της ιδιότητας μέλους
 • Στοιχεία εγγραφής ειδικοτήτων:
 • Ημερομηνία λήψης της επαγγελματικής άδειας
 • Ημερομηνία λήψης του πτυχίου
 • Ειδικότητα (κωδικός και περιγραφή)
 • Ομάδα ειδικότητας (κωδικός και περιγραφή)
 • Σχολή (κωδικός και περιγραφή)
 • Πόλη σχολής (κωδικός και περιγραφή)
 • Χώρα (κωδικός και περιγραφή)

Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης σύμφωνα το ισχύον πλαίσιο ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το ΑΣΕΠ έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ