Νέα
  • ΓΔ: 1481.23 +0.24%
  • Τζίρος: 75,41 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργασιακό: Ερχονται σπαστά ωράρια στη μερική απασχόληση - Τι αλλάζει για τα 4ωρα

Πηγή: Eurokinissi

Σπαστό ωράριο πρόσθετης εργασίας στη μερική απασχόληση εισάγει το εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 56, το οποίο ρυθμίζει την πρόσθετη εργασία -δηλαδή την «υπερωρία»- στη μερική απασχόληση: «η πρόσθετη εργασία μπορεί να παρασχεθεί, εφόσον συμφωνεί ο εργαζόμενος, και κατά ωράριο που δεν είναι συνεχόμενο σε σχέση με το συμφωνημένο ωράριο της ίδιας ημέρας, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί ημερήσιας ανάπαυσης».

Για παράδειγμα:

  • Εργαζόμενος σε πολυκατάστημα με 4ωρη δηλωμένη απασχόληση ημερησίως 08:00 – 12:00. Πλέον μπορεί να του ζητηθεί πρόσθετη εργασία το απόγευμα 16:00 – 19:00 για έκτακτες περιστάσεις.
  • Εργαζόμενος σε εστιατόριο που απασχολείται συνήθως ένα 3ωρο 12:00 – 15:00. Μπορεί να του ζητηθεί πρόσθετη εργασία το απόγευμα 18:00 – 20:00 για έκτακτες περιστάσεις.

Οι δύο προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις που τίθενται είναι δύο:

  1. Να μην παραβιάζονται οι διατάξεις περί ημερήσιας ανάπαυσης.
  2. Να συμφωνεί ο εργαζόμενος (χωρίς όμως να διευκρινίζεται τι συμβαίνει στην περίπτωση που δεν συμφωνεί).

Όσον αφορά στις διατάξεις περί ημερήσιας ανάπαυσης, αυτές προβλέπουν ελάχιστη ημερήσια ανάπαυση 11 συνεχών ωρών, για κάθε περίοδο 24 ωρών. Η περίοδος αυτή των 24 ωρών έχει ως έναρξη την 00.01 και λήξη την 24.00 ώρα.

Το κόστος της πρόσθετης εργασίας

Διατηρείται η προγενέστερη πρόβλεψη ότι η πρόσθετη εργασία στη μερική απασχόληση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατ’ ανώτατο όριο μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους ημερήσιου ωραρίου του συγκρίσιμου εργαζομένου. Ειδικότερα, όπως έχει ερμηνευθεί η εν λόγω διάταξη, ως πρόσθετη εργασία για τον μερικώς απασχολούμενο θεωρείται η εργασία που πραγματοποιείται καθ' υπέρβαση των οριζόμενων από τη σύμβασή του ημερήσιων ωρών εργασίας και μέχρι τη συμπλήρωση των 8 ωρών ημερησίως επί 5νθημέρου ή των 6 ωρών και 40 λεπτών επί 6ημέρου.

Όσον αφορά στο κόστος, διατηρείται ως είχε το καθεστώς που νομοθετήθηκε το φθινόπωρο του 2019 για την προσαύξηση 12% στην αμοιβή της πρόσθετης εργασίας. Με τη ρύθμιση του 2019, που διατηρείται και στο νέο καθεστώς, κάθε επιπλέον ώρα εργασίας των μερικώς απασχολούμενων αμείβεται με προσαύξηση 12%.

Αυτό σημαίνει πως για όσους αμείβονται με βάση υπολογισμού τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ, η προσαύξηση διαμορφώνεται στα 0,468 ευρώ ανά επιπλέον ώρα, με συνέπεια το ωρομίσθιο των μερικώς απασχολουμένων να αυξάνεται για τις πρόσθετες ώρες που εργάζονται από 3,9€ στα 4,36€. Στόχος είναι η αποφυγή της... μεταμφιεσμένης πλήρους απασχόλησης σε μερική με πρόσθετη εργασία.  

Συμφω-νημένες ώρες εβδομαδιαίας εργασίας
μερικής απασχόλησης
Μηνιαίος μισθός χωρίς επιπλέον ώρες (€) Ωρομίσθιο χωρίς προσαύ-ξηση (€) Ωρομίσθιο για
επιπλέον ώρες με προσαύ-ξηση 12% (€)
Μηνιαίος
μισθός με
1 επιπλέον ώρα κάθε ημέρα * 5 ημέρες (€)
Μηνιαίος
μισθός
με 2 επιπλέον ώρες κάθε ημέρα * 5 ημέρες (€)
Συγκρί-
σιμος μη-
νιαίος
μισθός πλήρους απασχό-λησης (€)
20 (5ήμερο - 4ωρο)  324,94 3,9 4,36 412,14 499,34 650
15 (5ήμερο - 3ωρο)  243,71 3,9 4,36 330,91 418,11 650
10 (5ήμερο - 2ωρο)  162,47 3,9 4,36 249,67 336,87 650
25 (5ήμερο - 5ωρο)  406,18 3,9 4,36 493,38 580,58 650
30 (5ήμερο - 6ωρο)  487,42 3,9 4,36 574,62 661,82 650
35 (5ήμερο - 7ωρο)  568,65 3,9 4,36 655,85 743,05 650
24 (6ήμερο - 4ωρο)  389,93 3,9 4,36 477,13 564,33 650
18 (6ήμερο - 3ωρο)  292,45 3,9 4,36 379,65 466,85 650
12 (6ήμερο - 2ωρο)  194,96 3,9 4,36 282,16 369,36 650
30 (6ήμερο 5ώρο)  487,42 3,9 4,36 574,62 661,82 650
36 (6ήμερο 6ωρο) 584,9 3,9 4,36 672,1 759,3 650

Πότε ο εργαζόμενος μπορεί να αρνηθεί

Διατηρείται, τέλος, η πρόβλεψη ότι ο μερικώς απασχολούμενος μπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης, όταν η πρόσθετη εργασία λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο.

Να σημειωθεί πως στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης δεν υφίσταται η έννοια της υπερωρίας. Επομένως, σε περίπτωση μισθωτού απασχολούμενου με σύμβαση μερικής απασχόλησης δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε8, καθώς το εν λόγω έντυπο συνδέεται με τη νομιμοποίηση της επιτρεπόμενης υπερεργασίας ή της υπερωριακής απασχόλησης, σύμφωνα με την οποία ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» την υπερεργασία και τη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση πριν από την έναρξη πραγματοποίησής τους.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ