Νέα
  • ΓΔ: 1203.18 +0.82%
  • Τζίρος: 39,61 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Οι κλάδοι-«πρωταθλητές» στις προσλήψεις με το πρόγραμμα των 100.000 θέσεων εργασίας

Για ένα έτος, ίσως και περισσότερο ανάλογα με τη διάρκεια της ρήτρας διατήρησης των θέσεων εργασίας, θα μπορούσε να απασχοληθεί ο νέος εργαζόμενος, αποκομίζοντας εργασιακή εμπειρία μέσω των προγραμμάτων ενίσχυσης της απασχόλησης, τα οποία εξειδίκευσε χθες ο υπουργός Eργασίας Κωστής Χατζηδάκης.

Η χρήση των προγραμμάτων για την επανεκκίνηση της αγοράς εργασίας θα μπορούσε να γίνει συνδυαστικά ή διαδοχικά επ' ωφελεία και των δύο πλευρών.

Για παράδειγμα το επίδομα πρόσληψης (Πρώτο Ένσημο) για νέους 18-29 ετών χωρίς εργασιακή εμπειρία μπορεί να καλύψει έως 35.000 νέους. Η ενίσχυση ανέρχεται σε 1.200 ευρώ (600 για τον εργαζόμενο, 600 για τον εργοδότη) για τους πρώτους 6 μήνες πλήρους απασχόλησης. Εν συνεχεία ο νέος εργαζόμενος θα μπορούσε να προσληφθεί μέσω του προγράμματος των 100.000 θέσεων εργασίας (που επεκτάθηκε σε 150.000 θέσεις) το οποίο επιδοτεί τις εισφορές έως και 100% και να παραμείνει άλλους 6 μήνες στην αγορά εργασίας.

Οι κλάδοι που απορρόφησαν τους ανέργους

Στο πλαίσιο του προγράμματος των 100.000 θέσεων (στις οποίες προστίθενται επιπλέον 50.000 θέσεις) που «έτρεξε» το 2021 καλύφθηκαν ήδη οι 80.000 θέσεις. Σήμερα ενεργές είναι 55.000 θέσεις εργασίας, από τις οποίες οι 8.037 αφορούν μακροχρόνια ανέργους. Ποιοι είναι όμως οι κλάδοι που απορρόφησαν τους ανέργους, σηματοδοτώντας ότι βρίσκονται σε αναπτυξιακή πορεία;

Οι νέες προσλήψεις που καταγράφηκαν αφορούν κυρίως σε εστίαση, βιομηχανία τροφίμων, υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών, σύμβουλοι διαχείρισης, δραστηριότητες εκμίσθωσης και ενοικίασης, οργανωμένα ταξίδια και υπηρεσίες κρατήσεων, δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, μεταφορές (Aegean, ακτοπλοΐα), υπηρεσίες αρχιτεκτονικών και μηχανικών μελετών, λιανικό και χονδρικό εμπόριο, νομικές και λογιστικές υπηρεσίες, προσωπικές υπηρεσίες και αποθήκευση.

Δείτε την αναλυτική λίστα με τις προσλήψεις ανά κλάδο:

ΚΑΔ Ονομασία Κλάδου Οικονομικής Δραστηριότητος

ΠΛΗΘΟΣ

Αεροπορικές μεταφορές

802

Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

825

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

87

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών

1.356

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

205

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

377

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

2.704

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

1.068

Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

18

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

60

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

151

Βιομηχανία τροφίμων

2.520

Δασοκομία και υλοτομία

36

Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

187

Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

143

Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

516

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

615

Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

984

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

2.593

Δραστηριότητες απασχόλησης

137

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

44

Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος

206

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

1.176

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

3

Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

1.377

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος

515

Δραστηριότητες οργανώσεων

215

Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας

1.303

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους

541

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

1.184

Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών

53

Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες

394

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

1.090

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

10.839

Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

325

ΚΑΔ  Ονομασία Κλάδου Οικονομικής Δραστηριότητος

ΠΛΗΘΟΣ

Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

52

Εκδοτικές δραστηριότητες

453

Εκπαίδευση

2.622

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

145

Έλλειψη δραστηριότητας

42

Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

1.644

Επεξεργασία λυμάτων

14

Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης

198

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

257

Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη

144

Έργα πολιτικού μηχανικού

252

Καταλύματα

11.900

Κατασκευές κτιρίων

687

Κατασκευή ειδών ένδυσης

207

Κατασκευή επίπλων

252

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

111

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

57

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

46

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

632

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

236

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

28

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

268

Κτηνιατρικές δραστηριότητες

89

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

11.143

Λοιπά ορυχεία και λατομεία

29

Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

2.679

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

250

Παραγωγή βασικών μετάλλων

58

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

115

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

101

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

184

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

9

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

185

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

299

Πλωτές μεταφορές

146

Ποτοποιία

79

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών

153

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

7

Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

902

 

ΚΑΔ  Ονομασία Κλάδου Οικονομικής Δραστηριότητος

ΠΛΗΘΟΣ

Τηλεπικοινωνίες

526

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

256

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

306

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

206

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών

1.265

Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

6.321

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

1.145

(κενό) Χωρίς ΚΑΔ

5

Γενικό άθροισμα

81.354

 

 

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ