Νέα
 • ΓΔ: 1041.51 +0.82%
 • Τζίρος: 118,32 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Γιάννης Καρούζος: Πρωτόκολλο υγιεινής στον χώρο εργασίας

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πηγή: Pixabay

Με τη σταδιακή επαναλειτουργία των καταστημάτων και επιχειρήσεων από τις 11-1-2021 και ύστερα, αναδεικνύεται, ολοένα και περισσότερο, η ανάγκη θέσπισης υγειονομικού πρωτοκόλλου, που οφείλει να πρέπει να προσλάβει νομοθετική ισχύ και να συμπληρώνεται από τον εκάστοτε ιατρό εργασίας, οι συναρμόδιοι φορείς σιωπούν.

Η θέσπιση και πρόβλεψη του ανωτέρω πρωτοκόλλου είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου τόσο να τηρούνται τα στοιχειώδη μέτρα υγιεινής και ασφάλειας από εργοδότες και εργαζόμενους, όσο και να επιτευχθεί η προσήκουσα διαχείριση  μελλοντικού κρούσματος covid-19 εργαζόμενου από την επιχείρηση.

Σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, έχει δημοσιεύσει συγκεκριμένο πρωτόκολλο διαχείρισης ασθενούς από covid υπαλλήλου, το οποίο προβλέπει τα κάτωθι:

 • Κάθε οργανική μονάδα δημόσιων υπηρεσιών πρέπει:
 1. Να διαθέτει ένα συγκεκριμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του επαγγελματικού χώρου σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού στους χώρους λειτουργίας του.
 2. Να ορίσει έναν συντονιστή διαχείρισης COVID-19 της οργανικής μονάδας Στο σχέδιο δράσης εντοπίζονται σημεία ή θέσεις/είδος εργασίας με υψηλό κίνδυνο έκθεσης στον ιό και καθορίζονται ανάλογα τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται για την εξάλειψη ή τη μείωση της πιθανότητας μόλυνσης των εργαζομένων και του κοινού. Με σκοπό την επιτυχή εφαρμογή των μέτρων για την πρόληψη μετάδοσης του κορονοϊού στους χώρους εργασίας είναι απαραίτητο να ορισθεί από την διοίκηση 2 τουλάχιστον ένας συντονιστής διαχείρισης COVID-19 και ο αναπληρωτής του οι οποίοι μεριμνούν:

α) για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης εισόδου και μετάδοσης του κορονοϊού ανάμεσα στους εργαζόμενους,

β) για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 σε εργαζόμενους της οργανικής μονάδας και Ø για την άμεση ανταπόκριση σε κάθε θέμα που θα ανακύπτει και τη σωστή τήρηση των μέτρων, την ενημέρωση του προσωπικού και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς χώρου εργασίας για τους υπαλλήλους και το κοινό.

Εάν ένας εργαζόμενος εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου της οργανικής μονάδας, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιεί τον ορισμένο συντονιστή COVID-19 για τις περαιτέρω ενέργειες.

 • Εάν ένας εργαζόμενος εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID19 εντός της οργανικής μονάδας ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:
 1. Ενημερώνει τον άμεσο προϊστάμενο του και τον συντονιστή διαχείρισης COVID-19, φοράει μάσκα, αποχωρεί από τον χώρο εργασίας και παραμένει στο σπίτι του για ανάρρωση ή καλείται το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στον εγγύτερο υγειονομικό σχηματισμό.
 2.  Ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 ενημερώνει τον ΕΟΔΥ για, επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος (προσωπικού και επισκεπτών κλπ).
 3. Μετά την αποχώρηση του ύποπτου κρούσματος από τον οργανισμό, ακολουθείται επιμελής καθαρισμός, εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες του χώρου όπου κινήθηκε ο εργαζόμενος με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας
 4. Ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 της οργανικής μονάδας σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ κάνει εκτίμηση κινδύνου και αποφασίζει τα επιδημιολογικά μέτρα πρόληψης της διασποράς, όπως:  Προσωρινή αναστολή εισόδου ατόμων στον στενό χώρο εργασίας του υπόπτου κρούσματος για ένα 24ωρο. Ακολουθεί πολύ καλός αερισμός και σχολαστικός καθαρισμός του χώρου και απολύμανση των επιφανειών του χώρου του εργαζομένου με τη χρήση κατάλληλων μέσων προστασίας και ο χώρος επαναχρησιμοποιείται κανονικά
 • Αν το μοριακό τεστ για SARS-CoV-2 είναι θετικό:

Ο εργαζόμενος ενημερώνει άμεσα τον συντονιστή διαχείρισης COVID-19 της οργανικής μονάδας και ακολουθεί ιχνηλάτηση των επαφών που είχε στην επιχείρηση, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας: (https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19- diaxeirisi-epafon.pdf).

 • Χρόνος επιστροφής στην εργασία:
 1. Ο εργαζόμενος με θετικό μοριακό τεστ μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και ύφεση των συμπτωμάτων του. Για την επάνοδο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ 
 2. Οι επαφές υψηλού κινδύνου του επιβεβαιωμένου κρούσματος θα απομακρυνθούν από τον χώρο εργασίας τους και να τεθούν σε καραντίνα για 14 ημέρες. Εάν κατά τη διάρκεια της 14ήμερης καραντίνας, ασυμπτωματικό άτομο που έχει θεωρηθεί στενή επαφή, κάνει με δική του πρωτοβουλία ή για εξατομικευμένους λόγους εργαστηριακό έλεγχο, τότε:
 3. Εάν το μοριακό τεστ είναι θετικό: παραμένει σε κατ’ οίκον απομόνωση για 10 ημέρες από την ημέρα διενέργειας του τεστ (εφόσον παραμένει ασυμπτωματικό).
 4. Εάν το μοριακό τεστ είναι αρνητικό: παραμένει σε καραντίνα έως την ολοκλήρωση του 14ημέρου.

Όσον αφορά στις επαφές χαμηλού κινδύνου αυτές συνεχίζουν την εργασία τους με οδηγίες για αυτοπαρακολούθηση της υγείας τους για 14 ημέρες

 • Διαχείριση δύο επιβεβαιωμένων περιστατικών που διαγνώστηκαν σε διάστημα 14 ημερών.

 Εφαρμόζονται οι οδηγίες όπως σε αντιμετώπιση μεμονωμένου κρούσματος. ΚΑΙ Ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 του οργανισμού επικοινωνεί με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) για συνδρομή στην επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου, εάν αυτή χρειαστεί, και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως φορέα υπεύθυνο για την ιχνηλάτηση των επαφών των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 σχετικά με την τυχόν αναστολή της λειτουργίας τμήματος ή τμημάτων ή όλου του Οργανισμού.

 • Συρροή κρουσμάτων σε οργανική μονάδα

Όταν υπάρχουν τρία (3) ή περισσότερα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα (συμπτωματικά ή ασυμπτωματικά), σε διάστημα 14 ημερών, ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ προκειμένου να προβεί σε εκτίμηση κινδύνου σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως φορέα ιχνηλάτησης επαφών. Η απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της οργανικής μονάδας, εκδίδεται από τον οικείο Υπουργό ή τους επικεφαλής των αντίστοιχων υπηρεσιών του Δημοσίου μετά από γνώμη του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, κατ’ εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρούσματος.

Αποφάσεις για την αναστολή λειτουργίας του συνόλου των οργανικών μονάδων των δημοσίων υπηρεσιών, σε επίπεδο δημοτικής ή περιφερειακής ενότητας ή της Επικράτειας λαμβάνονται κατόπιν απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID19.

Όμοιο, πλάνο – πρωτόκολλο διαχείρισης εργαζόμενου ασθενούς covid-19, με έμφαση ιδίως, στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, τις υποχρεώσεις του εργοδότη, αλλά και την υποχρεωτική ενημέρωση του ΕΟΔΥ, οφείλει να θεσπιστεί και στον ιδιωτικό τομέα.

Η έλλειψη αυτού, πέραν των μεγάλων δυσλειτουργιών που συνεπάγεται, καθώς οι εργοδότες, έχουν παντελή άγνοια ως προς τον χρόνο επιστροφής του εργαζόμενου, που νόσησε από COVID-19, διαφοροποιούνται τα δικαιολογητικά που έκαστος απαιτεί για την επιστροφή του στον χώρο εργασίας  ( πχ προσκόμιση αρνητικού μοριακού τεστ κτλ), επιδρά με καταλυτικό τρόπο και στην ενημέρωση του ΕΟΔΥ. Ειδικά, αρκετοί εργοδότες, αντιμέτωποι με τον φόβο σφράγισης της επιχείρησής τους, δεν ενημερώνουν τον ΕΟΔΥ, προκειμένου να εκτιμήσει τον βαθμό κινδύνου, αλλά και να προβεί στην απαραίτητη ιχνηλάτιση των στενών επαφών.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ