Νέα
  • ΓΔ: 787.76 -0.30%
  • Τζίρος: 29,25 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Αναστολή εργασίας: Δυνατότητα αναδρομικών δηλώσεων για Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο

Εργασία / Πηγή: Pixabay
Εργασία / Πηγή: Pixabay

Τη δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολών εργασίας μόνο για εργαζόμενους που δεν είχε υποβληθεί δήλωση, καθώς και ορθών επαναλήψεων για αύξηση των διαστημάτων αναστολής, για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, οι δηλώσεις για τον Οκτώβριο μπορούν να υποβληθούν από εργαζόμενους και εργοδότες στην Εργάνη έως 11 Ιανουαρίου, για το Νοέμβριο έως 14 Ιανουαρίου, ενώ για το Δεκέμβριο έως 18 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά, προβλέπεται:

Για τον μήνα Οκτώβριο 2020

Σε υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων  μπορούν να προβούν επιχειρήσεις-εργοδότες και εργαζόμενοι  από 7 Ιανουαρίου έως 11 Ιανουαρίου 2021.

Για τον μήνα Νοέμβριο 2020

Σε υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων  μπορούν να προβούν επιχειρήσεις - εργοδότες και εργαζόμενοι  από 12 Ιανουαρίου έως 14 Ιανουαρίου 2021.

Κατ' εξαίρεση για τον μήνα Νοέμβριο, δίνεται η δυνατότητα σε όσες επιχειρήσεις - εργοδότες υπέβαλαν λαθεμένα τα δεδομένα του προσωπικού που προορίζονταν για τη δήλωση αναστολής των συμβάσεων εργασίας αντί στο απαιτούμενο έντυπο "Δηλώσεις Αναστολής επιχειρήσεων/εργοδοτών" στο Ειδικό Έντυπο "Υπεύθυνη Δήλωση προσωρινής ανάκλησης σύμβαση για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες ανάγκες", να προβούν σε υποβολή ορθής επανάληψης  του ανωτέρω ειδικού εντύπου αποκλειστικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών για το μήνα Νοέμβριο.

Για τον μήνα Δεκέμβριο 2020

Σε υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων  μπορούν να προβούν επιχειρήσεις-εργοδότες και εργαζόμενοι  από 15 Ιανουαρίου έως 18 Ιανουαρίου 2021.

Υπενθυμίζεται  ότι για τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή ισχύουν τα εξής:

Μετά τη δήλωση της αναστολής της σύμβασης εργασίας από την επιχείρηση - εργοδότη στο πληροφοριακό σύστημα "Εργάνη" και εντός των ανωτέρω προθεσμιών:

  • Οι εργαζόμενοι που κατά το παρελθόν έχουν υποβάλει δήλωση δεν απαιτείται να προβούν σε νέα δήλωση παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ)
  • Μόνο οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

Υποβολή μονομερών δηλώσεων εργαζομένων

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής μονομερούς υπεύθυνης δήλωσης στις παρακάτω κατηγορίες εργαζομένων:

Επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγοί και τουριστικοί συνοδοί

Οι Επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, εγγεγραμμένοι στην ειδική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο πληροφοριακό σύστημα "Εργάνη" του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έως και τις 20 Οκτωβρίου/2020, καθώς οι ξεναγοί και τουριστικοί συνοδοί, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού μπορούν να προβούν σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο αποκλειστικά από τις 7 -15 Ιανουαρίου 2021.

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ