Νέα
 • ΓΔ: 861.26 +0.14%
 • Τζίρος: 14,12 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΕΦΚΑ: Τα αποτελέσματα για τις 100 προσλήψεις προσωπικού για έκδοση συντάξεων - Πίνακες

ΕΦΚΑ
Πηγή: Eurokinissi

Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου, τα αποτελέσματα για τις 100 προσλήψεις με σύμβαση έργου που είχε προκηρύξει ο e-ΕΦΚΑ.

Οι 100 ιδιώτες που προσλαμβάνονται για 14 μήνες θα βοηθήσουν στην εξέταση και διεκπεραίωση των εκκρεμών αιτημάτων απονομής κύριας σύνταξης, επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής, καθώς και στη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για την εκκαθάρισή τους

Οι πίνακες περιλαμβάνουν υποψηφίους που έχουν μοριοδοτηθεί σε ειδικά κριτήρια, όπως ανήλικα τέκνα, πολυτεκνία, τριτεκνία, μονογονεϊκή και αναπηρία - με πλήρη στοιχεία των υποψηφίων.

Τι πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι

Ο ΕΦΚΑ με ανακοίνωσή του επισημαίνει τα ακόλουθα:

 • ο Πίνακας Προσληπτέων έχει αναρτηθεί με πλήρη στοιχεία των υποψηφίων.
 • οι Πίνακες Κατάταξης & Απορριπτέων της Ανακοίνωσης υπ’ αρ. ΣΜΕ 1/2021 του e-ΕΦΚΑ έχουν αναρτηθεί με τον αριθμό που πήρε η αίτηση κατά την ηλεκτρονική υποβολή της, σε συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
 • οι υποψήφιοι μπορούν να ανακτήσουν τον αριθμό της αίτησής τους, αφού εισέλθουν με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.efka.gov.gr/aitisi-sme.php
 • οι πίνακες με τα πλήρη στοιχεία των προσληπτέων θα τηρούνται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του e-ΕΦΚΑ.
 • οι επισυναπτόμενοι πίνακες καταρτίστηκαν κατόπιν του ελέγχου των αιτήσεων των υποψηφίων και των συνημμένων δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν.
 • οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτηση.
 • Στoυς ΠΙΝΑΚΕΣ υπάρχει στήλη «ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ», στην οποία αναφέρονται τα δικαιολογητικά τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί είτε διότι δεν είναι σύμφωνα με όσα ζητά η ανακοίνωση, είτε γιατί δεν αποδεικνύονται με τον τρόπο που αναφέρεται στην ανακοίνωση. Για παράδειγμα:
 • η ένδειξη «Δεν αποδεικνύεται η εμπειρία» μπορεί να σημαίνει ότι η δηλωθείσα εμπειρία δεν είναι συναφής με το αντικείμενο της θέσης ή ότι δεν έχει κατατεθεί το σύνολο των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην Ανακοίνωση για την απόδειξή της.
 • η ένδειξη «Δεν διαθέτει τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών» μπορεί να σημαίνει ότι ο τίτλος σπουδών που κατατέθηκε δεν βρίσκεται στον πίνακα με τα απαιτούμενα στην Ανακοίνωση πτυχία ή ότι δεν αποδεικνύεται με τον προσήκοντα τρόπο, σύμφωνα με την οικεία ανακοίνωση.
 • η ένδειξη «Δεν αποδεικνύεται η απαιτούμενη καλή γνώση αγγλικής γλώσσας»  μπορεί να σημαίνει ότι είτε δεν κατατέθηκε πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας, είτε το πτυχίο που κατατέθηκε δεν περιλαμβάνεται στον ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (7-12-20), είτε δεν έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξή της, σύμφωνα με την οικεία ανακοίνωση.
 • η ένδειξη «Δεν αποδεικνύεται η ειδική κατηγορία» σημαίνει ότι δεν έχουν προσκομιστεί στοιχεία προς απόδειξη της ειδικής κατηγορίας (ανήλικα τέκνα, πολυτεκνία, τριτεκνία, μονογονεϊκή και αναπηρία) ή  ότι δεν αποδεικνύεται με τον προσήκοντα τρόπο, σύμφωνα με την οικεία ανακοίνωση.

Οι πίνακες

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΜΕ 1/2021 ΓΙΑ ΤΟΝ e-ΕΦΚΑ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΑ 
1 ΓΚΟΓΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΩ 1.954,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 256.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
 
2 ΠΑΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΑΘΗ 1.945,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 247.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
 
3 ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 1.935,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 307.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
 
4 ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1.812,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 244.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 980
 
 
5 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΑ 1.796,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 228.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 980
 
 
6 ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΜΗΛΙΑ 1.713,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 265.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 860
 
 
7 ΣΑΚΚΑ ΕΛΠΙΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 1.691,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 266.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 315
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
 
8 ΜΗΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΝΗ 1.679,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 291.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 800
 
 
9 ΒΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΟΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 1.646,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 253.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 343
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 980
 
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
10 ΑΚΡΙΤΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1.646,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 284.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 252
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
 
11 ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΝΑ 1.614,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 322.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 182
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
 
12 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΙΑ 1.611,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 284.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 217
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
 
13 ΖΟΡΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1.583,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 268.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 140
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
 
14 ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΛΕΝΗ 1.556,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 248.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 378
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 860
 
 
15 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ 1.552,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 358.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
 
16 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1.530,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 259.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 581
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 620
 
 
17 ΠΑΠΑΔΙΑ ΜΕΡΟΠΗ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1.525,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 282.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 133
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
 
18 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑ 1.523,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 273.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 140
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
 
19 ΣΩΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΛΕΝΗ 1.514,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 278.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 91
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
 
20 ΖΩΡΖΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ 1.508,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 287.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 196
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 920
 
 
21 ΚΟΛΥΜΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΟΦΙΑ 1.505,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 311.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
 
22 ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 1.495,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 301.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
 
23 ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΑ 1.489,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 316.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 63
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
 
24 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1.486,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 292.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
25 ΣΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1.480,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 265.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 175
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
 
26 ΑΒΡΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1.473,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 279.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
27 ΚΑΡΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑ 1.472,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 278.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
 
28 ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΓΕΝΙΑ 1.469,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 251.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 560
 
 
29 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1.450,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 256.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
 
30 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 1.445,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 335.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
31 ΘΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΘΕΝΑ 1.442,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 283.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 119
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
 
32 ΚΑΤΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1.442,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 332.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
33 ΔΕΡΒΕΝΗ ΦΑΝΗ - ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΖΩΗ 1.437,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 243.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
 
34 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1.436,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 242.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
35 ΛΕΚΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙΡΗΝΗ 1.435,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 311.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
 
36 ΜΠΡΑΙΜΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1.435,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 287.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 560
 
 
37 ΤΣΑΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΙΝΑ 1.429,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 305.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
 
38 ΓΚΑΝΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ 1.428,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 304.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
 
39 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1.425,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 315.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
40 ΔΡΟΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1.425,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 266.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 35
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
 
41 ΠΑΝΤΟΦΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 1.423,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 311.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 252
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 860
 
 
42 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ 1.420,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 272.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 560
 
 
43 ΔΙΠΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1.419,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 226.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 273
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 920
 
 
44 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 1.418,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 308.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
 
45 ΤΣΙΟΛΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΟΠΗ 1.415,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 305.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
 
46 ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1.411,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 277.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 980
 
 
47 ΓΑΙΤΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1.408,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 284.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
 
48 ΜΠΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΑΦΩ 1.405,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 281.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
 
49 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1.405,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 309.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 56
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
50 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΩΝΗ 1.404,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 280.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
 
51 ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ 1.394,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 200.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
52 ΣΙΑΤΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΛΕΝΗ 1.393,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 262.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 91
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
 
53 ΛΕΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 1.388,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 293.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 105
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 920
 
 
54 ΚΑΨΑΛΗ ΚΛΕΙΩ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΣΧΩ 1.387,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 263.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
 
55 ΝΤΟΥΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1.384,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 260.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΜΕ 1/2021 ΓΙΑ ΤΟΝ e-ΕΦΚΑ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΜΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΑ 
1 ΜΠΑΝΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2.266,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 296.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 210
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
650  
2 ΤΣΑΚΙΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΥΡΑΝΙΑ 2.200,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 257.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 553
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
350  
3 ΣΕΡΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2.169,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 291.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
180  
4 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΘΥΜΙΑ 2.060,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 304.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 546
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
100  
5 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ 2.044,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 236.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
180  
6 ΤΣΙΟΥΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΥΛΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2.022,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 264.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
130  
7 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2.016,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 288.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
100  
8 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΝΗ 2.003,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 275.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
100  
9 ΛΥΓΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1.934,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 274.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 560
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 980
 
50  
10 ΓΚΑΒΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1.918,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 240.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
50  
11 ΧΡΗΣΤΟΜΑΤΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 1.871,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 263.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 920
 
100  
12 ΚΟΝΔΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΥΛΑ 1.866,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 248.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 980
 
50  
13 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΖΩΗ 1.834,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 286.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 860
 
100  
14 ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1.824,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 286.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 448
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
50  
15 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΙΤΣΑ 1.824,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 256.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 680
 
300  
16 ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΕΛΕΝΗ 1.814,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 264.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 140
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
300  
17 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 1.743,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 269.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 434
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 860
 
180  
18 ΚΟΚΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 1.734,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 326.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 168
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
130  
19 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ 1.727,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 279.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 740
 
50  
20 ΒΑΓΙΑ ΣΑΠΦΩ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ 1.669,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 262.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 567
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 740
 
100  
21 ΚΟΥΦΟΣ ΝΕΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΥΡΑΝΙΑ 1.665,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 276.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 119
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
200  
22 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ 1.647,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 288.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 119
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
200  
23 ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1.632,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 292.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
300  
24 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΛΩ 1.627,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 247.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 210
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
130  
25 ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΡΣΙΝΑ 1.595,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 235.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
250 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
26 ΜΠΑΡΤΣΙΩΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1.583,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 285.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
 
350  
27 ΥΦΑΝΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1.570,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 246.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
200  
28 ΛΑΛΑΙΤΗ ΓΑΛΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΝΗ 1.566,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 338.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 28
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 800
 
400  
29 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1.549,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 251.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
 
350  
30 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΞΑΝΘΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1.538,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 268.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 920
 
350  
31 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΑΝΝΑ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 1.536,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 306.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 680
 
550 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
32 ΜΟΥΖΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 1.528,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 280.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
 
300  
33 ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΞΑΝΘΗ 1.517,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 237.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 980
 
300  
34 ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1.513,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 273.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
200  
35 ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΣΜΗΝΗ 1.508,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 298.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 980
 
200 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
36 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1.494,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 254.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
200  
37 ΘΕΜΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 1.477,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 237.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
200 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
38 ΦΑΚΙΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 1.471,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 263.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 500
 
50  
39 ΣΤΡΑΤΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ 1.449,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 289.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
50 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
40 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 1.435,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 265.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
130  
41 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΕΤΑ 1.420,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 260.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
50 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
42 ΚΟΡΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1.410,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 262.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
 
200  
43 ΣΑΡΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 1.400,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 282.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
530 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ    
44 ΜΠΟΥΝΤΡΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1.394,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 224.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
130 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
45 ΚΡΑΤΣΟΥΝ ΣΤΕΛΑ ΣΕΡΓΚΕΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 1.394,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 276.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
 
100  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΜΕ 1/2021 e-ΕΦΚΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ /                ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΜΟΡΙΑ ΜΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΜΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΑ 
446 - 25/11/21 2.266,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 296.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 210
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
650  
385 - 24/11/21 2.200,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 257.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 553
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
350  
180 - 22/11/21 2.169,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 291.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
180  
524 - 27/11/21 2.060,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 304.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 546
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
100  
470 - 25/11/21 2.044,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 236.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
180  
178 - 22/11/21 2.022,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 264.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
130  
408 - 25/11/21 2.016,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 288.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
100  
770 - 29/11/21 2.003,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 275.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
100  
276 - 23/11/21 1.954,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 256.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
756 - 29/11/21 1.945,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 247.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
495 - 26/11/21 1.935,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 307.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
386 - 24/11/21 1.934,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 274.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 560
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 980
 
50  
346 - 24/11/21 1.918,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 240.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
50  
498 - 26/11/21 1.871,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 263.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 920
 
100  
238 - 23/11/21 1.866,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 248.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 980
 
50  
365 - 24/11/21 1.834,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 286.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 860
 
100  
615 - 28/11/21 1.824,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 286.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 448
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
50  
347 - 24/11/21 1.824,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 256.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 680
 
300  
273 - 23/11/21 1.814,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 264.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 140
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
300  
30 - 20/11/21 1.812,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 244.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 980
 
0  
502 - 26/11/21 1.796,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 228.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 980
 
0  
538 - 27/11/21 1.743,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 269.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 434
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 860
 
180  
340 - 24/11/21 1.734,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 326.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 168
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
130  
496 - 26/11/21 1.727,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 279.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 740
 
50  
730 - 29/11/21 1.713,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 265.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 860
 
0  
413 - 25/11/21 1.691,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 266.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 315
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
580 - 28/11/21 1.679,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 291.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 800
 
0  
317 - 24/11/21 1.669,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 262.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 567
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 740
 
100  
379 - 24/11/21 1.665,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 276.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 119
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
200  
725 - 29/11/21 1.647,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 288.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 119
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
200  
219 - 22/11/21 1.646,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 253.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 343
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 980
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
184 - 22/11/21 1.646,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 284.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 252
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
744 - 29/11/21 1.632,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 292.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
300  
285 - 23/11/21 1.627,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 247.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 210
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
130  
560 - 28/11/21 1.614,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 322.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 182
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
336 - 24/11/21 1.611,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 284.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 217
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
671 - 29/11/21 1.595,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 235.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
250 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
248 - 23/11/21 1.583,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 268.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 140
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
291 - 23/11/21 1.583,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 285.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
 
350  
1 - 20/11/21 1.570,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 246.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
200  
572 - 28/11/21 1.566,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 338.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 28
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 800
 
400  
533 - 27/11/21 1.556,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 248.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 378
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 860
 
0  
427 - 25/11/21 1.552,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 358.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
334 - 24/11/21 1.549,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 251.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
 
350  
288 - 23/11/21 1.538,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 268.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 920
 
350  
160 - 22/11/21 1.536,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 306.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 680
 
550 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
774 - 29/11/21 1.530,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 259.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 581
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 620
 
0  
339 - 24/11/21 1.528,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 280.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
 
300  
609 - 28/11/21 1.525,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 282.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 133
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
442 - 25/11/21 1.523,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 273.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 140
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
455 - 25/11/21 1.517,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 237.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 980
 
300  
439 - 25/11/21 1.514,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 278.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 91
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
127 - 21/11/21 1.513,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 273.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
200  
87 - 21/11/21 1.508,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 298.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 980
 
200 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
738 - 29/11/21 1.508,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 287.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 196
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 920
 
0  
47 - 20/11/21 1.505,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 311.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
140 - 21/11/21 1.495,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 301.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
749 - 29/11/21 1.494,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 254.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
200  
330 - 24/11/21 1.489,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 316.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 63
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
69 - 20/11/21 1.486,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 292.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
117 - 21/11/21 1.480,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 265.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 175
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
31 - 20/11/21 1.477,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 237.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
200 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
253 - 23/11/21 1.473,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 279.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
134 - 21/11/21 1.472,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 278.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
430 - 25/11/21 1.471,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 263.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 500
 
50  
292 - 23/11/21 1.469,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 251.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 560
 
0  
266 - 23/11/21 1.450,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 256.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
715 - 29/11/21 1.449,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 289.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
50 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
480 - 26/11/21 1.445,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 335.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
414 - 25/11/21 1.442,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 283.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 119
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
174 - 22/11/21 1.442,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 332.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
20 - 20/11/21 1.437,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 243.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
664 - 29/11/21 1.436,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 242.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
584 - 28/11/21 1.435,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 311.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
171 - 22/11/21 1.435,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 287.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 560
 
0  
398 - 25/11/21 1.435,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 265.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
130  
22 - 20/11/21 1.429,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 305.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
478 - 26/11/21 1.428,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 304.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
165 - 22/11/21 1.425,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 315.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
298 - 23/11/21 1.425,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 266.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 35
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
122 - 21/11/21 1.423,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 311.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 252
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 860
 
0  
573 - 28/11/21 1.420,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 272.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 560
 
0  
143 - 21/11/21 1.420,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 260.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
50 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
663 - 29/11/21 1.419,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 226.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 273
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 920
 
0  
64 - 20/11/21 1.418,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 308.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
209 - 22/11/21 1.415,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 305.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
193 - 22/11/21 1.411,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 277.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 980
 
0  
530 - 27/11/21 1.410,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 262.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
 
200  
431 - 25/11/21 1.408,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 284.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
620 - 28/11/21 1.405,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 281.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
255 - 23/11/21 1.405,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 309.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 56
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
714 - 29/11/21 1.404,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 280.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
406 - 25/11/21 1.400,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 282.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
530 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ    
581 - 28/11/21 1.394,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 224.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
130 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
568 - 28/11/21 1.394,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 276.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
 
100  
90 - 21/11/21 1.394,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 200.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
103 - 21/11/21 1.393,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 262.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 91
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
355 - 24/11/21 1.388,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 293.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 105
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 920
 
0  
400 - 25/11/21 1.387,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 263.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
257 - 23/11/21 1.384,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 260.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
687 - 29/11/21 1.381,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 291.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
50 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
147 - 21/11/21 1.375,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 235.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
100 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
503 - 26/11/21 1.375,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 265.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
341 - 24/11/21 1.374,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 264.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
390 - 24/11/21 1.371,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 261.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
327 - 24/11/21 1.371,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 261.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
239 - 23/11/21 1.370,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 260.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
197 - 22/11/21 1.367,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 244.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 380
 
50  
182 - 22/11/21 1.364,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 254.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
411 - 25/11/21 1.359,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 319.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
202 - 22/11/21 1.358,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 294.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 980
 
0  
57 - 20/11/21 1.358,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 234.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
466 - 25/11/21 1.354,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 274.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 980
 
100 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
249 - 23/11/21 1.352,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 242.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
225 - 22/11/21 1.348,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 280.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 380
 
100  
40 - 20/11/21 1.348,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 280.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 28
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
72 - 20/11/21 1.343,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 253.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
50  
596 - 28/11/21 1.342,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 302.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
522 - 27/11/21 1.340,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 300.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 320
 
650 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
274 - 23/11/21 1.340,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 292.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
 
100  
324 - 24/11/21 1.340,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 300.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
465 - 25/11/21 1.335,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 295.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
366 - 24/11/21 1.330,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 227.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 63
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
102 - 21/11/21 1.328,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 288.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
246 - 23/11/21 1.322,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 244.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 320
 
100  
357 - 24/11/21 1.321,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 233.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
500  
224 - 22/11/21 1.321,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 0.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 231
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
50  
434 - 25/11/21 1.320,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 280.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
329 - 24/11/21 1.320,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 280.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
549 - 27/11/21 1.316,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 276.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
350 - 24/11/21 1.315,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 271.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 294
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 680
 
0  
325 - 24/11/21 1.314,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 284.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 800
 
200 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
121 - 21/11/21 1.314,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 274.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
421 - 25/11/21 1.311,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 271.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
563 - 28/11/21 1.310,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 270.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
319 - 24/11/21 1.306,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 266.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
194 - 22/11/21 1.304,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 266.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
450  
372 - 24/11/21 1.300,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 260.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
547 - 27/11/21 1.290,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 200.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
50  
514 - 26/11/21 1.289,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 249.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
512 - 26/11/21 1.288,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 275.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 168
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 740
 
0  
546 - 27/11/21 1.287,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 247.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
708 - 29/11/21 1.280,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 240.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
508 - 26/11/21 1.273,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 233.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
185 - 22/11/21 1.268,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 258.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 140
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 800
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
303 - 23/11/21 1.265,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 225.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
43 - 20/11/21 1.262,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 222.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 1040
 
0  
302 - 23/11/21 1.253,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 228.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 105
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 920
 
0  
280 - 23/11/21 1.248,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 280.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 380
 
0  
295 - 23/11/21 1.226,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 296.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 860
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
50 - 20/11/21 1.205,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 315.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 560
 
300 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ    
306 - 23/11/21 1.203,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 248.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 35
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 920
 
0  
485 - 26/11/21 1.200,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 265.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 245
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 440
 
250 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
594 - 28/11/21 1.196,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 258.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 280
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
29 - 20/11/21 1.195,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 252.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 133
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 680
 
130 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
614 - 28/11/21 1.194,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 264.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 800
 
130  
321 - 24/11/21 1.191,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 254.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 427
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 160
 
350  
556 - 27/11/21 1.181,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 248.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 240
 
0  
360 - 24/11/21 1.172,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 254.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 280
 
50  
52 - 20/11/21 1.170,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 262.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
 
50  
772 - 29/11/21 1.167,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 247.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 920
 
0  
113 - 21/11/21 1.161,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 355.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 56
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 280
 
400  
444 - 25/11/21 1.157,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 284.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 80
 
100  
709 - 29/11/21 1.156,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 328.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 238
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 560
 
0  
795 - 29/11/21 1.152,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 254.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 80
 
230  
476 - 26/11/21 1.137,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 267.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 70
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 800
 
0  
486 - 26/11/21 1.127,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 239.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
300 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
429 - 25/11/21 1.116,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 248.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 280
 
0  
529 - 27/11/21 1.087,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 297.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 620
 
100 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
45 - 20/11/21 1.076,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 326.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 680
 
0  
201 - 22/11/21 1.068,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 325.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 63
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 380
 
300  
135 - 21/11/21 1.061,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 321.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 740
 
0  
26 - 20/11/21 1.054,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 304.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 680
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
234 - 23/11/21 1.048,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 260.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
 
0  
676 - 29/11/21 1.037,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 279.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
100  
751 - 29/11/21 1.032,20 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 237.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 35
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 560
 
200  
441 - 25/11/21 1.023,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 265.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
100  
66 - 20/11/21 1.020,60 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 283.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 217
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 320
 
200  
28 - 20/11/21 1.014,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 324.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 560
 
130  
600 - 28/11/21 1.010,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 266.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 574
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
100  
735 - 29/11/21 1.006,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 268.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 80
 
0  
489 - 26/11/21 1.004,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 276.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 40
 
100  
35 - 20/11/21 1.004,80 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 264.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 740
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
768 - 29/11/21 1.004,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 246.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
100  
38 - 20/11/21 1.000,40 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 278.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 220
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 462
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 40
 
0  
145 - 21/11/21 1.000,00 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 230.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 280
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
 
130  
91 - 21/11/21 994,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 266.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 238
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 40
 
350 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
418 - 25/11/21 994 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 304.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 620
 
0  
199 - 22/11/21 992,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 304.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
100  
231 - 23/11/21 987,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 299.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
100 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
750 - 29/11/21 979 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 278.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 581
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 120
 
0  
387 - 24/11/21 974,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 308.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 546
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
50  
73 - 20/11/21 974,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 266.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
50  
359 - 24/11/21 974 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 256.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
130  
271 - 23/11/21 969,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 311.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
445 - 25/11/21 967,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 267.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
 
500 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
48 - 20/11/21 966,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 248.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 80
 
50  
157 - 22/11/21 964,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 257.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 217
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 320
 
100  
716 - 29/11/21 957,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 289.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 518
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 120
 
0  
482 - 26/11/21 954,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 296.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
60 - 20/11/21 953,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 283.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 240
 
430  
236 - 23/11/21 950 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 330.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 620
 
0  
279 - 23/11/21 946 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 366.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 210
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
300  
150 - 21/11/21 936,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 278.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
149 - 21/11/21 935,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 277.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
656 - 28/11/21 934,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 290.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 574
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
101 - 21/11/21 934 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 280.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 500
 
0  
226 - 22/11/21 931,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 260.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 266
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
300  
618 - 28/11/21 927,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 257.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 320
 
350  
213 - 22/11/21 922 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 264.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
703 - 29/11/21 917,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 278.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 539
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
247 - 23/11/21 914,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 231.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 133
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 380
 
100  
475 - 26/11/21 914 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 270.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
 
130  
155 - 22/11/21 913,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 255.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
19 - 20/11/21 909,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 289.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 620
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
362 - 24/11/21 908,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 275.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 203
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
63 - 20/11/21 907,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 249.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
245 - 23/11/21 900 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 220.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 680
 
0  
208 - 22/11/21 890,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 261.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 329
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
300  
89 - 21/11/21 880 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 310.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 440
 
130  
673 - 29/11/21 868 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 300.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 28
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 120
 
350 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
110 - 21/11/21 861 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 280.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 21
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
 
130  
345 - 24/11/21 860,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 267.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 168
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 320
 
0  
621 - 28/11/21 856 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 268.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
493 - 26/11/21 855,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 267.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
275 - 23/11/21 851,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 312.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 469
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
647 - 28/11/21 851,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 263.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
737 - 29/11/21 850,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 262.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
763 - 29/11/21 850 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 262.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
396 - 25/11/21 842,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 254.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
616 - 28/11/21 837,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 249.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
605 - 28/11/21 833,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 281.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 147
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
300 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
296 - 23/11/21 829 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 276.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 448
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
711 - 29/11/21 817,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 286.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 91
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 440
 
0  
557 - 27/11/21 816,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 262.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 154
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
 
130  
241 - 23/11/21 815 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 280.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 105
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
 
0  
196 - 22/11/21 814,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 268.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 476
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
297 - 23/11/21 811,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 279.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 462
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
154 - 21/11/21 811,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 223.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 588
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ    
674 - 29/11/21 809,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 260.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 150
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 119
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 280
 
0  
204 - 22/11/21 808,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 248.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 260
 
300 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
380 - 24/11/21 797,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 283.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
 
0  
608 - 28/11/21 785 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 282.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 63
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 240
 
130  
218 - 22/11/21 780,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 284.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 56
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 440
 
0  
668 - 29/11/21 776,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 300.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 406
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
270 - 23/11/21 773 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 266.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 77
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
 
0  
468 - 25/11/21 764,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 264.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 500
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
17 - 20/11/21 756,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 282.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 320
 
0  
767 - 29/11/21 753 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 312.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 336
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
569 - 28/11/21 752 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 252.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 500
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
792 - 29/11/21 742,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 322.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 120
 
300 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
402 - 25/11/21 739,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 250.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 119
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
300  
758 - 29/11/21 737 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 266.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 371
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
100  
650 - 28/11/21 736,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 306.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
58 - 20/11/21 736,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 305.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 161
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
200  
534 - 27/11/21 734,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 244.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 490
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
93 - 21/11/21 732,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 283.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 260
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
315 - 24/11/21 730 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 250.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 70
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 240
 
100  
452 - 25/11/21 726,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 276.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 140
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 260
 
50  
417 - 25/11/21 719,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 279.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 320
 
50 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
68 - 20/11/21 718,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 288.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
509 - 26/11/21 715 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 284.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 231
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
 
0  
499 - 26/11/21 712,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 292.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 120
 
300  
598 - 28/11/21 711,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 250.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 21
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 240
 
200  
695 - 29/11/21 711 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 338.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 273
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
593 - 28/11/21 707,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 317.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 350
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 40
 
0  
555 - 27/11/21 704 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 274.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
 
0  
487 - 26/11/21 703,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 213.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 490
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
175 - 22/11/21 702,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 338.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 280
 
0  
384 - 24/11/21 698 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 272.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 56
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
 
100 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
124 - 21/11/21 697,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 281.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 56
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
 
0  
591 - 28/11/21 694,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 243.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 21
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
 
0  
437 - 25/11/21 694,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 365.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 329
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
62 - 20/11/21 691,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 337.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
761 - 29/11/21 687 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 236.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 91
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
 
0  
631 - 28/11/21 686,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 266.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 320
 
100 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
153 - 21/11/21 685,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 241.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
 
0  
420 - 25/11/21 682 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 292.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 40
 
350 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
453 - 25/11/21 679,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 344.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
578 - 28/11/21 677 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 320.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 7
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
350  
731 - 29/11/21 674 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 254.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 260
 
130  
472 - 26/11/21 673,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 298.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 105
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
 
0  
318 - 24/11/21 659,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 265.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 294
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
100  
685 - 29/11/21 653 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 236.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 182
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 80
 
50  
748 - 29/11/21 649,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 265.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
300  
712 - 29/11/21 648 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 250.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 98
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
300  
305 - 23/11/21 647,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 287.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
44 - 20/11/21 647,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 267.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 380
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
490 - 26/11/21 639,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 279.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
532 - 27/11/21 636 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 276.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
80 - 21/11/21 634,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 287.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 42
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
 
0  
550 - 27/11/21 634 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 314.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 320
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
704 - 29/11/21 631,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 214.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 147
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
 
0  
227 - 22/11/21 631 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 272.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 259
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
100  
142 - 21/11/21 627,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 251.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 336
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 40
 
0  
666 - 29/11/21 624 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 270.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
200 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ    
84 - 21/11/21 623 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 304.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 49
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 120
 
50 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
76 - 20/11/21 622,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 262.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 360
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
151 - 21/11/21 621 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 264.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 287
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
717 - 29/11/21 617,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 237.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 380
 
0  
54 - 20/11/21 617,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 237.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 260
 
50 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
696 - 29/11/21 616,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 236.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 280
 
100 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
531 - 27/11/21 613,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 233.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 280
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
100  
688 - 29/11/21 608,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 238.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
300 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
370 - 24/11/21 602,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 272.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 260
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
589 - 28/11/21 601,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 291.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 260
 
50  
545 - 27/11/21 601,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 265.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 266
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
543 - 27/11/21 599,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 262.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 217
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 120
 
0  
607 - 28/11/21 598,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 311.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 217
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
638 - 28/11/21 592,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 267.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 255
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 70
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
207 - 22/11/21 587 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 254.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 133
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
200  
188 - 22/11/21 584,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 304.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 210
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
548 - 27/11/21 583,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 263.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 320
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
49 - 20/11/21 580 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 360.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 220
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
244 - 23/11/21 579,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 279.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
 
100 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΙΤΛΟ    
757 - 29/11/21 576,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 281.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 105
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 120
 
0  
36 - 20/11/21 575,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 305.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
 
0  
265 - 23/11/21 574,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 264.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 210
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
100  
179 - 22/11/21 570,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 307.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 63
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
 
0  
198 - 22/11/21 566 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 254.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 112
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
 
0  
397 - 25/11/21 564 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 264.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
300  
392 - 25/11/21 562 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 292.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
491 - 26/11/21 556,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 286.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 70
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
 
0  
65 - 20/11/21 552,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 352.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
462 - 25/11/21 543,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 294.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 49
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
 
0  
564 - 28/11/21 535,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 290.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 245
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
230 - 23/11/21 535,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 247.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 168
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
50  
574 - 28/11/21 534 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 254.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 280
 
0  
96 - 21/11/21 532,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 392.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 70
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
661 - 29/11/21 528,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 272.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 56
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
 
0  
13 - 20/11/21 527,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 247.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 210
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
56 - 20/11/21 524 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 342.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 112
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
262 - 23/11/21 523,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 253.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 70
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
 
0  
206 - 22/11/21 518 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 280.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 238
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
694 - 29/11/21 517 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 344.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 63
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 40
 
0  
771 - 29/11/21 515,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 256.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 154
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
85 - 21/11/21 514 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 314.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
 
0  
34 - 20/11/21 510,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 320.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 120
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΤΙΤΛΟ    
535 - 27/11/21 510,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 310.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
200  
626 - 28/11/21 504,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 287.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 147
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
516 - 26/11/21 504,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 343.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 91
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
787 - 29/11/21 503,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 293.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 140
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
99 - 21/11/21 500,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 283.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 217
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ    
107 - 21/11/21 500 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 300.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
144 - 21/11/21 494,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 234.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 260
 
0  
428 - 25/11/21 492,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 272.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 220
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
628 - 28/11/21 490 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 290.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
200 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
328 - 24/11/21 490 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 240.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
 
50  
368 - 24/11/21 483,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 213.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 70
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
114 - 21/11/21 481,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 281.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
200  
320 - 24/11/21 481,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 281.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
200 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
419 - 25/11/21 479,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 255.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 154
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
619 - 28/11/21 476 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 280.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 196
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
409 - 25/11/21 471,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 231.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 240
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
474 - 26/11/21 470 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 274.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 126
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
562 - 28/11/21 468,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 268.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
130  
364 - 24/11/21 462,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 232.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 160
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
698 - 29/11/21 460,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 290.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
100  
81 - 21/11/21 460 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 280.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 140
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 40
 
0  
461 - 25/11/21 455,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 255.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 200
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
240 - 23/11/21 453,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 285.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 168
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
123 - 21/11/21 449,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 249.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
200 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
597 - 28/11/21 449,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 249.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
200 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
494 - 26/11/21 448,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 218.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
230 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
528 - 27/11/21 446 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 264.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 112
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
627 - 28/11/21 441,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 341.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
100  
612 - 28/11/21 439,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 285.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ    
507 - 26/11/21 439,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 239.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
200  
159 - 22/11/21 434,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 329.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ    
595 - 28/11/21 431,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 340.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 21
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
412 - 25/11/21 431,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 261.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
100 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
726 - 29/11/21 429,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 324.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 105
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
640 - 28/11/21 429,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 269.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 40
 
50  
773 - 29/11/21 418,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 334.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
109 - 21/11/21 418 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 264.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 84
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
338 - 24/11/21 402,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 282.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
50 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
652 - 28/11/21 399,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 279.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
50 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
632 - 28/11/21 398,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 328.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
391 - 24/11/21 396,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 326.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
382 - 24/11/21 393,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 309.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 14
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
780 - 29/11/21 389 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 284.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 35
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
720 - 29/11/21 386 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 266.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 120
 
0  
263 - 23/11/21 384,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 234.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 80
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
447 - 25/11/21 380,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 310.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
433 - 25/11/21 370,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 290.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 80
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
587 - 28/11/21 366,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 296.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
4 - 20/11/21 363,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 258.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 35
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
205 - 22/11/21 363,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 293.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
166 - 22/11/21 361,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 311.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
50 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
25 - 20/11/21 358,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 288.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
588 - 28/11/21 356 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 286.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
759 - 29/11/21 355,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 275.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 80
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
742 - 29/11/21 352 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 252.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
100 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
283 - 23/11/21 352 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 282.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
92 - 21/11/21 351,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 281.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
77 - 20/11/21 348 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 278.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
440 - 25/11/21 347,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 277.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
55 - 20/11/21 346 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 246.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
100  
500 - 26/11/21 344,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 244.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
100 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
551 - 27/11/21 343,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 273.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
8 - 20/11/21 343,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 273.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
506 - 26/11/21 342,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 262.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 80
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
753 - 29/11/21 341,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 276.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 30
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 35
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
518 - 26/11/21 335,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 265.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
326 - 24/11/21 331,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 261.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ    
651 - 28/11/21 331,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 331.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
172 - 22/11/21 326,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 221.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 35
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
700 - 29/11/21 326 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 200.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 56
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
254 - 23/11/21 324,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 324.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
665 - 29/11/21 324,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 233.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 91
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
146 - 21/11/21 322,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 222.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
100 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ    
754 - 29/11/21 318,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 248.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 70
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
108 - 21/11/21 318,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 248.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
94 - 21/11/21 318,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 318.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
456 - 25/11/21 316 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 316.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
331 - 24/11/21 310 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 260.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
50 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
170 - 22/11/21 308,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 259.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 49
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
438 - 25/11/21 307,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 307.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
658 - 28/11/21 300 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 300.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
779 - 29/11/21 299,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 229.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 70
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ    
566 - 28/11/21 298 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 298.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
344 - 24/11/21 296 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 296.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
309 - 24/11/21 296 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 296.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
789 - 29/11/21 295,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 295.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
119 - 21/11/21 290,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 290.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
401 - 25/11/21 282,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 282.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
351 - 24/11/21 282,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 282.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
454 - 25/11/21 274,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 274.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
678 - 29/11/21 273,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 273.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
659 - 28/11/21 272,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 272.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
332 - 24/11/21 270 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 200.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 70
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ    
264 - 23/11/21 270 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 200.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 70
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
450 - 25/11/21 268,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 268.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
133 - 21/11/21 264 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 264.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
299 - 23/11/21 263,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 263.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
189 - 22/11/21 261,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 261.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
33 - 20/11/21 260 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 260.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
762 - 29/11/21 258,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 258.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
624 - 28/11/21 258 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 258.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
681 - 29/11/21 255,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 255.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
680 - 29/11/21 255,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 255.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
443 - 25/11/21 253,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 253.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
152 - 21/11/21 252,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 252.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
105 - 21/11/21 251,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 251.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
523 - 27/11/21 250 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 200.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
50 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
526 - 27/11/21 248 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 248.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
734 - 29/11/21 246,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 246.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
542 - 27/11/21 242 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 242.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
51 - 20/11/21 240,4 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 240.40
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
484 - 26/11/21 238,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 238.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
115 - 21/11/21 238 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 238.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ    
2 - 20/11/21 234 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 234.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
622 - 28/11/21 231,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 231.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
348 - 24/11/21 231,2 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 231.20
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  
459 - 25/11/21 225,6 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 225.60
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
399 - 25/11/21 220,8 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 220.80
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
88 - 21/11/21 200 ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 200.00
 2ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 3ος ΤΙΤΛΟΣ: 0
 ΜΕΤΑΠΤ.-ΔΙΔΑΚ.: 0
 ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 0
 ΑΝΕΡΓΙΑ: 0
 
0  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΜΕ 1/2021 ΓΙΑ ΤΟΝ e-ΕΦΚΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ /                    ΗΜ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
798 - 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
797 - 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
794 - 29/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ    
793 - 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
790 - 29/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
785 - 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
783 - 29/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
782 - 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
781 - 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
775 - 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
769 - 29/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
765 - 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ    
755 - 29/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
752 - 29/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
747 - 29/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
746 - 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
743 - 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
740 - 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
739 - 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
736 - 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
733 - 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ    
732 - 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ    
728 - 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
723 - 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
721 - 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ    
719 - 29/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
718 - 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
713 - 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
710 - 29/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
705 - 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
702 - 29/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
699 - 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
697 - 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
693 - 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
692 - 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
690 - 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
689 - 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
683 - 29/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
677 - 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
672 - 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
670 - 29/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
669 - 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
667 - 29/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
662 - 29/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
660 - 29/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
657 - 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
655 - 28/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
654 - 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
649 - 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
646 - 28/11/21 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ    
645 - 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
643 - 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
642 - 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
641 - 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
639 - 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
637 - 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
636 - 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
635 - 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
634 - 28/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
633 - 28/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
630 - 28/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
629 - 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
625 - 28/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ    
613 - 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
611 - 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
604 - 28/11/21 ΕΛΛΕΙΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ    
599 - 28/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
592 - 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
586 - 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
585 - 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
583 - 28/11/21 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ    
582 - 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
577 - 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
576 - 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
575 - 28/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
571 - 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
570 - 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
567 - 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
565 - 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
561 - 28/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
559 - 28/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
558 - 27/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
552 - 27/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
544 - 27/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
540 - 27/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
539 - 27/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
536 - 27/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
527 - 27/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
525 - 27/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
515 - 26/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
511 - 26/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
510 - 26/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
504 - 26/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
488 - 26/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
481 - 26/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
477 - 26/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
473 - 26/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
471 - 26/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
469 - 25/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
467 - 25/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
460 - 25/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
458 - 25/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ    
457 - 25/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
451 - 25/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
448 - 25/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
436 - 25/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
435 - 25/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
432 - 25/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
426 - 25/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
425 - 25/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
424 - 25/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
423 - 25/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
422 - 25/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
416 - 25/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
415 - 25/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
410 - 25/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
407 - 25/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
405 - 25/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
404 - 25/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
394 - 25/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
389 - 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
388 - 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
381 - 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
378 - 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
376 - 24/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
375 - 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
373 - 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
371 - 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
369 - 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
367 - 24/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
361 - 24/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
353 - 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
349 - 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
342 - 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
337 - 24/11/21 ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ    
335 - 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
333 - 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ    
323 - 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
322 - 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
316 - 24/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
314 - 24/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ    
313 - 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
311 - 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
310 - 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
308 - 24/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
304 - 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
301 - 23/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
300 - 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
294 - 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
293 - 23/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
290 - 23/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
289 - 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
286 - 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ    
284 - 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
282 - 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
281 - 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
278 - 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
269 - 23/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
268 - 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
267 - 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
260 - 23/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
259 - 23/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
252 - 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
251 - 23/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
250 - 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
243 - 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
242 - 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
237 - 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ    
235 - 23/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
232 - 23/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
228 - 22/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
223 - 22/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
212 - 22/11/21 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ    
210 - 22/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
200 - 22/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ    
195 - 22/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
192 - 22/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
191 - 22/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ    
190 - 22/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
187 - 22/11/21 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Η ΑΙΤΗΣΗ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
186 - 22/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
183 - 22/11/21 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Η ΑΙΤΗΣΗ    
181 - 22/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
177 - 22/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
169 - 22/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
168 - 22/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
164 - 22/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
163 - 22/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ    
158 - 22/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
136 - 21/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
132 - 21/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
131 - 21/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
130 - 21/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
129 - 21/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
128 - 21/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
126 - 21/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
120 - 21/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ    
118 - 21/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
111 - 21/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
106 - 21/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
104 - 21/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
98 - 21/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
97 - 21/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
95 - 21/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
86 - 21/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
82 - 21/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
75 - 20/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
70 - 20/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
67 - 20/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
53 - 20/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
46 - 20/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
42 - 20/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
39 - 20/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ    
ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
37 - 20/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
32 - 20/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
24 - 20/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
12 - 20/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
10 - 20/11/21 ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ    
6 - 20/11/21 ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ    
796 - 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
791 - 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
788 - 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
786 - 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
784 - 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
778 - 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
777 - 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
776 - 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
766 - 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
764 - 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
760 - 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
745 - 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
741 - 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
729 - 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
727 - 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
724 - 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
722 - 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
707 - 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
706 - 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
701 - 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
691 - 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
686 - 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
684 - 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
682 - 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
679 - 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
675 - 29/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
653 - 28/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
648 - 28/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
644 - 28/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
623 - 28/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
617 - 28/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
610 - 28/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
606 - 28/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
603 - 28/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
602 - 28/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
601 - 28/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
590 - 28/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
579 - 28/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
554 - 27/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
553 - 27/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
541 - 27/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
537 - 27/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
521 - 27/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
520 - 27/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
519 - 26/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
517 - 26/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
513 - 26/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
505 - 26/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
501 - 26/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
497 - 26/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
492 - 26/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
483 - 26/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
479 - 26/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
464 - 25/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
463 - 25/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
449 - 25/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
403 - 25/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
395 - 25/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
393 - 25/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
383 - 24/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
377 - 24/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
374 - 24/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
363 - 24/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
358 - 24/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
356 - 24/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
354 - 24/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
352 - 24/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
343 - 24/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
312 - 24/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
307 - 24/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
287 - 23/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
277 - 23/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
272 - 23/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
261 - 23/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
258 - 23/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
256 - 23/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
233 - 23/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
229 - 22/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
222 - 22/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
221 - 22/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
220 - 22/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
217 - 22/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
216 - 22/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
215 - 22/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
214 - 22/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
211 - 22/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
203 - 22/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
176 - 22/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
173 - 22/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
167 - 22/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
162 - 22/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
161 - 22/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
156 - 22/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
148 - 21/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
141 - 21/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
139 - 21/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
138 - 21/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
137 - 21/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
125 - 21/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
116 - 21/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
112 - 21/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
100 - 21/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
83 - 21/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
79 - 21/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
78 - 21/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
74 - 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
71 - 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
61 - 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
59 - 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
41 - 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
27 - 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
23 - 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
21 - 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
18 - 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
16 - 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
15 - 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
14 - 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
11 - 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
9 - 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
7 - 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
5 - 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
3 - 20/11/21 ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ