Νέα
 • ΓΔ: 1033.44 +0.36%
 • Τζίρος: 102,37 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Προσλήψεις στον δήμο Αθηναίων - Πώς θα κάνετε αίτηση

Δήμος Αθηναίων / Πηγή: Eurokinissi

To ΝΠΔΔ « ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά εξήντα τρία (63) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

 • ΠΕ Ιατρών (Γενικής ιατρικής ή παθολογίας) ή ελλείψει αυτών, ΠΕ Ιατρών (οποιασδήποτε ειδικότητας) εν ελλείψει αυτών ΠΕ Ιατρών (άνευ ειδικότητας) – 1 θέση
 • ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων – 2 θέσεις
 • ΠΕ Οδοντιάτρων – 1 θέση
 • ΠΕ Ψυχολόγων – 6 θέσεις
 • ΠΕ Κοινωνιολόγων – 1 θέση
 • ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών – 5 θέσεις
 • ΠΕ Φαρμακοποιών – 1 θέση
 • ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών – 12 θέσεις
 • ΤΕ Νοσηλευτών – 4 θέσεις
 • ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών – 2 θέσεις
 • ΔΕ Οδηγών – 3 θέσεις
 • ΔΕ Γενικών Καθηκόντων (μεταφοράς-διανομής αγαθών και τακτοποίησης αυτών) – 9 θέσεις
 • ΔΕ Γενικών Καθηκόντων (επιστασίας κτιρίων-τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφαλούς παραμονής των ωφελούμενων) – 2 θέσεις
 • ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών – 3 θέσεις
 • ΔΕ Αποθηκάριων – 2 θέσεις
 • ΥΕ Τραπεζοκόμων – 4 θέσεις
 • ΥΕ Βοηθών Αποθηκάριων – 1 θέση
 • ΥΕ Καθαριστών – 3 θέσεις
 • ΥΕ Πλυντών – 1 θέση
 • Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μέχρι τις 24 Οκτωβρίου την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 35 , στον 1ο όροφο στο γραφείο Πρωτοκόλλου από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 9.00 π.μ. έως 14.00μ.μ. είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] .

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ