Νέα
 • ΓΔ: 1258.17 +0.60%
 • Τζίρος: 160,29 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΤΑΥΦΕ: Εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής

Το ΔΣ του ΤΑΥΦΕ, σύμφωνα με το Καταστατικό του Ταμείου (ΦΕΚ 3259/Β/20-12-2013), τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) και την υπ’ αρ. 51/474/08-02-2023 απόφασή του, προκήρυξε εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής στις 3, 4 και 5 Μαΐου 2023, ως εξής:

 • Στην έδρα του ΤΑΥΦΕ επί της οδού Μάρνη αρ. 22, στην Αθήνα (6ος όροφος)
 • Με το σύστημα της επιστολικής ψήφου (Καταστατικό: άρθρο 22, παρ. 2, ΕΚΛ: Κεφ. 5, παρ. 5.4, ενότ. γ)

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ταμείου, «ια διευκόλυνση των ασφαλισμένων μελών μας, την έγκαιρη ενημέρωση και την αποφυγή λαθών, η διαδικασία και όλες οι λεπτομέρειες των εκλογών, του εκλέγεσθαι και εκλέγειν, της επιστολικής ψήφου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ταμείου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (https://tayfe.gr/2023/03/25/ekloges-sto-tavfe/ - ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΑΥΦΕ 2023 ). Επίσης, το εκλογικό και ενημερωτικό υλικό θα αποσταλεί ταχυδρομικώς σε όλους τους ασφαλισμένους με έξοδα του Ταμείου και με προπληρωμένο τον απαντητικό φάκελο για την επιστολική ψήφο.

Όσοι ασφαλισμένοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή, θα πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα:

 1. Ως τελευταία ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων για τα ανωτέρω όργανα ορίζεται η Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 στις 16:00.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την αίτηση υποψηφιότητας από την ιστοσελίδα τού Ταμείου (https://tayfe.gr/2023/03/25/ekloges-sto-tavfe/ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΑΥΦΕ 2023) ή από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (Μάρνη 22, 6ος όροφος).
 3. Οι υποψηφιότητες θα κατατίθενται στην έδρα τού Ταμείου (Μάρνη 22, 6ος όροφος): α) είτε αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους, με ταυτόχρονη επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας, β) είτε ηλεκτρονικά (υπογεγραμμένες και σαρωμένες) στο e-mail: [email protected], γ) είτε με fax στο 210-5240883, δ) είτε με courier με χρέωση του αποστολέα. Στις περιπτώσεις β), γ) και δ) οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν γνήσιο υπογραφής από αρμόδια δημόσια αρχή (ΚΕΠ ή μέσω του gov.gr), άλλως δεν θα γίνονται δεκτές. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι υποψηφιότητες θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (Μάρνη 22, 6ος όροφος), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023_στις 16:00.
 4. Η αίτηση υποψηφιότητας θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από σύντομο βιογραφικό (100-150 λέξεις) και από έγχρωμη φωτογραφία (προαιρετικά) του υποψηφίου, τα οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα τού Ταμείου https://tayfe.gr/2023/03/25/ekloges-sto-tavfe/ - ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΑΥΦΕ 2023.
 5. Αιτήσεις υποψηφιότητας που δεν αναφέρουν ευκρινώς το όργανο στο οποίο επιθυμεί να εκλεγεί ο υποψήφιος (ΔΣ ή Ελεγκτική Επιτροπή) ή δεν έχουν συμπληρωμένα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, δεν θα γίνονται δεκτές.

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή του ΤΑΥΦΕ έχουν τα ασφαλισμένα μέλη τα οποία έχουν καταβάλει τις εισφορές τους (άρθρο 20, παρ. 2.στ και 6 του Καταστατικού), έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη ασφάλισης στο Ταμείο για το Διοικητικό Συμβούλιο και δέκα (10) έτη ασφάλισης για την Ελεγκτική Επιτροπή (άρθρο 22, παρ. 3 και 4 του Καταστατικού), και πληρούν αθροιστικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 22, παρ. 3 και 4 του Καταστατικού και του άρθρου 5.2.1 του Κεφ. 5 του ΕΚΛ όπως ισχύει (https://tayfe.gr/2023/03/25/ekloges-sto-tavfe/ – ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΑΥΦΕ 2023).

Δικαίωμα του εκλέγειν το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή του ΤΑΥΦΕ έχουν τα ασφαλισμένα μέλη τα οποία έχουν καταβάλει τις εισφορές τους (άρθρο 20, παρ. 2.στ και 6) και πληρούν αθροιστικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Α) Όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος ασφάλισης στο Ταμείο.

Β) Όσοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι. Είναι ασφαλιστικά ενήμεροι όσοι έχουν καταβάλει τις εισφορές τους επί ένα συνεχές έτος.

Γ) Όσοι έχουν ενεργό εργασιακό / ασφαλιστικό δεσμό με το Ταμείο, και ειδικότερα να εργάζονται και να είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο επί ένα συνεχές έτος από την ημέρα των εκλογών και πίσω.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παραλαβή των αιτήσεων υποψηφιότητας και την παροχή πληροφοριών είναι οι κ.κ. Ελένη Γρηγοριάδου (εσωτ. 606) και Ειρήνη Μπουμπλίνη (εσωτ. 603) (τηλ.: 210-5248562, 210-5248526, fax: 210-5240883, e-mail: [email protected], [email protected] & [email protected])», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ