Νέα
  • ΓΔ: 1422.75 -0.14%
  • Τζίρος: 80,80 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Μετά την καταιγίδα: Τα βήματα ανασυγκρότησης του αγροδιατροφικού τομέα της Θεσσαλίας, στον απόηχο του «Daniel»

Οι δραματικές επιπτώσεις της καταιγίδας "Daniel" στη Θεσσαλία, στην καρδιά της αγροτικής Ελλάδας, αποτέλεσαν ένα γεγονός που πραγματικά συγκλόνισε τη χώρα μας. Ο "Daniel" προκάλεσε πρωτόγνωρες καταστροφές στις υποδομές, στις καλλιέργειες και στις περιουσίες των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι καλούνται ουσιαστικά να ξαναχτίσουν τις ζωές τους από την αρχή.

Η Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, έχοντας άρρηκτους δεσμούς με τους ανθρώπους του αγροδιατροφικού κλάδου, στο πλαίσιο σειράς πρωτοβουλιών που θα αναλάβει για τη στήριξη των πληγέντων, απηύθυνε πρόσκληση στο δίκτυο των συνεργατών της, προκειμένου να συμμετάσχουν στη συλλογική έκδοση με τίτλο: Μετά την καταιγίδα: Τα βήματα ανασυγκρότησης του αγροδιατροφικού τομέα της Θεσσαλίας, στον απόηχο του “Daniel”.

Στόχος είναι η συγκεκριμένη έκδοση να αποτελέσει το βήμα, ώστε οι ηγέτες, γνώστες και επαγγελματίες του κλάδου να μοιραστούν τις προτάσεις τους αναφορικά με τις αναγκαίες ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν, προκειμένου να ανασυγκροτηθεί ο παραγωγικός ιστός του θεσσαλικού κάμπου και να μπει σε τροχιά ανάκαμψης.

Το παρόν δεν υποκαθιστά τις μελέτες και τις έρευνες που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Δίνει, όμως, κατευθύνσεις και σημαντικές ιδέες που μπορούν να αξιοποιηθούν.

Νέα Γεωργία Νέα Γενιά - Οι Προκλήσεις της επόμενης ημέρας

Υπάρχει ανάγκη να αναπληρώσουμε το έλλειμμα που θα προκύψει από το αγροτικό ΑΕΠ της Θεσσαλίας και να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο επισιτιστικής κρίσης.

Η αγροδιατροφή: η γεωργία και ο κλάδος του τροφίμου αποτελούν τον 2ο μεγαλύτερο εργοδότη στη χώρα μετά τον τουρισμό με συνολική συνεισφορά στο ΑΕΠ που πλησιάζει το 9%.

Η Θεσσαλία αποτελεί μία από τις βασικές περιοχές γεωργικής παραγωγής στη χώρα. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2020 το αγροτικό ΑΕΠ στη Θεσσαλία προσέγγισε το 1 δισ. ευρώ και αντιστοιχούσε στο 14% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στη χώρα από γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία. Σε εθνικό επίπεδο, η Θεσσαλία παράγει το 1/3 της χώρας σε βασικά δημητριακά, είναι πρώτη στην παραγωγή βιομηχανικών φυτών, όπως βαμβάκι και τομάτες, παράγει το 19% κτηνοτροφικών φυτών και αποτελεί τη μεγαλύτερη μελισσοκομική περιφέρεια.

Είναι προφανές ότι οι η πρόσφατη καταστροφή πλήττει σημαντικά το ΑΕΠ της Θεσσαλίας, μέσω τόσο του προκαλούμενου ελλείμματος στη γεωργική παραγωγή όσο και της συνεπακόλουθης υποχώρησης της μεταποιητικής, αλλά και γενικότερα οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητας στο τρόφιμο, λόγω έλλειψης πρώτων υλών, καταστροφής εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

Τι πρέπει να γίνει ;

  1. Αντιμετώπιση της άμεσης απειλής εσωτερικής μετανάστευσης και ερημοποίησης των περιοχών που επλήγησαν.

Υπάρχει σοβαρή και άμεση απειλή εσωτερικής μετανάστευσης. Ειδικά για παραγωγούς και κατοίκους που βρίσκονται σε παραγωγικές ηλικίες και πλήττονται για δεύτερη φορά, έχοντας ήδη βιώσει την καταστροφή μετά τον κυκλώνα Ιανό.

Είναι επιτακτική, εθνική προτεραιότητα να εξασφαλίσουμε την επιβίωση των κοινοτήτων της υπαίθρου που στηρίζουν την επισιτιστική επάρκεια της χώρας. Σε αυτή την κατεύθυνση, χρειάζονται ουσιαστικά μέτρα, προκειμένου οι κάτοικοι να παραμείνουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν την επαγγελματική και παραγωγική τους δραστηριότητα.

Πέρα από τις αυτονόητες αποζημιώσεις και την αποκατάσταση των υποδομών (δημόσιων, επαγγελματικών, κατοικιών), είναι κρίσιμο να γίνει αξιολόγηση, πρόβλεψη και ενδεχόμενος επανασχεδιασμός του αναπτυξιακού μοντέλου της περιφέρειας της Θεσσαλίας, αλλά και συνολικά στην επικράτεια, με βάση τα Περιφερειακά Σχέδια Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή και τις προβλέψεις για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Αυτό μπορεί να επιφέρει ανάγκη για περαιτέρω υποδομές (αντιπλημμυρικά κ.α.), αλλά και ενδεχόμενη ανάγκη για μετεγκατάσταση αγροτικών εκμεταλλεύσεων και μεταποιητικών επιχειρήσεων σε ασφαλέστερες περιοχές.

Επιπλέον, είναι αναγκαίο να γίνει συντονισμένη προσπάθεια χρηματοδότησης της επανεκκίνησης της αγροτικής οικονομίας με συνδυαστικές πρωτοβουλίες, σύγχρονα αναπτυξιακά εργαλεία και επιδοτήσεις που θα συνδράμουν στην αποκατάσταση των ζημιών, τον εκσυγχρονισμό και την τεχνολογική αναβάθμιση της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και την ουσιαστική θωράκιση από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Επιπλέον, είναι αναγκαία η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των κοινοτήτων που έχουν πληγεί, προκειμένου οι άνθρωποι να διαχειριστούν τις συνέπειες της τραγικής αυτής συνθήκης, να ενδυναμωθούν και να επανεκκινήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα με το βλέμμα στο μέλλον.

Για όλα τα παραπάνω, είναι αναγκαία η συνεργασία πολιτείας, θεσμικών φορέων, χρηματοδοτικών φορέων, κοινωνίας των πολιτών, επιχειρήσεων, συνεταιρισμών, αυτοδιοίκησης.

  1. Ανάγκη να στηρίξουμε συνολικά την αγροτική παραγωγή στη χώρα προκειμένου να μειώσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και να διαχειριστούμε την απειλή επισιτιστικής κρίσης.

Οι αγρότες είναι διαχειριστές του φυσικού περιβάλλοντος, οφείλουμε να τους δώσουμε τα εργαλεία και να τους ενδυναμώσουμε, προκειμένου να είναι μέρος της λύσης όσον αφορά τις απειλές της κλιματικής κρίσης και της όποιας ενδεχόμενης επισιτιστικής κρίσης.

Το γεγονός ότι το έλλειμμα παραγωγής στη Θεσσαλία προβλέπεται να έχει αλυσιδωτές συνέπειες σε όλη την αλυσίδα του συστήματος τροφίμων, κάνει ακόμη επιτακτικότερη την ανάγκη να στηρίξουμε συνολικά την αγροτική παραγωγή σε όλη την επικράτεια.

Είναι εθνική προτεραιότητα να υπάρξουν πρωτοβουλίες στα εξής πεδία:

- Εκπαίδευση και διάχυση σε κλιματικά έξυπνες πρακτικές ανά κλάδο προτεραιότητας σε κάθε περιφέρεια.

- Οριζόντια εκπαίδευση παραγωγών σε θέματα προετοιμασίας, πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών όσον αφορά το ζωικό και φυτικό κεφάλαιο, τον εξοπλισμό και τις επαγγελματικές υποδομές τους.

- Προώθηση της συνεργατικής κουλτούρας με την ενδυνάμωση των ήδη υπαρχόντων ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών και την ένταξη περισσότερων παραγωγών σε αυτούς, καθώς και την στήριξη δημιουργίας νέων. Με τον τρόπο αυτό, θα εξασφαλιστούν οικονομίες κλίμακος, θα δημιουργηθούν ασφαλέστερες οικονομικές και εμπορικές συνθήκες και θα αναπτυχθούν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης.

- Επανασχεδιασμός του συστήματος γεωργικών ασφαλίσεων, ώστε να δίνει έμφαση όχι μόνο στη διαδικασία των αποζημιώσεων, αλλά και στην προώθηση των ενεργειών πρόληψης των καταστροφών.

Ενέργειες για τον κλάδο της Αιγοπροβατοτροφίας 

Ειδικής μέριμνας οφείλουν να τύχουν οι κτηνοτρόφοι, προκειμένου να μην οδηγηθούν στην εγκατάλειψη του επαγγέλματος. Ειδικά όσοι για δεύτερη φορά πλήττονται μέσα σε λίγα χρόνια. Σημειώνεται ότι ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας της Θεσσαλίας τροφοδοτεί με 19,4% του πρόβειου γάλακτος και 13,7% του αιγείου γάλακτος (ΕΛΣΤΑΤ, 2019) την παραγωγή φέτας, ενός προϊόντος-πρεσβευτή της χώρας. Οι πρωτοβουλίες είναι σκόπιμο να περιλαμβάνουν:

- Άμεση κτηνιατρική μέριμνα και παροχή ζωοτροφών στις πληγείσες εκμεταλλεύσεις όπου επέζησε ζωικό κεφάλαιο, προκειμένου αυτό να διασωθεί. Ελλοχεύουν κίνδυνοι από το στρες των ζώων και από ασθένειες, λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν ακόμη.

- Αναπλήρωση ζωικού κεφαλαίου και ζωοτροφών σίτισης του για ικανό χρονικό διάστημα, ώστε να επανεκκινήσουν οι πληγείσες φάρμες. Είναι ανάγκη να αξιολογηθεί άμεσα η δυνατότητα αναπλήρωσης με εντός Ελλάδας αγοραπωλησίες ή να διερευνηθεί ενδεχόμενο διακρατικών συμφωνιών για διευκόλυνση εισαγωγών ζωικού κεφαλαίου από όμορες χώρες.

- Συμβουλευτική υποστήριξη τόσο σε τεχνικά θέματα στην εκτροφή (ευζωία / αναπαραγωγή / γαλακτοπαραγωγή) όσο και στην επιχειρηματική διαχείριση των εκμεταλλεύσεων, προκειμένου να καταστούν γρήγορα οικονομικά βιώσιμες.

- Ίδρυση και λειτουργία οργανωμένων κτηνοτροφικών πάρκων.

Ενέργειες για τον κλάδο της Μελισσοκομίας 

Για τη Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, ο κλάδος της μελισσοκομίας είναι στρατηγικού ενδιαφέροντος και επενδύουμε συστηματικά στον πλήρη μετασχηματισμό του. Η Θεσσαλία ως η μεγαλύτερη μελισσοκομική περιοχή της χώρας οφείλει να λάβει συνολική υποστήριξη, προκειμένου να επανεκκινήσουν οι μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις και να υποστηριχθεί η αποκατάσταση του οικοσυστήματος. Οι πρωτοβουλίες είναι σκόπιμο να περιλαμβάνουν:

- Άμεση μέριμνα και συμβουλευτική για τη διάσωση των εναπομεινάντων μελισσοσμηνών.

- Αποκατάσταση μελισσοκομικού κεφαλαίου σε συνεργασία με μελισσοκόμους που δεν έχουν πληγεί, εφαρμογή τεχνικών βασιλοτροφίας για πολλαπλασιασμό των μελισσοσμηνών και βελτιστοποίηση της ανθεκτικότητας και του γενετικού υλικού.

- Υποστήριξη με μελισσοτροφές και εξοπλισμό παραγωγής τους, όπως ζυμωτήρια.

- Συμβουλευτική υποστήριξη τόσο σε τεχνικά θέματα όσο και στην επιχειρηματική διαχείριση των εκμεταλλεύσεων, προκειμένου να καταστούν γρήγορα οικονομικά βιώσιμες.

- Υποστήριξη για την ανάπτυξη και σύγχρονη λειτουργία συνεργατικών σχημάτων, προκειμένου να λειτουργήσουν οι παραγωγοί συλλογικά και να δημιουργηθούν οι συνθήκες για επιχειρηματική ανάπτυξη τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και κλαδικό.

- Ίδρυση και λειτουργία οργανωμένων μελισσοκομικών πάρκων.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ