Νέα
  • ΓΔ: 1482.43 +1.22%
  • Τζίρος: 93,68 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τριαντόπουλος: Επέκταση της προσωρινής στέγασης για 12 μήνες στη Θεσσαλία

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2603/01.05.2024) για την παροχή νέων ευνοϊκών μέτρων που αφορούν τη χορήγηση επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης για την προσωρινή στέγαση των κατοίκων (ιδιοκτητών και ενοικιαστών) στις περιοχές που επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023. Ειδικότερα, πρόκειται για τις πληγείσες περιοχές στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στη Φθιώτιδα και την Εύβοια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στην Ανατολική Αττική της Περιφέρειας Αττικής.

Συγκεκριμένα, τα νέα ευνοϊκότερα συστατικά του σχήματος της χορήγησης επιδότησης ενοικίου και συγκατοίκησης είναι:

      1. Η χορήγηση της επιδότησης προσωρινής στέγασης σε κτίρια κατάλληλα για χρήση με βλάβες «κατηγορίας Γ» για ένα έτος.

Δηλαδή, αυξάνεται για επιπλέον έξι μήνες το ανώτατο χρονικό διάστημα και φθάνει τους δώδεκα μήνες. Έτσι, χορηγείται για πρώτη φορά επιδότηση προσωρινής στέγασης για ένα χρόνο σε ιδιοκτήτες κτιρίων κατάλληλων για χρήση, κατά τον οποίο ο δικαιούχος δύναται να αξιοποιήσει την επιδότηση ενοικίου και συγκατοίκησης στις εν λόγω περιπτώσεις κτιρίων, τα οποία και έχουν εκτεθεί περισσότερο στις καταστροφικές επιπτώσεις των πλημμυρικών φαινομένων. Σημειώνεται, ότι για τις περιπτώσεις των άλλων κατηγοριών κτιρίων, δηλαδή των χαρακτηρισμένων ως «κίτρινα» και «κόκκινα» ισχύει, από την πρώτη στιγμή, ο χρονικός ορίζοντας της διετίας

     2. Η επίσπευση της χορήγησης της επιδότησης προσωρινής στέγασης του δεύτερου τριμήνου σε συνέχεια του πρώτου τριμήνου.

Συγκεκριμένα, για την επίσπευση της χορήγησης της επιδότησης προσωρινής στέγασης του δευτέρου τριμήνου, οι αιτούντες που έχουν κριθεί δικαιούχοι επιδότησης προσωρινής στέγασης του πρώτου τριμήνου, προκειμένου να κριθούν άμεσα δικαιούχοι επιδότησης του δευτέρου τριμήνου, αρκεί να υποβάλουν σχετική Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση (με συγκεκριμένο κείμενο) στην αρμόδια υπηρεσία, χωρίς την υποχρέωση για άμεση υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών.

Η Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να υποβληθεί:

  • εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της ΚΥΑ, δηλαδή έως 01.06.2024, στην περίπτωση που ο αιτών κρίθηκε δικαιούχος χορήγησης επιδότησης προσωρινής στέγασης του πρώτου τριμήνου, με απόφαση η οποία εκδόθηκε έως την ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ της ΚΥΑ (δηλαδή 01.05.2024).
  • εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση της ΚΥΑ με την οποία ο αιτών κρίθηκε δικαιούχος χορήγησης επιδότησης προσωρινής στέγασης πρώτου τριμήνου, η οποία εκδόθηκε μετά την ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ της ΚΥΑ (δηλαδή 01.05.2024).

   3. Η παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών του δευτέρου τριμήνου για όσους κρίθηκαν δικαιούχοι πρώτου τριμήνου. 

Συγκεκριμένα, ορίζεται νέα προθεσμία κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών για το δεύτερο τρίμηνο, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν, στην αρμόδια υπηρεσία της ΓΔΑΕΦΚ, από όλους όσοι κρίθηκαν δικαιούχοι επιδότησης πρώτου τριμήνου:

  • έως 31 Μαΐου 2024, για όλους τους δικαιούχους που έχουν κριθεί με αποφάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας που εκδόθηκαν έως την ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ της συγκεκριμένης ΚΥΑ (δηλαδή 01.05.2024).
  • εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης με την οποία κρίθηκαν δικαιούχοι με αποφάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας που εκδόθηκαν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ της συγκεκριμένης ΚΥΑ (δηλαδή 01.05.2024).

   4. Η παράταση προθεσμίας υποβολής αρχικών αιτήσεων για χορήγηση επιδότησης προσωρινής στέγασης.

Συγκεκριμένα, παρατείνεται έως τη 12η Μαΐου 2024, η προθεσμία για την υποβολή αρχικών αιτήσεων για τη χορήγηση επιδότησης ενοικίου συγκατοίκησης. Με τη διάταξη αυτή, αφενός γίνονται δεκτές οι εκπρόθεσμες αιτήσεις που είχαν υποβληθεί μέχρι σήμερα, οι οποίες και θα εξεταστούν άμεσα και αφετέρου δίνεται η δυνατότητα για κατάθεση αίτησης σε δικαιούχους πολίτες οι οποίοι, από ελλιπή ή εσφαλμένη πληροφόρηση, δεν είχαν προλάβει να καταθέσουν εμπρόθεσμα την αίτησή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα εδώ.

Σε συνέχεια της έκδοσης της ΚΥΑ με την τροποποίηση του σχήματος της προσωρινής στέγασης ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές και την κρατική αρωγή, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος σημείωσε πως «η Κυβέρνηση εντοπίζοντας έγκαιρα τις ανάγκες των πολιτών που επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου προχωρά σε επέκταση του σχήματος της προσωρινής στέγασης μέσω της χορήγησης επιδότησης ενοικίου και συγκατοίκησης για χρονικό ορίζοντα ενός έτους και για τις περιπτώσεις των κατάλληλων προς χρήση κατοικιών που όμως επλήγησαν σημαντικά από τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Έτσι, για πρώτη φορά, σε αυτές τις περιπτώσεις, πέραν της αρχικής πρόβλεψης για ένα εξάμηνο, παρέχεται η πρόβλεψη για ακόμα ένα εξάμηνο, ενώ παρέχονται και μια σειρά από σημαντικές διευκολύνσεις για τόσο για το δεύτερο τρίμηνο αξιοποίησης του σχήματος από τους δικαιούχους, όσο και για τη διαδικασία υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών.

Το έργο των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς όσον αφορά την υλοποίηση του σχήματος της προσωρινής στέγασης, έχοντας μέχρι τώρα καταβάλει 1,6 εκατ. ευρώ προς 1.442 δικαιούχους (οικογένειες) του πρώτου τριμήνου, ενώ με την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών και από άλλους αιτούντες – σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης από την υπηρεσία – συνεχίζεται σε καθημερινή βάση η καταβολή.

Πάνω από το 90% πληρώθηκαν

Καταβολή της επιδότησης, η οποία και έχει ξεπεράσει το 90% των εμπρόθεσμων αιτήσεων του σχήματος που ήταν πλήρεις και ολοκληρωμένες. Καταβολή του επιδόματος ενοικίου και συγκατοίκησης που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 300 ευρώ το μήνα, η οποία θα συνεχιστεί – μετά την υποβολή των προβλεπόμενων αιτήσεων – και για το δεύτερο τρίμηνο προς τους δικαιούχους των περιοχών που επλήγησαν».

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί πως οι εμπρόθεσμες αιτήσεις για προσωρινή στέγαση κατά το πρώτο τρίμηνο – μέσω επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης – έχουν ανέλθει στις 2.813, εκ των οποίων οι 1.442 έχουν πληρωθεί και αντιστοιχούν σε 1.611.302 ευρώ, οι 577 έχουν απορριφθεί, 134 είναι σε διαδικασία εκκαθάρισης για την πληρωμή τους και οι υπόλοιπες βρίσκονται σε εκκρεμότητα προσκόμισης σχετικών δικαιολογητικών κατόπιν επικοινωνίας και σχετικής πληροφόρησης από την αρμόδια υπηρεσία. Συνεπώς, από τις πλήρεις και ολοκληρωμένες εμπρόθεσμες αιτήσεις πλημμυροπαθών για την επιχορήγηση της επιδότησης ενοικίου και συγκατοίκησης έχει πληρωθεί το 91% των αιτήσεων αυτών.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ