Νέα
 • ΓΔ: 908.13 +1.01%
 • Τζίρος: 93,81 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

«Διαβατήριο» Covid: Ποια εμβόλια καλύπτει και ποια προσωπικά στοιχεία περιέχει

Τα επόμενα βήματα για τον τουρισμό, μετά την έγκριση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού για τον κορονοιό, που επιτρέπει τις ελεύθερες μετακινήσεις εντός της Ευρώπης περιγράφει αναλυτικά η Κομισιόν η οποία υπογραμμίζει, ότι στόχος της είναι η αναγνώρισή του και εκτός της ΕΕ.

Απαντώντας στα βασικά ερωτήματα σχετικά με το τί είναι το ψηφιακό πιστοποιητικό, πότε και πως θα μπορούν οι ευρωπαίοι πολίτες να το προμηθευτούν, αλλά και ποια προσωπικά στοιχεία θα αναγράφονται σε αυτό, η Κομισιόν βρίσκεται σε συνομιλίες με τον ICAO, τη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας, ώστε να μπορούν οι ευρωπαίοι να μπαίνουν ελεύθερα σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες.

Τι είναι το πράσινο πιστοποιητικό

Είναι ένα ψηφιακό πιστοποιητικό, μια απόδειξη ότι ένα άτομο έχει:

 • εμβολιαστεί κατά του COVID-19,
 • έλαβε αρνητικό αποτέλεσμα τεστ ή
 • έχει αναρρώσει από τον COVID-19

Ποιος εκδίδει το πιστοποιητικό;

Οι εθνικές αρχές είναι υπεύθυνες για την έκδοση του πιστοποιητικού. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να εκδοθεί από νοσοκομεία, εμβολιαστικά κέντρα ή άλλες υγειονομικές αρχές.

Η ψηφιακή έκδοση μπορεί να αποθηκευτεί στο κινητό ή σε άλλη ψηφιακή συσκευή ή να είναι σε έντυπη μορφή. Και οι δύο, θα έχουν έναν κωδικό QR που περιέχει βασικές πληροφορίες, καθώς και μια ψηφιακή σφραγίδα που θα βεβαιώνει οτι το πιστοποιητικό είναι αυθεντικό.

Βασικά χαρακτηριστικά του πιστοποιητικού

 • Ψηφιακή και έντυπη μορφή
 • Κωδικός QR
 • Δίδεται δωρεάν
 • Τα στοιχεία αναγράφονται στην εθνική γλώσσα και στα αγγλικά
 • Ισχύει σε όλες τις χώρες της ΕΕ

Θα ισχύει μόνο εντός ΕΕ;

Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό θα γίνει αποδεκτό σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ γεγονός που σημαίνει, ότι οι περιορισμοί που ισχύουν επί του παρόντος σε κάθε χώρα, θα μπορούν να αρθούν ώστε να γίνονται ελεύθερες οι μετακινήσεις.

Κάθε πολίτης της ΕΕ ή υπήκοος τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στην ΕΕ και είναι  κάτοχος Ψηφιακού Πράσινου Πιστοποιητικού, θα πρέπει να εξαιρείται από περιορισμούς ελεύθερης κυκλοφορίας.

Εάν ένα κράτος μέλος εξακολουθεί να απαιτεί από κατόχους ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού να μπουν σε καραντίνα, θα πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή και όλα τα άλλα κράτη μέλη και να αιτιολογήσει την απόφαση αυτή.

Παρότι μέχρι αυτή τη στιγμή το πιστοποιητικό πρόκειται να ισχύει για μετακινήσεις εντός της ΕΕ, η Κομισιόν βρίσκεται σε συζητήσεις ώστε να αναγνωριστεί και σε άλλα κράτη αλλά και από όλες τις αεροπορικές εταιρείες.

Πώς θα λειτουργήσει το πιστοποιητικό

Εικονίδιο κώδικα QR

Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό περιέχει έναν κωδικό QR με ψηφιακή υπογραφή για προστασία από παραποίηση.

Εικονίδιο σάρωσης

Όταν το πιστοποιητικό ελέγχεται, ο κωδικός QR σαρώνεται και η υπογραφή επαληθεύεται.

Εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής

Κάθε φορέας έκδοσης (π.χ. νοσοκομείο, εμβολιαστικό κέντρο, υγειονομική αρχή) έχει το δικό του κλειδί ψηφιακής υπογραφής. Όλα αυτά αποθηκεύονται σε μια ασφαλή βάση δεδομένων σε κάθε χώρα.

Εικονίδιο επικύρωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργήσει μια ασφαλή διαδικτυακή πύλη, μέσω της οποίας  θα μπορεί να επαληθευτεί η γνησιότητα του πιστοποιητικού σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα προσωπικά δεδομένα που κωδικοποιούνται στο πιστοποιητικό δεν περνούν από την πύλη, καθώς αυτό δεν είναι απαραίτητο για την επαλήθευση της ψηφιακής υπογραφής. Η Επιτροπή θα βοηθήσει επίσης τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα λογισμικό που οι αρχές θα  μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τον έλεγχο των κωδικών QR.

Ποια εμβόλια καλύπτει; 

Μέχρι στιγμής η ΕΕ αναγνωρίζει μόνο τα τέσσερα που έχουν εγκριθεί επίσημα από τον ΕΜΑ, δηλαδή AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Moderna και Johnson & Johnson.

Ποια προσωπικά δεδομένα αναγράφει

Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό περιέχει απαραίτητες βασικές πληροφορίες, όπως όνομα, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία έκδοσης και πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο όπως πότε έγινε η πρώτη και δευτερη δόση ενώ θα έχει και ένα μοναδικό αναγνωριστικό.

Τα πιστοποιητικά θα περιλαμβάνουν μόνο ένα συγκεκριμένα αριθμό προσωπικών στοιχείων, που θεωρούνται απαραίτητα και δεν θα μπορούν οι χώρες που ταξιδεύει ο ευρωπαίος πολίτης να κρατήσουν ή να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία αυτά.

Οι Αρχές θα μπορούν μόνο να ελέγχουν την εγκυρότητα και την αυθεντικότητα του πιστοποιητικού επαληθεύοντας ποιος το εξέδωσε και το υπέγραψε. Όλα τα προσωπικά δεδομένα υγείας, είναι απόρρητα και παραμένουν αποκλειστικά στη διάθεση του κράτους που εξέδωσε το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό.

Θα μπορούν οι πολίτες που δεν έχουν εμβολιαστεί να ταξιδέψουν σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Ναί. Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ. Όμως δεν θα αποτελεί προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών, καθώς αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα στην ΕΕ. Το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό θα μπορεί να πιστοποιεί τον εμβολισμό και το αρνητικό τεστ, κάτι που συχνά απαιτείται υπό τους ισχύοντες περιορισμούς δημόσιας υγείας.

Το πιστοποιητικό είναι μια ευκαιρία για τα κράτη μέλη, να προσαρμόσουν τους υφιστάμενους περιορισμούς για λόγους δημόσιας υγείας και η Κομισιόν, περιμένει να λάβουν υπόψη αυτήν την απόδειξη της κατάστασης COVID-19 των ανθρώπων για να διευκολύνουν τα ταξίδια.

Τα επόμενα βήματα

Μάρτιος 2021

 • Η Επιτροπή υπέβαλε νομική πρόταση σχετικά με τα ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να εγκρίνουν την πρόταση.                              
 • Τα κράτη μέλη θα προετοιμαστούν για την έκδοση και επαλήθευση εγκυρότητας των πιστοποιητικών

Καλοκαίρι 2021

 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργήσει μια ψηφιακή υποδομή που θα διευκολύνει τον έλεγχο ταυτότητας των ψηφιακών πράσινων πιστοποιητικών.                                            
 • Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ψηφίσουν/εγκρίνουν τις απαραίτητες αλλαγές στα εθνικά τους συστήματα καταγραφής υγείας.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΜΟΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΜΟΣ