Νέα

Διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν για τις ολέθριες συνέπειες του πολέμου

Hλικιωμένη μετά τη φυγή από το Ιρπίν, στα περίχωρα του Κιέβου (8/3/2022) Πηγή: AP Photo

«Είμαστε τρομοκρατημένοι και βαθύτατα ανήσυχοι για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την επακόλουθη κρίση», τονίζουν σε κοινή δήλωσή τους η Οντίλ Ρενό Μπασό, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), ο Βέρνερ Χόγιερ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB), ο Κάρλο Μοντιτσέλι, διοικητής της Τράπεζας Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB), η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβο,  διευθύνουσα σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), και ο Ντέιβιντ Μαλπάς, πρόεδρος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας (WBG).

Οι παραπάνω συναντήθηκαν προκειμένου να συζητήσουν τις επιπτώσεις του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία στην παγκόσμια οικονομία και τη συλλογική απάντηση στην κρίση». Οπως χαρακτηριστικά σημειώνουν, «οι επιθέσεις σε αμάχους και μη στρατιωτικές υποδομές προκαλούν τεράστια δεινά, δημιουργούν μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, απειλούν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και θέτουν σε κίνδυνο τις βασικές κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο».

Στην κοινή δήλωσή τους επίσης αναφέρουν ότι «ο πόλεμος διαταράσσει τα μέσα διαβίωσης σε ολόκληρη την περιοχή και πέρα ​​από αυτήν. Οι επιπτώσεις θα είναι εκτεταμένες από τη μείωση των προμηθειών ενέργειας και τροφίμων, έως τις αυξήσεις των τιμών και τη φτώχεια και μια μαζική επιχείρηση ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, τα οποία θα παρεμποδίσουν την ανάκαμψη μετά την πανδημία σε όλο τον κόσμο».

Επισημαίνουν ότι «ολόκληρη η παγκόσμια οικονομία θα νιώσει τις επιπτώσεις της κρίσης μέσω της βραδύτερης ανάπτυξης, των διαταραχών του εμπορίου και του απότομου πληθωρισμού, βλάπτοντας ιδιαίτερα τους φτωχότερους και πιο ευάλωτους. Οι υψηλότερες τιμές για εμπορεύματα όπως τα τρόφιμα και η ενέργεια θα επιβαρύνουν περαιτέρω τον πληθωρισμό. Οι χώρες, ιδιαίτερα εκείνες που γειτονεύουν με την Ουκρανία, θα υποστούν διαταραχές στο εμπόριο, τις αλυσίδες εφοδιασμού και τα εμβάσματα, καθώς και από την αύξηση των προσφυγικών ροών. Η μειωμένη εμπιστοσύνη και η υψηλότερη αβεβαιότητα των επενδυτών θα επηρεάσουν τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων, θα ενισχύσουν τις χρηματοοικονομικές συνθήκες και θα μπορούσαν ακόμη και να δημιουργήσουν εκροές κεφαλαίων από τις αναδυόμενες αγορές».

Στην κοινή δήλωσή τους επισημαίνουν ότι τα θεσμικά όργανα των συγκεκριμένων οργανισμών ανταποκρίθηκαν με επείγουσα υποστήριξη στην Ουκρανία και τους γείτονές της, παραθέτοντας αναλυτικά τα στοιχεία ανά οργανισμο:

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) έχει εγκρίνει το «Πόλεμος στην Ουκρανία – Πακέτο Ανθεκτικότητας της EBRD», αρχικού μεγέθους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, για να ανταποκριθεί στις άμεσες ανάγκες των ανθρώπων που επλήγησαν από τον πόλεμο και – όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν – να υποστηρίξει την ουσιαστική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Το πακέτο της EBRD περιλαμβάνει ένα άμεσο πρόγραμμα Resilience and Livelihoods που καλύπτει τους τομείς της ενεργειακής ασφάλειας, της πυρηνικής ασφάλειας, των δημοτικών υπηρεσιών, της χρηματοδότησης του εμπορίου και της ρευστότητας για τις ΜΜΕ στην Ουκρανία και στις γειτονικές πληγείσες χώρες.

Μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, η EBRD θα είναι επίσης έτοιμη να συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης για την Ουκρανία, για την ανοικοδόμηση των μέσων διαβίωσης και των επιχειρήσεων, την αποκατάσταση ζωτικής σημασίας υποδομής και την υποστήριξη της χρηστής διακυβέρνησης. Προβλέπει επίσης, τη συνεργασία με διεθνείς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ και των ΗΠΑ,

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ-EIB) έχει ετοιμάσει ένα έκτακτο πακέτο αλληλεγγύης για την Ουκρανία ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της παροχής 668 εκατομμυρίων ευρώ σε άμεση βοήθεια ρευστότητας στις ουκρανικές αρχές. Αυτό αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο πλαίσιο αυτού του πακέτου, η Τράπεζα επιταχύνει επίσης την υλοποίηση επιπλέον δεσμεύσεων ύψους 1,3 δισ. ευρώ για έργα υποδομής. Από την έκτακτη βοήθεια ρευστότητας, τα 329 εκατ. ευρώ έχουν εκταμιευθεί την περασμένη εβδομάδα. Επιπλέον 329 εκατ. ευρώ θα εκταμιευθούν τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, η Τράπεζα αναπτύσσει ένα πακέτο πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ανατολική και Νότια Γειτονία της ΕΕ, την Περιφέρεια Διεύρυνσης της ΕΕ και την Κεντρική Ασία για να μετριάσει τις συνέπειες της προσφυγικής κρίσης και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων που προκλήθηκαν από τον πόλεμο, εντός της ΕΕ.

Η Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB), σύμφωνα με τα μέλη της και την ειδική κοινωνική εντολή της, έχει παράσχει επιχορηγήσεις έκτακτης ανάγκης στις γειτονικές χώρες της Ουκρανίας για την κάλυψη άμεσων αναγκών προσφύγων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και του προσανατολισμού.

Η CEB είναι έτοιμη να παράσχει επίσης ευέλικτα δάνεια με ταχεία εκταμίευση για την αντιμετώπιση των σημαντικών οικονομικών αναγκών γειτονικών και άλλων χωρών που φιλοξενούν μεγάλη εισροή προσφύγων, παραμένοντας επικεντρωμένη στον κοινωνικό τομέα.

Το ΔΝΤ εκταμίευσε έκτακτη βοήθεια 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στην Ουκρανία στις 9 Μαρτίου στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ταχείας Χρηματοδότησης (RFI) για να βοηθήσει στην κάλυψη επειγουσών χρηματοδοτικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένου του μετριασμού των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου.

Το προσωπικό του ΔΝΤ παραμένει στενά συνδεδεμένο με τις αρχές για την παροχή υποστήριξης πολιτικής, καθώς συνεχίζουν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά μέτρα μετριασμού της κρίσης. Το ΔΝΤ συνεργάζεται επίσης επί του παρόντος με τη Μολδαβία, η οποία έχει ζητήσει να αυξήσει το υπάρχον πρόγραμμα που υποστηρίζει το ΔΝΤ. Το Ταμείο είναι έτοιμο να υποστηρίξει τις γειτονικές και άλλες χώρες που επλήγησαν από τις διαρροές του πολέμου μέσω όλων των σχετικών μέσων του.

Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει ήδη κινητοποιήσει περισσότερα από 925 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της ταχείας εκταμίευσης δημοσιονομικής στήριξης για να βοηθήσει την κυβέρνηση να παρέχει κρίσιμες υπηρεσίες στον ουκρανικό λαό, εκ των οποίων τα 350 εκατομμύρια δολάρια έχουν εκταμιευθεί. Αυτή η χρηματοδότηση αποτελεί μέρος ενός πακέτου στήριξης 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει προγραμματιστεί για την Ουκρανία τους επόμενους μήνες.

Η Παγκόσμια Τράπεζα δημιούργησε επίσης ένα καταπιστευματικό ταμείο πολλών χορηγών (MDTF) που είναι από τους πιο γρήγορους, στοχευμένους και ασφαλείς μηχανισμούς για τη διευκόλυνση της διοχέτευσης πόρων επιχορήγησης από δωρητές στην Ουκρανία, με συνεισφορές 145 εκατομμυρίων δολαρίων μέχρι στιγμής. Ο Όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας επεξεργάζεται επίσης επιλογές για να βοηθήσει τις γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης του πληθυσμού των προσφύγων, και θα συνεχίσει να παρέχει εμπορική χρηματοδότηση για την υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΜΟΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΜΟΣ