Νέα
  • ΓΔ: 1195.14 -0.75%
  • Τζίρος: 48,66 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Moody's: Αναβαθμίζονται οι αξιολογήσεις στις ελληνικές τράπεζες - Θετικό το outlook

Θετική ημέρα σήμερα για το τραπεζικό σύστημα καθώς οι έξι ελληνικές τράπεζες, οι 4 συστημικές συν την Παγκρήτια και την Attica Bank αναβαθμίστηκαν από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s ενώ η Εθνική, Εurobank, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank, αναβαθμίστηκαν επίσης και από τον οίκο αξιολόγησης Fitch.

Η αναβάθμιση της Moody's. 

Η Moody's Investors Service (Moody's) αναβάθμισε σήμερα τις αξιολογήσεις μακροπρόθεσμων καταθέσεων έξι ελληνικών τραπεζών που βαθμολογεί (Alpha Bank Α.Ε., Attica Bank Α.Ε., Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.), κατά μία ή δύο βαθμίδες, καθώς και την αυτόνομη Βασική Πιστωτική Αξιολόγηση (BCA) αυτών των τραπεζών.

Οι προοπτικές για τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων και για τις έξι τράπεζες είναι θετικές μετά την αναβάθμισή τους.

Ειδικότερα, λίγες μόλις ώρες αφότου η Fitch Ratings προχώρησε σε ανάλογη κίνηση, η Moody's Investors Service προχώρησε σε αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας των ελληνικών τραπεζών, διατηρώντας, μάλιστα, σε θετικές τις προοπτικές επαναξιολόγησης.

Όπως αναφέρει η Moody’s, η πράξη αξιολόγησης αντανακλά τις διαρθρωτικές βελτιώσεις στην ελληνική οικονομία, καθώς και τη σημαντική ενίσχυση των θεμελιωδών μεγεθών των ελληνικών τραπεζών.

Λαμβάνει επίσης υπόψη την εκτίμηση του οίκου αξιολόγησης για τις καλές προοπτικές των ελληνικών τραπεζών να διατηρήσουν τις σχετικά καλές επιδόσεις για τα επόμενα δύο χρόνια, το οποίο θα ενισχύσει επίσης την κεφαλαιακή τους βάση και τη δυνατότητα απορρόφησης ζημιών.

H αξιολόγηση

Η αξιολόγηση της Alpha Bank αναβαθμίστηκε σε «Ba1» από «Ba2», της Eurobank από «Baa3» σε «Ba2», της Εθνικής Τράπεζας σε «Baa3» από «Ba2», της Πειραίως σε «Ba1» από «Ba3», της Αττικής σε «B3» από «Caa1» και της Παγκρήτιας σε «B2» από «B3».

Οι παράγοντες αξιολόγησης

Ο βασικός μοχλός αξιολόγησης είναι οι καλύτερες συνθήκες λειτουργίας και πιστοληπτικής ικανότητας στην Ελλάδα, που προσφέρουν ένα πιο υποστηρικτικό περιβάλλον λειτουργίας για τις τράπεζες της χώρας.

Παράλληλα σύμφωνα με το διεθνή οίκο αξιολόγησης, οι διαρθρωτικές βελτιώσεις και οι μεταρρυθμίσεις βελτίωσαν την ανθεκτικότητα της οικονομίας σε κραδασμούς, επιφέροντας την πρόσφατη αναβάθμιση της αξιολόγησης του της Ελλάδα σε Ba1 (σταθερό) από Ba3 (θετικό).

Ως αποτέλεσμα, η Moody's ανέβασε το μακροοοικονομικό προφίλ που δίνει στην Ελλάδα σε «Μέτρια+» από «Μέτρια-», η οποία με τη σειρά της ασκεί ανοδική πίεση στα ανεξάρτητα πιστωτικά προφίλ και των έξι αξιολογούμενων τραπεζών (τέσσερις συστημικές, Παγκρήτια, Attica).

Οι προβλέψεις για αύξηση του ΑΕΠ

Η Moody's προβλέπει 2,2% μέση ετήσια αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ για την περίοδο 2023-27, με τις επενδύσεις και την κατανάλωση να αποτελούν τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης, υπερβαίνοντας τη μέση ανάπτυξη της Ευρωζώνης.

Επιπροσθέτως, τα επόμενα τρία έως τέσσερα χρόνια οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις θα υποστηρίζονται σθεναρά από κεφάλαια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), ενώ τέλος ο οίκος αξιολόγησης αναμένει επίσης ότι η θετική τάση στις εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων θα συνεχιστεί υπό τη βάση των καλύτερων οικονομικών προοπτικών, των συνεχιζόμενων ιδιωτικοποιήσεων και των περαιτέρω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Αναλυτικά οι αξιολογήσεις των ελληνικών τραπεζών

Eurobank

Η αξιολόγηση BCA της Eurobank αναβαθμίστηκε σε ba2 από b1, η αξιολόγηση μακροπρόθεσμων καταθέσεων αναβαθμίστηκε σε Baa3 από Ba2 και η ανώτερη αξιολόγηση για μη εξασφαλισμένο χρέος αναβαθμίστηκε σε Ba1 από Ba3. Η αναβάθμιση των αξιολογήσεων της Eurobank κατά δύο βαθμίδες ενσωματώνει την αποδεδειγμένη ικανότητά της να δημιουργεί οργανικά κεφάλαια τα τελευταία τρίμηνα και να ενισχύει σημαντικά την ικανότητα απορρόφησης ζημιών.

Η τράπεζα διαθέτει δείκτη pro-forma CET1 16,3% τον Ιούνιο του 2023 (ενσωματώνοντας μια πιθανή εξαγορά των μετοχών της που ανήκει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), προσθέτοντας περίπου 230 μονάδες βάσης κεφαλαίου τους τελευταίους 12 μήνες. Η αναβάθμιση της αξιολόγησης της τράπεζας λαμβάνει επίσης υπόψη τον περιορισμένο δείκτη NPE στο 5,2% τον Ιούνιο του 2023 και την ισχυρή χρηματοοικονομική της απόδοση το πρώτο εξάμηνο του 2023, με τα βασικά της κέρδη πρ προβλέψεων να αυξάνονται κατά 76% από έτος σε έτος.

Η Eurobank έχει την πιο διαφοροποιημένη παραγωγή κερδών μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, τόσο γεωγραφικά όσο και ανά τομέα δραστηριότητας, υποστηρίζοντας το πιστωτικό της προφίλ.

Η πρόσφατη συμφωνία της για την απόκτηση ενός επιπλέον μεριδίου στην Ελληνική Τράπεζα, αυξάνοντας τη συμμετοχή της στο 55,3%, ενισχύει περαιτέρω τη γεωγραφική διαφοροποίηση του ομίλου μειώνοντας τα περιουσιακά της στοιχεία στην Ελλάδα σε μόλις κάτω από το 60% του συνόλου των ενοποιημένων περιουσιακών στοιχείων.

Η Moody's θεωρεί ότι το ισχυρό franchise λιανικής της Ελληνικής Τράπεζας θα παρείχε ένα συμπληρωματικό επιχειρηματικό μοντέλο στην υφιστάμενη θυγατρική της Eurobank στην Κύπρο που προσανατολίζεται στον εταιρικό δανεισμό και στην ιδιωτική τραπεζική. Ο οίκος αξιολόγησης αναμένει ότι η συναλλαγή αυτή θα έχει ελάχιστη επίπτωση στα κεφάλαια της Eurobank, ενώ οι σχετικές εποπτικές εγκρίσεις πιθανότατα θα δοθούν μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Εθνική

Η BCA της Εθνικής αναβαθμίστηκε σε ba2 από b1, οδηγώντας στην αναβάθμιση της αξιολόγησης των μακροπρόθεσμων καταθέσεων σε Baa3 από Ba2 και την αναβάθμιση της ανώτερης διαβάθμισης ακάλυπτου χρέους σε Ba1 από Ba3.

Η αναβάθμιση των αξιολογήσεων της Εθνικής λαμβάνει υπόψη τους ισχυρότερους κεφαλαιακούς δείκτες της στην αγορά με δείκτη CET1 17,3% τον Ιούνιο του 2023, γεγονός που προσφέρει στην τράπεζα την υψηλότερη ικανότητα απορρόφησης ζημιών μεταξύ των υπόλοιπων εγχώριων τραπεζών. Αυτό επιβεβαιώθηκε πρόσφατα με τα αποτελέσματα του stress test της EBA, στα οποία η Εθνική πέτυχε το υψηλότερο CET1 21,6% στο βασικό σενάριο και 14,5% στο δυσμενές σενάριο έως το τέλος του 2025.

Τα υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα παρέχουν στην Εθνική δυνατότητα ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου δανείων της υποστηρίζοντας σθεναρά τα κέρδη της και επίσης επενδύει όπου χρειάζεται βάσει του σχεδίου ψηφιοποίησης και μετασχηματισμού της.

Παγκρήτια

Η BCA της Παγκρήτιας Τράπεζας αναβαθμίστηκε σε caa1 από caa2 και η αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της αναβαθμίστηκε σε B2 από B3. Η αναβάθμιση των αξιολογήσεων της Παγκρήτιας αντανακλά τη σταδιακή υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου, μετά την αύξηση κεφαλαίου ύψους 98,7 εκατ. τον Οκτώβριο του 2022, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης εξαγοράς των εργασιών της HSBC Continental Europe στην Ελλάδα.

Η Moody's αναμένει ότι αυτή η συναλλαγή θα ενισχύσει τους δείκτες κεφαλαίου της τράπεζας, οι οποίες πιθανότατα θα αυξηθούν σε pro-forma CET1 περίπου 13% και CAR περίπου 15,5% από το αναφερόμενο 9,1% και 11,8% αντίστοιχα τον Ιούνιο του 2023. Οι δραστηριότητες της HSBC θα προσφέρουν στην τράπεζα παρουσία σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία και το σχετικό προσωπικό θα είναι συμπληρωματικά με το υπάρχον επιχειρηματικό μοντέλο της τράπεζας που είναι προσανατολισμένο στον δανεισμό ΜμΕ.

Πειραιώς

Η BCA της Τράπεζας Πειραιώς αναβαθμίστηκε σε ba3 από b2, οι αξιολογήσεις μακροπρόθεσμων καταθέσεων της αναβαθμίστηκαν σε Ba1 από Ba3 και η ανώτερη αξιολόγηση ακάλυπτου χρέους της αναβαθμίστηκε σε Ba2 από B1. Το υψηλότερο BCA της τράπεζας λαμβάνει υπόψη το de-risking του ισολογισμού της σε συνδυασμό με την ισχυρή βασική λειτουργική κερδοφορία το 2023.

Η τράπεζα μείωσε το δείκτη NPE σε 5,5% τον Ιούνιο του 2023 από 9,3% τον Ιούνιο του 2022, μετά την εφαρμογή και το front-loading σειράς δράσεων στο πλαίσιο του σχεδίου καθαρισμού της. Σύμφωνα με τη Moody's, η αναβάθμιση της αξιολόγησης αναγνωρίζει επίσης το επιτυχημένο ιστορικό της τράπεζας μέχρι στιγμής στην υλοποίηση του σχεδίου μετασχηματισμού της και στην επίτευξη ποιότητας ενεργητικού ανάλογη με τις υπόλοιπες εγχώριες τράπεζες, σε αντίθεση με τη θέση της τα προηγούμενα χρόνια.

Ένας άλλος παράγοντας που οδήγησε στην αναβάθμιση της αξιολόγησης της Τράπεζας Πειραιώς είναι η ισχυρή υποκείμενη κερδοφορία της, με τα βασικά κέρδη προ προβλέψεων το α' εξάμηνο του 2023 να αυξάνονται κατά 81% σε ετήσια βάση, γεγονός που σε συνδυασμό με την αυστηρή διαχείριση των λειτουργικών δαπανών οδηγεί σε δείκτη κόστους προς οργανικά έσοδα στο 34% τον Ιούνιο του 2023. Η τράπεζα μπόρεσε επίσης να ενισχύσει τις μετρήσεις κεφαλαίου της με έναν pro-forma δείκτη CET1 στο 12,3% τον Ιούνιο του 2023 σε σύγκριση με το 10,2% τον Ιούνιο του 2022, φέρνοντάς την πιο κοντά στους αντίστοιχους δείκτες των υπόλοιπων εγχώριων τραπεζών.

Attica Bank

Η αξιολόγηση BCA της Attica Bank αναβαθμίστηκε σε caa2 από caa3 και η αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της αναβαθμίστηκε σε B3 από Caa1. Η αναβάθμιση των αξιολογήσεων της Attica Bank θεωρεί την αύξηση κεφαλαίου της τον Απρίλιο του 2023 με άντληση 473 εκατ. ευρώ, αλλά και τις προσπάθειες της νέας CEO για αναδιάρθρωση της τράπεζας και υλοποίηση του νέου επιχειρηματικού της σχεδίου για εκκαθάριση του ισολογισμού και λειτουργία με πιο σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό μοντέλο διαχείρισης. Ο pro-forma CET1 και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CAR) της τράπεζας ήταν στο 13,4% και 17,8% αντίστοιχα τον Μάρτιο του 2023, ενσωματώνοντας την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Ωστόσο, η ακόμη χαμηλή αξιολόγηση BCA της τράπεζας βασίζεται στο ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο NPEs (66% των ακαθάριστων δανείων) στον ισολογισμό της από τον Μάρτιο του 2023 και το αδύναμο προφίλ κερδοφορίας, αν και σταδιακά βελτιώνεται, με κέρδη προ προβλέψεων περίπου 0,5 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2023 σε σύγκριση με ζημίες στο παρελθόν.

Μια πρόσφατη συμφωνία πώλησης για ένα μέρος των μη εξυπηρετούμενων τιτλοποιημένων ομολογιών της (Astir I ύψους 312 εκατ. ευρώ) πιθανότατα θα μειώσει το pro-forma απόθεμα NPEs σε περίπου 2 δισ. ευρώ από τον Σεπτέμβριο του 2023. Επιπλέον, η τράπεζα σχεδιάζει να ξεφορτώσει πιο προβληματικά περιουσιακά στοιχεία και να επιτύχει έναν δείκτη NPE πιο κοντά στο 35% μέχρι το τέλος του 2025, ενώ σε περίπτωση που χρησιμοποιήσει τον αναμενόμενο νέο γύρο του σχήματος Ηρακλή, ο δείκτης θα μπορούσε ενδεχομένως να μειωθεί περαιτέρω σε μονοψήφιο ποσοστό. Η δυνατότητα συγχώνευσης με μια άλλη μικρή εγχώρια τράπεζα (Παγκρήτια) για τη δημιουργία μιας μεγαλύτερης και υγιέστερης μεσαίας τράπεζας στην αγορά, είναι επίσης ένας παράγοντας που καθοδηγεί τη κίνηση αξιολόγησης της Moody's.

Προοπτικές

Η Moody's προσδοκά ότι όλες οι τράπεζες θα είναι σε θέση να ενισχύσουν περαιτέρω την κεφαλαιακή τους βάση μέσω ισχυρών κερδών εις νέο και ότι τυχόν πιστωτικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από πληθωριστικές πιέσεις και υψηλά επιτόκια θα παραμείνουν διαχειρίσιμοι χωρίς άμεσο σημαντικό κίνδυνο για την ποιότητα του ενεργητικού τους.

Να σημειωθεί πως οι θετικές προοπτικές για τις αξιολογήσεις μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας σηματοδοτούν την προσδοκία του οίκου αξιολόγησης για πιθανές περαιτέρω βελτιώσεις στο λειτουργικό περιβάλλον της χώρας, καθώς και στα μεμονωμένα πιστωτικά προφίλ των τραπεζών στις επόμενες 12-18 μήνες παρά τις προκλήσεις που υπάρχουν. 

Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Πειραιώς, της Eurobank και της Alpha Bank προχώρησε σήμερα η Fitch Ratings.

Ειδικότερα, η Fitch ανακοίνωσε ότι αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Εθνικής Τράπεζας στο 'BB' από 'BB-' προηγουμένως και το Viability Rating (VR) σε 'bb' από 'bb-' με το Outlook να είναι σταθερό.

Παράλληλα, αναβάθμισε ταυτόχρονα τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Eurobank και της Eurobank Ergasias Services and Holdings στο 'BB' από 'BB-' προηγουμένως και το Viability Ratings (VRs) σε 'bb' από 'bb-' με το Outlook σταθερό.

Αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Τράπεζας Πειραιώς στο 'BB-' από 'B' προηγουμένως και το Viability Rating (VR) σε 'bb-' από 'b' με το Outlook επίσης σταθερό.

Τέλος, η Fitch Ratings αναβάθμισε τις μακροπρόθεσμες πιστοληπτικές αξιολογήσεις των Alpha Bank και Alpha Services and Holdings στο 'BB-' από 'B+' προηγουμένως και το Viability Ratings (VRs) σε 'bb-' από 'b+' με το Outlook να είναι Stable.

Εθνική Τράπεζα

Ο οίκος σημειώνει ότι οι αναβαθμίσεις αντικατοπτρίζουν τη διαρθρωτική βελτίωση της κερδοφορίας της Εθνικής από τα υψηλότερα επιτόκια και χαμηλά επιτόκια καταθέσεων, την προσεκτική διαχείριση του κόστους και την ομαλοποίηση των επιβαρύνσεων από τις ζημιές σε δάνεια μετά την επιτυχημένη στρατηγική της τράπεζας για τη μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό της. 

Αυτό επέτρεψε στην Εθνική να συσσωρεύει κεφάλαια πολύ πάνω από τις ρυθμιστικές απαιτήσεις και παρείχε στρατηγική ευελιξία για την επιδίωξη επενδύσεων και πρωτοβουλιών ανάπτυξης, οι οποίες αναμένουμε να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου, αναφέρει η Fitch. 

Τράπεζα Πειραιώς

Όσον αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, η Fitch σημειώνει ότι η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει την επιτάχυνση της στρατηγικής της τράπεζας για τη μείωση των κινδύνων στον ισολογισμό της, που οδήγησε σε σημαντική μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) σε επίπεδο που συνάδει περισσότερο με αυτό τραπεζών με υψηλότερες αξιολογήσεις.

Επιπλέον, η αναβάθμιση αντανακλά την ενίσχυση του δείκτη εποπτικών κεφαλαίων και τη συνακόλουθη μείωση των κεφαλαιακών βαρών από προβληματικά περιουσιακά στοιχεία (στα οποία περιλαμβάνονται τα NPEs και κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία).

Η αναβάθμιση λαμβάνει επίσης υπόψη τη βελτίωση της κερδοφορίας της τράπεζας ως απόρροια της αύξηση των επιτοκίων και την επιτυχή αναδιάρθρωσή της, που της επέτρεψε να δημιουργήσει επαρκές "μαξιλάρι” όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των εποπτικών αρχών.

Eurobank

Ο οίκος σημειώνει ότι οι αναβαθμίσεις αντικατοπτρίζουν τη διαρθρωτική βελτίωση της κερδοφορίας της Eurobank από τα υψηλότερα επιτόκια και τα χαμηλά επιτόκια καταθέσεων, την προσεκτική διαχείριση του κόστους και την ομαλοποίηση των επιβαρύνσεων από ζημιές σε δάνεια μετά την επιτυχημένη στρατηγική της τράπεζας για τη μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό της.

Αυτό επέτρεψε στην τράπεζα να συγκεντρώσει κεφάλαια, ενισχύοντας τα αποθέματα ασφαλείας σε σχέση με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις και παρείχε μεγαλύτερη ευελιξία για την επιδίωξη επενδύσεων και πρωτοβουλιών ανάπτυξης, οι οποίες αναμένουμε να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου, προσθέτει. 

Alpha

Για την Alpha η Fitch αναφέρει ότι η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει τη διαρθρωτική βελτίωση της κερδοφορίας, σημειώνοντας ότι αυτό θα οδηγήσει σε περαιτέρω παραγωγή οργανικού κεφαλαίου καθώς και σε ισχυρότερους δείκτες κεφαλαίου.

Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει επίσης τη συνεχιζόμενη πτωτική τροχιά στον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) της τράπεζας, τη σταθερή χρηματοδότηση και τη βελτιωμένη πρόσβαση στη χονδρική αγορά χρέους για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, προσθέτει ο οίκος.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΜΟΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΣΜΟΣ