Νέα
 • ΓΔ: 916.7 +0.52%
 • Τζίρος: 12,62 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών θα «τρέξει» το ΤΕΕ

Ακίνητα / Πηγή: Eurokinissi
Ακίνητα / Πηγή: Eurokinissi

Την υλοποίηση και διαχείριση του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εθνικούς πόρους, αναλαμβάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Το πρόγραμμα αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αναβάθμιση κατοικιών, στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος.

Οι αρμοδιότητες του ΤΕΕ

Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται με κοινή υπουργική απόφαση στο ΤΕΕ αφορούν:

 1. την υποδοχή, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης,
 2. τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των αιτημάτων ολοκλήρωσης,
 3. την κατάρτιση αρχικών, προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης και την εισήγηση αυτών προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
 4. την έκδοση αποφάσεων υπαγωγής αιτήσεων,
 5. τη διαχείριση και εξέταση των ενστάσεων,
 6. την εισήγηση των απορρίψεων/απεντάξεων υποβληθεισών αιτήσεων προς την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ,
 7. τη διαχείριση και υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος υποβολής και διαχείρισης των αιτήσεων χρηματοδότησης,
 8. την υποβολή προς την Επιτελική Δομή σχεδίου με συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τη διασαφήνιση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος, καθώς και όλων των σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση,
 9. την οργάνωση και λειτουργία υπηρεσίας για την παροχή ενημέρωσης προς τους ωφελούμενους για θέματα του προγράμματος και την υποβολή προς την Επιτελική Δομή των σχετικών αναφορών για την πορεία της υπηρεσίας ενημέρωσης και πληροφόρησης,
 10. την εισήγηση προς την Επιτελική Δομή και τη συνεργασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος, τη διασταύρωση στοιχείων και την εν γένει βελτίωση του,
 11. την οργάνωση και διενέργεια δειγματοληπτικών επιτόπιων ελέγχων σε έργα με ολοκληρωμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, κατόπιν μεθοδολογίας, η οποία θα αναπτυχθεί με τη συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών,
 12. την εντολή προς την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. για την εκταμίευση της επιχορήγησης και των λοιπών ωφελημάτων του προγράμματος προς τους ωφελούμενους.

Ο ρόλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ανατίθεται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ η διαχείριση χρηματοδοτικού εργαλείου εγγυοδοσίας και μέρος των καθηκόντων υλοποίησης και διαχείρισης:

α) Εκτέλεση πληρωμών άμεσης ενίσχυσης, ως εξής:

 • Σε περίπτωση καταβολής προκαταβολής της άμεσης ενίσχυσης, η ΕΑΤ καταβάλλει τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτή, σε συνέχεια σχετικής εντολής πληρωμής προκαταβολής που θα αποστέλλεται από το ΤΕΕ.
 • Σε περίπτωση καταβολής τελικής εκταμίευσης, η ΕΑΤ καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στην ολική αποπληρωμή, σε συνέχεια σχετικής εντολής αποπληρωμής και βεβαίωσης ολοκλήρωσης του προγράμματος από τον ωφελούμενο που θα αποστέλλεται από το ΤΕΕ.

β) Εκταμίευση των τόκων των δανείων, προς τις συνεργαζόμενες τράπεζες, σύμφωνα με τη σχετική εντολή που θα αποστέλλεται από το ΤΕΕ.

γ) Τα δάνεια εκταμιεύονται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες προς τον ωφελούμενο του προγράμματος τμηματικά ή καθ’ ολοκληρία, σύμφωνα με τη σχετική εντολή που θα αποστέλλεται από το ΤΕΕ και στην οποία θα αναγράφεται ρητά η μέθοδος εκταμίευσης δανείου.

Τα ποσά της χρηματοδότησης του προγράμματος καταβάλλονται τμηματικά στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ως φορέα αρμόδιο για τις πληρωμές. Ειδικότερα:

 1. Η 1η δόση που ανέρχεται στο ποσό της προκαταβολής της άμεσης ενίσχυσης, όπως αυτή καθορίζεται στον οδηγό του προγράμματος.
 2. Οι επόμενες δόσεις, ανάλογα με την πορεία ολοκλήρωσης των αιτήσεων και την εξέλιξη του προγράμματος. Το αίτημα για την καταβολή της κάθε δόσης γίνεται από την ΕΑΤ και συνοδεύεται από εισήγηση του ΤΕΕ και σύμφωνη γνώμη της Επιτελικής Δομής. Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή της χρηματοδότησης προς την ΕΑΤ και στη συνέχεια στους ωφελούμενους γίνεται χωρίς καμία έκπτωση ή κράτηση υπέρ τρίτων, που ενδέχεται να μειώσει το ύψος της χρηματοδότησης που δικαιούται.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ