Νέα
  • ΓΔ: 1422.75 -0.14%
  • Τζίρος: 80,80 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΥΠΟΙΚ: Το σχέδιο για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ιδιώτες

Πηγή: Eurokinissi
Πηγή: Eurokinissi

Tον σχεδιασμό για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και των εκκρεμών επιστροφών φόρου περιγράφει ο προϋπολογισμός. Αναφέρεται πως τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 δημιούργησαν καθυστερήσεις στους φορείς στην προσπάθεια αποπληρωμής.

Τονίζεται, όμως, ότι με απαρέγκλιτο στόχο την πλήρη εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων προς τρίτους, συστάθηκε ομάδα εργασίας για την αναμόρφωση, επικαιροποίηση και απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη δημοσιονομική διαχείριση στην Κεντρική Διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Ειδικότερα:

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των ΟΤΑ προς τρίτους ανήλθαν τον μήνα Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους στο ποσό των 109 εκατ. ευρώ και αφαιρουμένων των προσαρμογών (net) σε 78 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό τον Σεπτέμβριο του2020 ήταν 221 εκατ. ευρώ, παρουσίασε δηλαδή μείωση της τάξης του 51%. Η εν λόγω μείωση απορρέει από την εφαρμογή του προγράμματος ενίσχυσης των ΟΤΑ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, που για το τρέχον οικονομικό έτος ανήλθε στο ποσό των 72 εκατ. ευρώ.

Με βάση το ανωτέρω πρόγραμμα, τα ποσά που έχουν διατεθεί δύναται να μην επιστρέφονται από τους δήμους που θα εκκαθαρίσουν πλήρως τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Επιπρόσθετα, αναμένεται περαιτέρω αποκλιμάκωση του ύψους των υποχρεώσεων και παράλληλα αποφυγή δημιουργίας νέων στο μέλλον, με την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου, που προβλέπει την υποχρέωση δέσμευσης από τους ΟΤΑ ποσού ταμειακών διαθεσίμων ίσου με το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους σε τρίτους, σε ειδικό λογαριασμό που θα τηρείται ανά φορέα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Νομικά Πρόσωπα

Τα ιδιαίτερα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετώπισαν νομικά πρόσωπα που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, λόγω μη είσπραξης των προβλεπόμενων εσόδων, ως συνέπεια της πανδημίας, και ιδίως συγκοινωνιακοί φορείς, όπως οι εταιρείες Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) ΜΑΕ, Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ) ΑΕ, Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) ΑΕ κ.λπ., οδήγησαν σε σημαντική αύξηση των απλήρωτων υποχρεώσεών τους, κατά το προηγούμενο και το τρέχον οικονομικό έτος. Για τον λόγο αυτό εγκρίθηκε επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους 62 εκατ. ευρώ, η οποία χρησιμοποιείται για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Επίσης, για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των εταιρειών Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) ΑΕ και Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) ΑΕ, το ύψος των οποίων τον μήνα Σεπτέμβριο ανήλθε στα 35 εκατ. ευρώ περίπου, πραγματοποιήθηκε τον μήνα Οκτώβριο αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου. Περαιτέρω, σχεδιάζονται στοχευμένες δράσεις, οι οποίες θα έχουν ως στόχο τη μη δημιουργία και συσσώρευση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στους συγκεκριμένους φορείς, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτών ως στρατιωτικές βιομηχανίες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Συντάξεις

Μείωση παρατηρείται και στις οφειλές από εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, ως αποτέλεσμα των εντατικών προσπαθειών του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του e-ΕΦΚΑ, με την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου εκκαθάρισης των σχετικών αιτήσεων.

Μέρος του εν λόγω σχεδίου είναι η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και η άμεση στελέχωσή τους, καθώς και η έναρξη εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου για τις προκαταβολές, σύμφωνα με το οποίο κάθε ασφαλισμένος που έχει υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης στον e-EΦΚΑ δικαιούται να λάβει προκαταβολή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, το ύψος των οφειλών αυτών κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2021 ανήλθε στα 360 εκατ. ευρώ και αν εξαιρεθούν οι εισφορές ύψους 92 εκατ. ευρώ, που παρακρατούνται υπέρ του Δημοσίου, του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), το καθαρό ποσό ανήλθε στα 268 εκατ. ευρώ.

Νοσοκομεία

ΟΙ ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων τον Σεπτέμβριο του 2021 εμφανίζονται σημαντικά αυξημένες σε ύψος 962 εκατ. ευρώ, έναντι 502 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2020, καθώς περιλαμβάνονται σημαντικά ποσά clawback και rebate που δεν έχουν συμψηφιστεί και τα οποία αναμένεται να συμψηφιστούν έως τα τέλη τους έτους.

Κατά αντιστοιχία, τον Σεπτέμβριο του 2020 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονταν σε 780 εκατ. ευρώ, 55% υψηλότερες από τις αντίστοιχες του Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Στα ανωτέρω πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αυξημένες δαπάνες των νοσοκομείων σε συνδυασμό με την επιβάρυνση του συστήματος υγείας από τα αυξημένα περιστατικά του Covid-19.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ