Νέα
  • ΓΔ: 787.76 -0.30%
  • Τζίρος: 29,25 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Γραφείο Προϋπολογισμού: Μεγάλη επιδείνωση 17 δισ. ευρώ στο 11μηνο

Πηγή: Pixabay
Πηγή: Pixabay

Δημοσιονομική επιδείνωση ύψους 17,448 δισ. ευρώ για το 11μηνο του 2020 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Η ανεξάρτητη οργανική μονάδα της Βουλής, που παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού του κράτους, εκτιμά ότι το Ενοποιημένο Πρωτογενές Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης με προσαρμογές καταγράφει πρωτογενές έλλειμμα 11,013 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού, ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσιάζει ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα (πρωτογενές έλλειμμα 13.747 εκατ. ευρώ) μειωμένο κατά 20.692 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2019. Στην πλευρά των εσόδων, εμφανίζονται μειωμένα τα μη φορολογικά και μη τακτικά έσοδα κατά 1.628 εκατ. ευρώ και τα φορολογικά έσοδα κατά 6.807 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα του ΠΔΕ εμφανίζονται αυξημένα κατά 2.926 εκατ. ευρώ.

Στην πλευρά των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού παρατηρείται αύξηση κατά 13.870 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2019, η οποία αποδίδεται στην αύξηση των δαπανών ΠΔΕ κατά 5.245 εκατ. ευρώ, και στην αύξηση των Πρωτογενών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού κατά 9.139 εκατ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες για τόκους μειώθηκαν κατά 514 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τους υπόλοιπους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα Νομικά Πρόσωπα εμφανίζουν αυξημένα έσοδα κατά 3.601 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες κατά 981 εκατ. ευρώ, καταλήγοντας σε ένα ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα (3.731 εκατ. ευρώ) αυξημένο κατά 2.611 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2019. Η αύξηση των εσόδων των Νομικών Προσώπων οφείλεται, όπως αναφέρει το Γραφείο Προϋπολογισμού, κατά κύριο λόγο στην αύξηση των μεταβιβάσεων (κυρίως από τον Κρατικό Προϋπολογισμό) κατά 4.130 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των εξόδων των Νομικών Προσώπων οφείλεται κυρίως σε κεφαλαιακές μεταβιβάσεις προς το Κράτος ύψους 780 εκατ. ευρώ.

Στο μεταξύ, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταγράφουν αυξημένα έσοδα κατά 637 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες κατά 433 εκατ. ευρώ (με μειωμένες πληρωμές τόκων κατά 15 εκατ. ευρώ), με συνέπεια το πρωτογενές πλεόνασμά τους (208 εκατ. ευρώ) να είναι αυξημένο κατά 189 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2019. Η αύξηση των εσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλεται κυρίως στις αυξημένες μεταβιβάσεις (κυρίως από τον Κρατικό Προϋπολογισμό) κατά 741 εκατ. ευρώ.

Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης καταγράφουν αυξημένα έσοδα κατά 521 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες κατά 1.044 εκατ. ευρώ, με συνέπεια την μείωση του πρωτογενούς αποτελέσματος τους (πρωτογενές πλεόνασμα 728 εκατ. ευρώ) κατά 523 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2019. Η αύξηση των εσόδων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλεται κυρίως στην αύξηση των μεταβιβάσεων (κυρίως από τον Κρατικό Προϋπολογισμό) κατά 1.254 εκατ. ευρώ, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές μειώθηκαν κατά 734 εκατ. ευρώ.

Τέλος, η μικρότερη αύξηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης κατά 190 εκατ. ευρώ το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του 2020 έναντι μεγαλύτερης αύξησης κατά 256 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2019 είχε λιγότερο αρνητική επίπτωση στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης το ενδεκάμηνο του 2020.

 

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ