Νέα
  • ΓΔ: 893.23 +1.62%
  • Τζίρος: 79,36 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

Εμβληματικες Επενδύσεις: Τα κριτήρια, η διαδικασία ένταξης και τα ποσά της επιχορήγησης

Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργείο Οικονομικών / Πηγή: Eurokinissi

Στον καθορισμό της διαδικασίας, με την οποία μια επένδυση θα μπορεί να εντάσσεται στην κατηγορία των Εμβληματικών Επενδύσεων Εξαιρετικής Σημασίας προχώρησε με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με αυτή  τη διαδικασία, ένα επενδυτικό σχέδιο που θα θέλει να ενταχθεί στο νόμο 4864/2021 πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένα βήματα.

Αρχικά θα πρέπει να υπάρξει μια αίτηση από αυτόν που ενδιαφέρεται να εντάξει το επενδυτικό του σχέδιο στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.». Θα χρειαστούν κάποια προαπαιτούμενα δικαιολογητικά για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης.

Στη συνέχεια, εντός επτά ημερών, η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»  θα πρέπει να γνωμοδοτήσει για το αν το συγκεκριμένο σχέδιο πληροί ή όχι τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί εμβληματικό.

Εφόσον προχωρήσει θετικά, ο φάκελος πάει στην Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στη συνέχεια  έρχεται, σε νέα προθεσμία 30 ημερών, στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε) που αποφασίζει με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για τον χαρακτηρισμό ή μη της επενδυτικής πρότασης ως «Εμβληματικής Επένδυσης Εξαιρετικής Σημασίας» του άρθρου 2, παράγραφος 1, περίπτωση γ, το προϋπολογισθέν κόστος υλοποίησης, τις δημιουργούμενες θέσεις απασχόλησης και τα χορηγούμενα κίνητρα.

Τέλος με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων χορηγούνται τα κίνητρα και οι ενισχύσεις στο επενδυτικό σχέδιο που έχει χαρακτηρισθεί με την απόφαση της παραγράφου 1, ως «Εμβληματική Επένδυση Εξαιρετικής Σημασίας» σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4864/2021.

Τι περιλαμβάνει η διοικητική πράξη

Περιεχόμενο της ατομικής διοικητικής πράξης αποτελεί το αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου, το συνολικό ενισχυόμενο κόστος του, το είδος και το κόστος των ενισχυόμενων δαπανών, η μορφή και η ένταση της χορηγούμενης ενίσχυσης, το χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης, οι πηγές χρηματοδότησης, ο τρόπος και οι όροι χορήγησης των εγκεκριμένων ενισχύσεων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, οι λοιποί όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης της επένδυσης, καθώς και οι υποχρεώσεις του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, οι οποίοι πρέπει να είναι σύμφωνοι με το ενωσιακό δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων καθώς και με το θεσμικό πλαίσιο για τα έργα και τις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Αυστηρά κριτήρια 

Για να μπορέσει ένα επενδυτικό σχέδιο να ενταχθεί στις εμβληματικές επενδύσεις, θα πρέπει να πληρούνται κάποια αυστηρά κριτήρια. Για παράδειγμα στην περίπτωση κατασκευής κτιρίων  η Ζήτηση Πρωτογενούς Ενέργειας (Primary Energy Demand - PED) πρέπει να είναι τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) χαμηλότερη από την απαίτηση των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Ποια σχέδια δεν μπορούν να ενταχθούν

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να συμμορφώνονται με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης και ως εκ τούτου δεν μπορούν να ενταχθούν δραστηριότητες που έχουν σχέση με ορυκτά καύσιμα, στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν
είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς.

Επίσης δεν μπορούν να ενταχθούν δραστηριότητες που σχετίζονται με ΧΥΤΑ, μονάδες απορριμμάτων και δραστηριότητες κατά τις οποίες η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον.

Πως καταβάλλεται η επιχορήγηση

Η εγκεκριμένη επιχορήγηση καταβάλλεται ως εξής:

i) ποσό έως το σαράντα τοις εκατό (40%) δύναται να καταβάλλεται στον δικαιούχο ύστερα από αίτημά του και μετά από την πιστοποίηση της υλοποίησης του σαράντα τοις εκατό (40%),

ii) ποσό έως το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της εγκεκριμένης επιχορήγησης ύστερα από αίτημά του και μετά από την πιστοποίηση της υλοποίησης και του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου, και

iii) το συνολικό ποσό της εγκεκριμένης επιχορήγησης καταβάλλεται στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου ύστερα από αίτημά του και μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Οι ενδιάμεσοι έλεγχοι των περιπτώσεων i) και ii) διενεργούνται από το αρμόδιο όργανο μέσω του επιτόπιου ελέγχου σύμφωνα με την περίπτωση β, της παραγράφου 1, του άρθρου 3 και η πιστοποίησή τους πραγματοποιείται με την έκδοση σχετικής απόφασης.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ