Νέα
 • ΓΔ: 1442.21 -2.04%
 • Τζίρος: 134,90 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιταχύνεται η επιστροφή φόρου εισοδήματος σε επιχειρήσεις - Προϋποθέσεις και διαδικασία

Σε δόσεις το δώρο Χριστουγέννων
Πηγή: Pixabay

Aνεβάζει ταχύτητες για τις επιστροφές φόρου εισοδήματος σε νομικά πρόσωπα η ΑΑΔΕ, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη ρευστότητα στην αγορά.

Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Γιώργου Πιτσιλή, από τις 19 Νοεμβρίου η διαδικασία αυτοματοποιείται και επιταχύνεται καθώς στην περίπτωση που προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο φόρου, η επιστροφή θα πραγματοποιείται χωρίς την υποβολή αίτησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να διαθέτει αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη στο Δημόσιο ή να έχει πραγματοποιηθεί συμψηφισμός για τυχόν οφειλές στην εφορία και τους οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η διαδικασία αξιολόγησης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έχουν πιστωτικό υπόλοιπο και υποβάλλονται ηλεκτρονικά, πραγματοποιείται μέσω διαδικασίας ανάλυσης κινδύνου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση:

 1. Η υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, συνιστά άμεσο προσδιορισμό φόρου που προκύπτει χωρίς περαιτέρω ενέργεια, ταυτόχρονα με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, όταν αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
 2. Σε περίπτωση που με την υποβολή των αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή, αυτό επιστρέφεται από τη Φορολογική Διοίκηση κατόπιν κεντρικής αξιολόγησης με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, τα οποία δε δημοσιοποιούνται.
 3. Για την αξιολόγηση των πιστωτικών δηλώσεων δεν απαιτείται υποβολή έγγραφου αιτήματος, καθόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος επέχει θέση έγγραφου αιτήματος
 4. Η αξιολόγηση υλοποιείται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ELENXIS από την αρμόδια Διεύθυνση της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ, ανά μήνα, βάσει του χρόνου υποβολής των ως άνω δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

►Διαβάστε και: Προϋπολογισμός: Αυξημένα 12,6% τα έσοδα στο 10μηνο - Πίσω σε πρωτογενές έλλειμμα τον Οκτώβριο

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη διαδικασία ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για την επιστροφή του φόρου ανακτά αμελλητί τα προ-αναφερόμενα αρχεία στο Ο.Π.Σ. ELENXIS και προβαίνει άμεσα και σε κάθε περίπτωση των 10 εργασίμων ημερών από την ανάκτηση των αρχείων χαρακτηρισμένων με την ένδειξη «ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» ή «ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» στις ακόλουθες ενέργειες κατά περίπτωση:

α. Για τις πιστωτικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που περιλαμβάνονται στο αρχείο με την ένδειξη «ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ», το οποίο αναρτάται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. παραλαβής της δήλωσης, ενεργεί πριν την επιστροφή.

β. Για τις πιστωτικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που περιλαμβάνονται στο αρχείο με την ένδειξη «ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ», ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τον φορολογικό έλεγχο προβαίνει σε έκδοση εντολής ελέγχου εντός πέντε εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που εμφανίζονται στο Ο.Π.Σ. ELENXIS ως «ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΣΤΗ Φ.Ε.Υ.».

Για τις περιπτώσεις δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής χωρίς έλεγχο, δύναται να διενεργείται εκ των υστέρων έλεγχος σε δείγμα που επιλέγεται.

Προϋποθέσεις και διαδικασία καταβολής επιστρεπτέου φόρου

 1. Κατά την επιστροφή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αποδεικτικού ενημερότητας και συμψηφισμού των οφειλών σε εφορία και οργανισμούς κοινωνικής ασφαλισης.
 2. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών ενημερώνεται για τις οφειλές στους Ο.Κ.Α., από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) κατόπιν αιτήματος που αποστέλλεται ηλεκτρονικά.
 3. Για τις επιστροφές χαρακτηρισμένες με την ένδειξη «ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» η Δ.Α.Φ.Ε. πραγματοποιεί κεντρικά έλεγχο για την συνδρομή των προϋποθέσεων ,όπως το αποδεικτικό ενημερότητας

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις η Διεύθυνση προβαίνει στη διασταύρωση και ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων λογαριασμού πληρωμών (σε μορφή ΙΒΑΝ) του δικαιούχου με αυτά που τηρούνται στον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση εκδίδει και αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ή σε περίπτωση που αν και πληρούνται δεν καταστεί εφικτή η ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων λογαριασμού πληρωμών του δικαιούχου, η Δ.Α.Φ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής, ψηφιακά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ. για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου και την πίστωση των προς επιστροφή ποσών, στους λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.

►Διαβάστε και: Moody's: Βλέπει ύφεση 0,6% στην Ευρωζώνη το 2023 - Μεγάλη επιβράδυνση στις ΗΠΑ

Για τις επιστροφές χαρακτηρισμένες με την ένδειξη «ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ», η Δ.Α.Φ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής, ψηφιακά μη εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η ένδειξη ενημερώνεται σχετικά και η Δ.Ο.Υ. προβαίνει στην εκκαθάριση του Α.Φ.ΕΚ., αφού διασφαλιστεί ότι δεν εκκρεμούν από τον διενεργηθέντα έλεγχο τυχόν πράξεις προσδιορισμού φόρου ή/και προστίμων με ποσά προς βεβαίωση. Εν συνεχεία, διενεργείται ο έλεγχος των προϋποθέσεων και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, διενεργείται από τη Δ.Ο.Υ. η πίστωση των προς επιστροφή ποσών, στους λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.

Αξιολόγηση δηλώσεων σε έντυπη μορφή

Για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με πιστωτικό υπόλοιπο που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή προβλέπεται η εκκαθάριση και αξιολόγηση από τον Προϊστάμενο που είναι αρμόδιος για την παραλαβή τους εντός του διαστήματος των 90 ημερών που προβλέπει ο νόμος.

Ο αρμόδιος για την παραλαβή της δήλωσης Προϊστάμενος, εντός δέκα εργασίμων ημερών από την εκκαθάριση, αποφαίνεται για τη διενέργεια ελέγχου ή μη πριν την επιστροφή.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

 • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
 • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ